Familiewebruzie (zie ook www.vreer.net)

djanko_20060327

Een goede vriend(in) (m/v/a) is slachtoffer van een familiewebruzie. Een familieruzie die zich voltrekt op internet. Het heeft te maken met de vrijheid van genderbeleving in combinatie met de vrijheid van meningsuiting (zie ‘Frustransen‘). Het is een boeiend fenomeen wat zich laat zien. Oké, het is weliswaar geen familie door bloedband maar het betreft een familie op grond van min of meer gedeelde ervaringen levensloop.  De manier waarop een en ander plaatsvindt hoort bij internet. Verwijzend naar mijn artikelen over Andrew Keen en diens globaliseringslezing vorig jaar over Web 2.0 ga ik hier iets doen wat ik maar spaarzaam doen.

Terugkomen op een mening die ik daar gegeven heb. Nou ja, een beetje dan.

Verweet ik Andrew Keen dat hij nogal angsthazerig is als het gaat om het gebrek aan kwaliteit op het internet bij Wikipedia, blog’s en andere Web 2.0 gerelateerde zaken, ik trek die kritiek hier deels terug. Goed, het gaat hier vooral om iets wat gebeurt op een Yahoo lijst. Niet bepaald Web 2.0 maar wel notabene een gemodereerde maillijst. Beetje zoiets als een kruising tussen een forum en Usenet. Het interessante wat er gebeurt is namelijk dat de moderatrices er blijk van geven het moderatieproces niet zo geweldig te beheersen. Er wordt slecht en inconsequent gemodereerd. Maar veel erger, kritiek daarop wordt genegeerd of afgefakkeld maar niet ter harte genomen en de echte kritikasters wordt zachtjes gesuggereerd zich maar van de lijst terug te trekken. Een besloten lijst voor een specifieke doelgroep waarvan de moderatrices zichzelf opstellen als eigenaresse.

Nog grappiger wordt het als er voorgesteld wordt om mensen suggesties te laten geven over aanpassingen van het ‘charter’, de huisregels die op die lijst gelden. Zodra de eerste suggesties binnenkomen wordt daar niet op ingegaan maar wordt er een korte termijn oplossing geformuleerd die in die huisregels wordt opgenomen. Geheel democratisch (niet dus) wordt dat eenzijdig besloten. De aanpassing komt er op neer dat in tegenstelling tot de bestaande praktijk van toelating van nieuwe leden er overgegaan wordt naar een nieuwe aanpak. Voortaan krijgt iedereen een proeftijd van twee maanden waarbinnen mensen zonder opgave van redenen van de lijst verwijderd kunnen worden. Een briljant Stalinistische oplossing dunkt me. Lekker in lijn met het karakter van het medium (ook niet dus).

Eigenlijk is het verschijnsel boeiend om reden dat het een gesloten lijst is voor een beperkte doelgroep die zichzelf steeds smaller definieert. Steeds meer deelnemers die ‘anders’ zijn of zelfs slechts ‘anders’ denken worden door de groep die zelf maatschappelijk gezien beslist ook als ‘anders’ wordt gezien uitgesloten. Een prachtig fenomeen van ‘geneste normativiteit’ om maar eens een fraaie term te introduceren. Ofwel: geen groep is zo ‘anders’ of er worden wel weer mensen uitgesloten omdat ze ‘te anders’ zijn. Aangezien de gehele groep slecht geëmancipeerd is is dat verschijnsel een gotspe. Maar wel ook begrijpelijk. In parallel, je kunt gekleurd zijn en dan nog steeds vinden dat Obama ‘blank’ is. Of Ophrah voor mijn part. Tenminste als ‘blank’ geformuleerd wordt als rijk, westers en succesvol.

Het verschijnsel is interessant maar ook triest. Het toont de onmacht aan van een groep om volwassen te denken, discussiëren en argumenteren. Een alledaags verschijnsel op internet. Dus beste Andrew Keen, bij deze. Je hebt gelijk als je stelt dat internet een devaluatie oplevert van het intellect. Of bedoelde je iets anders? Zelf denk ik dat het eerder nog een uitvloeisel is van vervlakking in de samenleving, verminderde solidariteit, evenzeer verminderde maatschappelijke betrokkenheid, doorgschoten hokjesgeest en een onvermogen tot ook maar enige vorm van activistisch denken. Allemaal zaken die we buiten het internet helaas ook zien in de maatschappij. Het laatste punt mag daarbij dan weliswaar niet tot de functies horen van en besloten forum maar het zou zeker niet verbannen moeten worden. In ieder geval niet van een forum van een doelgroep die zich nadrukkelijk zou moeten emanciperen om een gezonde maatschappelijke positie te verwerven.

En misschien heeft het alleen maar te maken met verkeerde verwachtingen van mijn kant. Bijvoorbeeld de verwachting dat mensen die kampen met gender gerelateerde vraagstukken en belemmeringen zelf zouden vermijden in een valkuil te stappen in de omgang met mensen die net weer even anders denken op dat punt dan zijzelf. De valkuil die de maatschappij voor hen zelf immers ook wijd open heeft staan. Een verwachting dus die niet altijd positief beantwoord wordt jammer genoeg. Het resultaat is de spijtige vaststelling dat het verschil tussen off line en on line maatschappij veel minder groot is dan vaak gesuggereerd wordt. Het zal de lezer vast niet verbazen dat ondergetekende inmiddels onder censuur geplaatst is.

Voor een verdere analyse zie mijn studiesite.

Alice © 2009

update: inmiddels lijkt de manier van modereren op de betreffende groep aangepast te worden. er is een – zo lijkt het – een denkproces op gang gekomen en de censuur is opgeheven. Dat gebeurde overigens niet eerder dan nadat er ernstig normoverschrijdend gedrag de kop op stak waarop ondergetekende zich natuurlijk terugtrok van de groep. Op uitnodiging heb ik me dan maar weer gemeld om te bezien of deze ontwikkeling doorzet. Voor wat betreft Andrew Keen’s mening: er is dus in tegenstelling tot zijn angst wel degelijk sprake van (enig) zelfreinigend vermogen op internet.

5 thoughts on “Familiewebruzie (zie ook www.vreer.net)

 1. Misschien een gekke brug, maar het blog van Vreer waar je naar verwijst doet mij eigenlijk denken aan een groep “dieharddykes” versus bi’s.

  Mensen hebben de neiging om als ze eenmaal in een “minderheid” zijn, nog meer zekerheid te verwerven door zich helemaal te laten “voldoen” aan een zelfverkozen norm van de minderheid waar ze toe behoren.
  Ik heb me er ook schuldig aan gemaakt net na mijn coming out als jong potje. Niet op een haatdragende manier bedoeld, maar het was wel ontzettend kortzichtig achteraf bekeken. Dacht dat ik het helemaal door had: bi zijn en lesbo waren nu eenmaal twee verschillende dingen. Een groepje oprichten alleen voor lesbo’s kon toen naar mijn idee geen kwaad. Dan was je tenminste met “gelijkgestemden”. Een aantal mensen om me heen beaamden dit, en ja, ik zat dus goed dacht ik.

  Nu weet ik inmiddels wel dat er niet zo duidelijk een scheiding is te trekken tussen lesbisch en biseksueel. “Seksuele geaardheid” is een begrip wat dat betreft gewoon niet zo duidelijk in te kaderen is en vormt eerder een soort van glijdende schaal dan een vaststaand iets.

  Anyway: waar ik heen wil. In het geval dat Vreer meegemaakt heeft zie ik ook duidelijk een onzekerheid van de mensen die haar afwijzen. En dat is treurig. Helemaal als je je bedenkt dat transgenders ( in de zin van de internationale koepelterm in dit geval ) elkaar zo nodig hebben om iets moois te bewerkstelligen in deze maatschappij.

  Vervelend onderscheid maken in zo’n kleine minderheid is dan extra jammer.

 2. Hoi,

  zeker. Paar opmerkingen.
  Het gedrag waar het hier om gaat is niet beperkt tot deze groep. Ik zie het meer als een uitvloeisel van de manier waarop onze samenleving (helaas) functioneert. Ook online worden soms spierballen gebruikt en dat is een vorm van machtswellust.

  De deelnemers als sociologische groep bespreken in de groep is jammer genoeg niet mogelijk. Ik ben immers in die groep onder censuur gesteld (letterlijk) en jij uitgesloten.

  Wat mij betreft gaat het hier over een slechte ontwikkeling in het gebruik van internet als medium. Op zijn minst verwant aan de bezwaren van Keen, die ik overigens vwb Web 2.0 natuurlijk niet echte deel. Mijn tekst is hier een vorm van cynisme op grond van de ontwikkeling van een groepje dat zich inmiddels als karikatuur neerzet van een platform voor de betreffende doelgroep.

  Alice

 3. Wikipedia is iets anders dan blogs en (semi-) open mailinglijsten. Wikipedia wordt gecontroleerd en biologen moeten zelfs actief op wikipedia zijn om daar hun artikelen uit bladen als Biology Letters ofzo voor het groter publiek te vertalen Vakgerichte mailinglijsten of een aantal gender-lijsten waar ik op zit kennen wel degelijk een (impliciet) kwaliteitscriterium. Als je onzin verkoopt wordt je gecorrigeerd en als je onzin blijft verkopen of je rot gedragen dan wordt gekicked.
  Het probleem speelt vooral bij zaken waar persoonlijke meningen aan de orde zijn. En waar (dus) vaak emoties een belangrijke rol spelen. Die twee zaken moet je niet verwarren en ik heb de indruk dat dat is wat Keen wel doet. De “Wisdom of the crowds” (wijsheid van de massa) is geen vanzelfsprekend iets. Juist niet waar emoties een grote rol spelen. Kijk naar geenstijl.nl vs. tweakers.net.

  Vervolgens kun je het hebben over net beleid vs. onbehoorlijk beleid. Mensen eraf kicken zonder ze duidelijk te waarschuwen is onbehoorlijk. Mensen een proefperiode geen waarin ze er zonder verantwoording af gekicked kunnen worden acht ik even onfatsoenlijk.
  Verder vind ik dat als je in je regels zegt dat de vorm belangrijk is (bovenquoten is niet netjes en let op inspringing bij citeren) en dat ook de inhoud van belang is (opletten op je argumentatie en taalgebruik), dat je dan ook moet letten op handhaving, helemaal wanneer men er geen oog voor heeft. Anders is het net het rookverbod in Nederland.

  En ach, over de deelnemers als sociologische groep wil ik het niet echt hebben hier. Ik heb zo mijn mening, maar die is privé en wordt verder evt. in de groep uitgesproken. Wel zo netjes. En daar hecht ik aan.

Reacties zijn gesloten.