Verkiezingen een mogelijkheid tot openlijke discriminatie?

Het is dus weer zover. Verkiezingstijd en dus voor sommigen een uitgelezen mogelijkheid om publiekelijk op te roepen tot discriminatie en geweld tegen homoseksuelen. Ik ben zelf geen homo(man) maar een lesbische vrouw, dat is bekend. Ik weiger te accepteren dat Nederland verwordt tot een samenleving waarin het mogelijk is om mensen te discrimineren en uit te sluiten op grond van seksuele identiteit, gender, geloof of levensovertuiging, etniciteit of uiterlijk. We hebben in Nederland een grondwet die in artikel 1 daar volslagen helder over is.

Bekijk de video op de website van AT5 en verbaas u over de schandalige mening en uiting daarvan van Delano Felter die als lijsttrekker van een lokaal partijtje diezelfde grondwet in het openbaar aan zijn laars denkt te kunnen lappen.

Overgenomen vanuit de berichtgeving door de Gay Krant:

Homoseksualiteit is een afwijking en moet bestreden worden. Die uitspraak deed lijsttrekker Delano Felter van de Amsterdamse Republikeins Moderne Partij (RMP) voor de camera van AT5 na een verkiezingsdebat in de Rode Hoed.

“Het is niet meer normaal als je zegt een hekel te hebben aan homofielen”, stelt Felter. “Nou, ik heb een hekel aan homofielen, ik ben hetero en katholiek. Dus als iedereen op mij stemt, sodemieter ik ze er allemaal uit. Amsterdam staat te snakken naar een heteroseksuele stad.”
“Er zitten teveel homofielen in het bestuur. De regering Balkende is duidelijk niet normaal en ook de homofiele netwerken bij de politie, die moeten weg. Mensen met een seksuele afwijking moeten bestreden worden door de hetero’s. Wij moeten gelijke kansen krijgen. Ik zag laatst op tv dat een homofiel aangifte deed tegen een dominee omdat die hem een hostie weigerde. Nou, ik denk dat die dominee aangifte had moeten doen wegens belediging.”

COC Amsterdam gaat bij de politie aangifte doen van discriminatie door de RMP, ProGay deed een melding bij het politieteam ‘Roze in Blauw’. Iedereen die dat wil. ook als men niet in Amsterdam woont, kan eveneens direct digitaal een klacht tegen Felter indienen bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. Het Meldpunt heeft inmiddels het Openbaar Ministerie gevraagd om te beoordelen of deze uitspraken strafbaar zijn.

De uitspraken van Delano Felter zijn rechtstreeks in strijd met dat artikel van onze grondwet. Dat is strafbaar en hij hoort daar naar mijn overtuiging ook voor aangeklaagd te worden. Het is goed dat de Gay krant dit meldt. Het is nog beter als er inderdaad klachten worden ingediend bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam  tegen deze man. Het openbaar uiten van de mening die hij heeft vanuit zijn functie als lijsttrekker (ongeacht de onbelangrijkheid van zijn partijtje) is een onverhulde oproep tot geweld. Het ‘ze er allemaal uit sodemieteren’ is nadrukkelijk een voornemen en oproep tot dat geweld en dus strafbaar. Het kan niet zo zijn dat dit onder de vrijheid van meningsuiting valt aangezien het in het kader van de verkiezingen plaatsvindt en dus rechtstreek ingrijpt op het functioneren van de (lokale) democratie.

Ik heb natuurlijk net als vele anderen een klacht ingediend bij het meldpunt. Wat mij betreft gaan nog heel veel mensen dat vandaag doen en wordt deze Delano Feltman publiekelijk te schande gemaakt en veroordeeld. Bekijk de video van AT5 en besef wat deze man doet. Stop hem door ook een klacht in te dienen. Hoe meer hoe beter en hoe meer kans dat er daadwerkelijk over gegaan wordt tot vervolging van deze discriminerende antidemocratische homofobe grondwet schender.
Wat mij betreft mag deze man achter de tralies.

Alice Verheij © 2010

Advertenties