Een spiegel voorgehouden

Vandaag is me op verschillende manieren een spiegel voorgehouden waarin mijn eigen cultuur zichtbaar werd. Zo was er vanmiddag op een bijeenkomst van vrouwenorganisatie van migranten (sorry, maar een beter woord heb ik niet en allochtonen heeft een te negatieve annotatie) de lokale voorman van de PvdA aanwezig. In het Haagse wordt de beste man ‘de man van 7000’ genoemd op basis van het aantal voorkeursstemmen dat hij heeft ontvangen vanuit hoofdzakelijk migrantenkringen. Hij sprak van een tweedeling in de stad en hij had daar gelijk in. Een gevaarlijke door de PVV opgeroepen tweedeling. Jammer dat hij het voer ‘witte’ mensen had en daarmee in de valkuil stapte die wijd open licht en die in plaats van unificatie de polarisatie verder onderstreept. De man is een politicus en dus wat mij betreft niet zonder meer in gunstige zin. Ook voorlieden van migranten maken fouten in de communicatie, zo blijkt maar wel. Ik vrees alleen dat het een voortvloeisel is van al te ijverige inburgering. Niet alles in onze maatschappij is aanbevelenswaardig om over te nemen wat mij betreft.

Het is een boeiende ervaring om als slechts één van de drie westerse vrouwen op een vrouwennetwerk dag aanwezig te mogen zijn. De rijkdom aan culturen en de kracht van de vrouwen is imposant. Tegelijkertijd voel ik ook een vrij lage drang tot reflectie en zelfkritiek. Het is de taal van opbouw en groei die gehoord wordt. Maar soms ook van in mijn ogen volstrekt onterechte bescheidenheid en voorbehoud als het om die eigen kracht gaat. Voor mij was het een bijeenkomst om van te genieten met mooie mensen die zich open en toegankelijk opstelden. Warmte is het woord wat er bij hoorde.

De avond heb ik doorgebracht op de bank. Eerst kijkend naar ‘The Tudors’ en later naar ‘Elisabeth’. De eerste eindigde met de verbranding van een ‘ketter’ en de zelfmoord van Wolsey. Elisabeth begint met een brandstapel en veel geweld als gevolg van machtsstrijd en religieuze strijd. Het geeft een (geromantiseerd) dramatisch zicht op de donkere bronnen van die door Wilders zo hooggeachte westerse cultuur. In Holland ging het immers niet veel beter toe dan in het Engeland van die tijd. Wilders mag dan Islam en andere culturen anders dan de Christelijk Hollandse als beschaafder voorstellen, de man legt daarbij een triest gebrek aan historisch besef aan de dag. Het is voor veel mensen wellicht moeilijk te accepteren dat die zo fraaie cultuur in eeuwen geweld en bloedvergieten is gegrondvest. Enige terughoudendheid als het gaat om de waarden van Hollands eigen cultuur als onderdeel van Westerse cultuur lijkt mij toch wel geboden. Zo lang ligt de tijd van brandstapels, verkettering, machtsstrijd en geweld niet achter ons en eerlijk gezegd ben ik bang dat Wilders met zijn uitspraken aanzet tot afgunst, afkeer, buitensluiting, discriminatie, haat en uiteindelijk geweld. Niet zo lang terug hebben onze oosterburen te maken gehad met een agitator die er alles aan gedaan heeft om als koekoeksjong het volk van zijn eigen moeder uit te moorden. Eerst door het gebruik van taal als gereedschap om het volk op te hitsen tegen specifieke bevolkingsgroepen, later met wapens.

Het kan geen kwaad om zo af en toe de eigen geschiedenis eens naar boven te halen. Het is jammer dat de geschiedenislessen op de scholen zo beperkt zijn waardoor veel mensen voeling met dat verleden verloren hebben. De televisie heeft die taak een beetje overgenomen maar levert slechts geromantiseerde interpretaties van de geschiedenis. Ondanks die beperking zal het volgen van series als ‘Bernhard, schavuit van Oranje’, ‘de Troon’, ‘The Tudors’ en films als ‘Elisabeth’ wel iets doen met het besef van de gebreken in ons collectief Hollands verleden. Hopelijk leert het ook mensen die er naar kijken te beseffen dat het wel voor een deel gaat over de grondvesten van onze westerse samenleving en dat die grondvesten lang niet altijd iets zijn om trots op te zijn.

Het Nederland van Wilders is niet meer dan een bijna tweehonderd jaar bestaand koninkrijk dat zich heeft moeten vrijvechten van de Spaanse koning en de Franse keizer, los heeft moeten komen van Bourgondische, Oostenrijkse en Habsburgse invloeden en bevrijden van Engelse en Duitse dreiging. Het is een landje dat door toevalligheden en politieke spelletjes tot stand is gekomen en voorzien van een koningshuis met wortels ver buiten het eigen landsgebied. Nederland is een construct, niets meer. Overigens in het goede gezelschap van eigenlijk alle landen want dat is de aard van geschiedenis, naties, volken, stammen en families. De wereld zoals wij die kennen is een construct dat in het algemeen door manipulatie en strijd tot stand is gekomen. Dàt zou beter beseft moeten worden door mensen die doen voorkomen dat een land van hun is.

Stellen wij ons zelf open voor de ander dan worden we daar niet armer maar rijker van. Dat wil niet zeggen dat we onze eigen verworvenheden, de positieve kanten van de ontwikkeling van de eigen cultuur, moeten ontkennen of opzij zetten. Het houdt wel in dat ons niet boven de ander stellen en dat we moeten blijven proberen een nieuwe gezamenlijkheid te vinden. Unificatie in plaats van polarisatie. Geen inburgering van anderen in onze samenleving maar samensmelting van culturen en wederzijdse acceptatie van levenswijzen en normen. Geen grootste gemene deler maken want dat is de weg naar anonieme grijsheid, kleurloosheid, smakeloosheid en saaiheid. De diversiteit in onze samenleving moet onze kracht zijn. Want we zijn toch hopelijk wel verder gekomen dan onze voorouders die brandstapels oprichtten?

Alice Verheij © 2010

Advertenties

2 thoughts on “Een spiegel voorgehouden

 1. @vreer Bekrompenheid is alomtegenwoordig en maakt geen onderscheid, in die zin is bekrompenheid trouw aan artikel 1 van de Grondwet. Het is inderdaad zo dat de volgers van de blonde agitator (waarom lijkt dat woord toch zo op alligator?) zal het verdere verleden worst zijn.
  En toch. Toch – er zijn anderen voor mij geweest die dit zeiden – als je je (collectieve) verleden niet kent heb je geen (collectieve) toekomst. Dàt is de aard van mijn script hierboven. Ik geloof niet in het verhevene van onze westerse cultuur omdat de verworvenheden daarvan niet zonder verlies gepaard zijn gegaan. De verworvenheid van de economische rijkdom is gepaard gegaan met het verlies aan menselijkheid. De verworvenheid van de meervoudige cultuur is gepaard gegaan met een hernieuwde roep om segregatie.
  De dag dat in mijn gemeente het niet toegestaan zou worden een hoofddoek te dragen in openbare gebouwen zal de dag zijn dat ik mij met hoofddoek in het gemeentehuis meld.
  Ik maak mij zorgen om de segregerende en verhardende tendens in onze samenleving die daardoor minder een samenleving maar een gescheidenleving wordt. Het is goed om te zien dat andere bevolkingsgroepen dan het PVV smaldeel in de samenleving zich niet laten verleiden tot afscherming en terugtrekking. Vandaag was een mooi voorbeeld. De spiegel die ik bedoelde is de spiegel van de eigen ‘witte’ historie die gekend zou moeten zijn. Liefst niet via BBC series en films maar via educatie.

 2. Blij dat je een goede dag had bij onze migrantueuze medemens ;o)

  Wanneer ze niet bekrompen zijn, vind ik het er altijd een stuk gezelliger dan bij de witte niet bekrompenen (die vaak nog steeds de nodige bekrompenheid hebben).
  Alleen jegens Blondie en de zijnen: je koopt niet zoveel voor een verleden dat internationaal bij elkaar geschrareeld en gekocht is. Wanneer ik me enigszins in de gefrustreerde witte medemens van nu verplaats, dan zal het pre-WO2 Nederland me betrekkelijk worst zijn. We zitten nu met een gebrek aan evenwicht en dat heeft niet veel te maken met vroeger. ‘Ik’ heb problemen dat ‘ik’ geen werk heb en geen goede woning. ‘Ze’ pikken ‘mijn’ baan af. Alleen zijn ‘ze’ niet de migranten maar de bovenbazen van bijvoorbeeld TNT Post en vele andere bedrijven. Men kiest de tegenstander verkeerd.

  Als we unificatie willen moeten we samen optrekken en waar het ons (incl migranten met of zonder papieren) betreft, onze agaenda zo samenstellen dat die niet alleen wit is. Groepen als de Fabel van de Illegaal en Onbegrensd kunnen daar geode voorbeelden van geven. En praten met de Zami-feministen kan ook alles behalve kwaad. Unificatie treedt op waar witten hun kleur in zien en hun politieke agenda kleuren. (Let’s go!)
  Verder moet ik denken aan de demo’s van de England Defense League (EDL) en United Against Fascism (UAF) van afgelopen week in Londen. UAF was echt gekleurd en gaf blijk van goede analyse van de problemen en een richting van oplossingen (je vindt een aantal filmpjes op feestboek). Is antifa Nederland alleen super radicaal dan wel super beleefd of is er meer? (mijn 3 cent ;o)

Reacties zijn gesloten.