Rollende koppen

216_marcellinus01

Marcellinus I, ineens moest ik aan hem denken toen het bericht op de ‘newswire’ verscheen dat de Pius X broederschap hun bisschop Williamson heeft ontslagen als rector van een seminarie in Argentinië. Marcellinus was paus tussen 296 en 304. Even lang als Bush president is geweest. Acht jaar waren genoeg om onthoofd te worden. Marcellinus zag Armenië de eerste Christelijke natie worden tijdens zijn pontificaat maar was zelf afvallig, keerde op zijn schreden terug en werd vervolgens alsnog door de keizer onthoofd in 304 (om verolgens ook dood gezwegen te worden door de kerk want hij was immers even afvallig geweest). Tenminste zo willen de geschiedschrijvers ons doen geloven. Williamson zit trouwens langer op zijn zetel geloof ik.

Het is ‘damage control’ als het om de antisemiet Williamson gaat, niet meer dan dat. De man wordt uit functie gezet maar zit nog steeds binnen de katholieke kerk. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat Benedictus er achter komt dat de schade al zo groot is dat er niks anders meer over blijft dan zijn broeder te (slacht)offeren. Tot nu toe is de pauselijke doofpot wijd open gezet om de dolende bisschop in te ontvangen maar wil het nog niet lukken die geest in de fles terug te stoppen. De commotie is inmiddels groot binnen de katholieke kerk. Mensen haken af, Nijmeegse professoren treden uit, pers blijft zich storten op Rome en de internationale politiek blijft het onderwerp Williamson bespreken. Daarmee het Vaticaan zo lang ze nog geen daadwerkelijke actie hebben genomen om het bisschoppelijke ongedierte uit de gelederen te verwijderen (terecht) negatief in het nieuws houdend. Van Public Relations heeft Benedictus duidelijk geen kaas gegeten. Hoeft ook niet want de kerk is niet democratisch, pausen worden niet door de gelovigen gekozen en blijven tot hun dood op hun troon met gat zitten en kunnen niet weggestemd worden. Presidenten wel, pausen niet jammer genoeg. De gerehabiliteerde o zo enge Pius X kliek schuift Williamson nu halfslachtig opzij, niet meer dan dat. Allemaal met de illusie dat het daarmee wel gedaan zal zijn. Maar de damage is er al en van control is geen sprake. De zo stabiele organisatie (geen organisatieadviseurs nodig) wankelt. De kerken schudden op hun grondvesten, de gelovigen morren en de wereld er om heen kijkt sceptisch toe hoe het Vaticaan vrolijk verder klungelt.

En de paus? Die wierookte er wat over heen en zweeg in alle talen en vooral in het Latijn.

Nee, Williamson een rectoraatje ontnemen is niet genoeg en Rome weet dat heus wel. Damage Control vergt een ferme hand en een grote ziel. Het vergt een paus die mans genoeg is (hij is immers voorzien van ballen gegeven de uitspraak ‘testiculos habet’ van de jongst aanwezige kardinaal tijdens zijn verkiezing) om echte stappen te nemen. Om te erkennen dat hij een grote fout gemaakt heeft. Een besluit dat hij niet had mogen nemen. Een dommigheidje zo je wil. Maar de kleine Ratzinger is eenvoudigweg niet groot genoeg daarvoor. En dat is jammer want een goede paus kan veel goed doen en een slechte paus ook omdat die de wereld van zich af stoot. Maar een halfslachtige paus is als een zachte heelmeester. De wonden gaan stinken na een tijdje.

Voorlopig rollen er nog geen koppen in het Vaticaan.

Alice © 2009