Inspiratie, mijn geliefde

Als de slaap niet tot me komt,
wordt inspiratie het gezelschap
en dwingt tot het vangen van
woorden gedacht doch niet gesproken.

Het hoofd tollend in ’t rond
van overspannen doch stil geklap
en niet gevangen woorden dan
gelijkend op bloemen vers ontloken.

De hand dwingend en terstond
de kramp overwinnende stap
makend dat ik schrijven kan
met vuur juist opnieuw ontstoken.

Mijn lief die mijn kreet verstond
houdt mij passioneel gezelschap
en stuurt mijn schrijvershand
tot zinnen schoon en ongebroken.

Alice © 2009

Advertenties