Engelen

Gabriël, Astarte, Michaël, onwezenlijke wezens altijd aanwezig. Ik geloof niet dat ik geloof behalve in jullie engelen. Engelen die mijn pad kruisen op onverwachte momenten. Behoeders, wraakgodinnen, liefdesgodinnen, krijgers. Ik zie jullie vaak. Soms verstopt in de massa om me heen, door mij gezien middels een blik op afstand. Maar vaker in de persoon naast me of tegenover me. Of onverwacht in de ogen van die ander die ineens een andere kleur of andere toon krijgen en jullie aan me onthullen, me raken.

In mijzelf schuilt Lilith, de onvervulde. Engel van de verleiding en soms van het kwaad. Getemd, dat wel. Maar wel aanwezig als een sluimerende malice in de letterlijke betekenis van het woord. Een vampier die af en toe vrijheid neemt en zich manifesteert terwijl ze zich verder niet zal laten zien. En tegelijk is ze een minnares, vrij, mooi en liefdevol. Sommigen kennen haar, anderen ontdekken haar bij me net zoals ik zelf de engel in de ander herken. Velen zullen me nooit herkennen.

Wij engelen zijn niet lief. Niets als mensen die met de stroom meegaand zich laten voeren naar saaiheid en een grijs bestaan. Die zich stil houden, bescheiden, teruggetrokken, zich niet uitsprekend. Wij spreken ons uit, laten weten hoe we vinden dat het anders moet. Wij zijn minnaars en minnaressen, verleiders en verleidsters, transporteurs van gedachten en woorden, veranderen en veranderen anderen. Wij laten anderen niet onberoerd en tegelijk zijn we hopeloos zoekend en verloren. Wij zijn geen man of vrouw, wij zijn bohemiens, artiesten, goden, godinnen, zwervers en dolers.

Toch hebben wij het goede in ons bezit. Onbewust weten we. Ongevoelig voelen we. We zien blind. Alleen voelen en zien we onszelf zelden. Wanneer dat wel gebeurt, onverwacht en pijnlijk, is de enige hulp voor ons die van elkaar. Van mede engelen. Dus lieve engel, ik bid naar je, roep je aan want ik heb je nodig. Kom naast me vliegen net als vroeger. Laat me je kracht voelen, bescherm me want ik heb je nodig.TL

Then an angel was flying next to me
No hesitation
For a moment I was free…
You said you’d save me
But I don’t want to be saved
I just want to be loved
And to love always

Redt me niet, want dat wil ik niet. Wij zijn reddeloos. Ik was even vrij en nu wil ik dat je van me houdt zodat ik van jou kan houden. Voor eeuwig.

(M)alice © 2008 deels Venice / Martin Terefe, Nick Whitecross © 1999

Naschrift: wie is Lilith? De volgende tekst kom van het Juwelenschip en is afkomstig van Monique Leurink. www.moniqueleurink.nl

Twee oermoeders
De vrouw is dus twee keer geschapen. Lilith, eerste vrouw van Adam die weigert zich te onderwerpen en Eva, eerste moeder van het vlees en tweede vrouw van Adam, die hem gehoorzaamt.

Ze verschillen nogal van elkaar. Lilith, dierlijk en goddelijk, weigert zich te onderwerpen en eist haar rol op als gelijke aan de man. Eva, dierlijk noch goddelijk, maar vooral menselijk, gehoorzaamt de man gewillig. Lilith onsterfelijk, Eva sterfelijk. Lilith oermoeder van de instinctieve, vrije vrouwelijke geest. Eva oermoeder van het vlees en daardoor gekluisterd aan de stof/het vlees.
Deze twee vrouwen zitten stevig verankerd in het collectieve onbewuste. Het spreekt enorm tot de verbeelding en zet, wanneer je erover praat, direct iets in trilling, vooral bij vrouwen. Het laat een strijd zien die bijna iedere vrouw in zichzelf voert: als ik kinderen krijg, kan ik me dan nog wel ontplooien? In onze tijden vertegenwoordigt Lilith de vrije vrouw, de minnares, die haar eigen seksualiteit bepaalt, zelfbewust is en volkomen gelijkwaardig aan de man. Ze is ongebonden en doordrongen van een woeste, instinctieve seksualiteit. Vurig, a-moreel, opstandig. Lilith is de kracht in de vrouw, wil zelfstandig zijn. Ze is de femme fatale en baart liever vruchten van de geest dan vruchten van de schoot. Zij wil niet liefhebben om de soort in stand te houden, maar wil bemind worden in haar totale vrouw zijn.
Eva is de moeder, de echtgenote, de verzorgster, zij die haar man volgt. Haar seksualiteit is vooral gericht op de voortplanting en het behagen van de man. Waar Lilith de kracht is, is Eva liefde, verbinding. Ze past zich aan. Haar creativiteit ligt in de gebondenheid aan een gezin.
Advertenties