Klink haalt transseksuelen wéér onderuit

demissionair minister Klink

Vandaag in het nieuws.

Het is weer zover. De Volkskrant meldt:

DEN HAAG – Minister Ab Klink (Volksgezondheid) verandert voorlopig niets aan de vergoeding van ingrepen als borstreconstructies en elektronische epilatie bij transseksuelen. De demissionair bewindsman heeft dat de Tweede Kamer dinsdag laten weten.

De Kamer wil dat mannen die zich tot vrouw laten ombouwen ook deze aanvullende ingrepen vergoed krijgen. De kosten zouden te overzien (ongeveer 250.000 euro) zijn aangezien het per jaar om zo’n ongeveer honderd mensen gaat. Nederland telt naar schatting 30.000 tot 100.000 zogenoemde transgenders, mensen die van geslacht willen veranderen.

Klink meldt echter dat hij de Kamer niet tegemoet komt. Hij wil transseksuelen niet bevoordelen en vindt dat hij dat wel doet hij als hij hun wel recht geeft op borstvergroting en vrouwen die om medische redenen geen of weinig borstontwikkeling hebben niet. Bovendien moet hij het extra geld voor deze ingrepen zien te vinden. Omdat het kabinet nu demissionair is, meldt Klink dat hij de huidige situatie nu niet gaat veranderen.

Ik wordt hier doodziek van en ik ben niet de enige. Nadat Hoogervorst in het verleden transseksuele vrouwen al ernstig benadeelde door het schrappen in de vergoedingen is het nu Klink die verdomd om dat onrecht te repareren. Overigens ben ik nu in de termen van Klink een omgebouwde man met een borstreconstructie. Het ene nog het andere klopt. De man schrijft in zijn brief aperte onjuistheden en beroept zich op valse argumenten als bevoordeling van transseksuelen. Pardon? Ja, bevoordeling. Alsof transseksuelen een bevoorrechte groep in de samenleving zijn. De idioot.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Enige jaren terug (vorige eeuw) was de behandeling voor transseksuele vrouwen redelijk volwaardig. Geslachtsaanpassing was mogelijk en werd ondersteund door aanvullende behandeling zoals epilatie en eventuele borstvergroting omdat deze de bijzonder moeilijke sociaal maatschappelijke positie van transseksuele vrouwen verbeterde. Grotere tevredenheid over het eigen lichaam én als gevolg daarvan een groter zelfvertrouwen is essentieel om een proces van transitie van man naar vrouw of andersom te kunnen doorstaan. De wet spreekt van geslachtsverandering en spreekt niet over een onderscheid tussen primaire en secundaire geslachtskenmerken. De genderteams in Nederland kunnen hier over meepraten vanuit medisch perspectief en de vele ervaringsdeskundigen nog veel nadrukkelijker. Hoogervorst, die toentertijd als staatssecretaris de scepter zwaaide bij het ministerie over dit soort zaken, schrapte echter de vergoeding voor zowel epilatie als borstvergroting omdat die naar zijn mening niet ‘nodig’ waren. Dit tot schrik van de betrokkenen. Sinds die tijd moeten transseksuele vrouwen de doorgaans aanzienlijke kosten van epilatie en borstvergroting zelf dragen. Dit kan in veel gevallen oplopen tot zesduizend euro of meer.

Hier staat in het geval van borstvergroting tegenover dat vrouwen die bijvoorbeeld borstkanker gehad hebben wel voor een ‘reconstructie’ in aanmerking komen omdat het leed te groot is voor sommigen om zonder borsten verder te moeten leven. Blijkbaar wordt er door de huidige minister gedacht dat die ‘omgebouwde’ mannen een dergelijk leed niet kennen. Klink spreekt in zijn brief aan de kamer waarin hij aangeeft geen vergoeding toe te staan in de basisverzekering overigens daadwerkelijk over ‘ombouwen’ wat door mij en de mijnen doorgaans als een beledigende term wordt gezien want er is hoogstens sprake van een correctieve operatie. Alsof transseksuele vrouwen bouwwerkjes zijn. Klinkt hanteert schokkend denigrerende taal in een formele brief aan de kamer. Schande!

Het bedrag waar het om gaat is zo’n kwart miljoen euro per jaar. Hoogstens. Op de totale begroting van de gezondheidszorg niet eens terug te vinden omwille van een te gering aantal nullen. Maar zelfs dat vindt deze minister teveel om het gigantische leed te bestrijden dat transseksuele vrouwen kennen die nauwelijks borsten hebben en daardoor zich vooral erg onvolmaakt voelen. Gegeven de demissionaire status van het kabinet wordt er nog bij geschreven door hem. Alsof het om een gigantische onkostenpost gaat van controversiële aard. Maar Klink heeft in de hele kabinetsperiode sowieso al geen snars gedaan om de slechte zorg voor transgenders en zeker ook transseksuele vrouwen te verbeteren. Klink gaat er volledig aan voorbij dat vanuit de gendertheorie bezien en vanuit de werkelijkheid voor mensen als ik er geen sprake is van ‘mannen die zich laten ombouwen’ maar van vrouwen die een correctieve ingreep laten doen met betrekking tot hun geslachtskenmerken. Maar ach, weet hij veel.

Hoe kan dit gebeuren?

In hoeverre de CDA achtergrond van Klink hierbij een rol speelt weet ik niet maar ik heb zeker verdenking dat die aan de orde is. Sinds het uiteenvallen van het kabinet is de remmende werking van de PvdA in het beleid verdwenen en is er in de besluitvorming sprake van verrechtsing bij het demissionaire kabinet. Controversiële zaken zou men niet mogen doen maar JPdeMP roept het buitenland op om een kerntribunaal in te richten en het restkabinet neemt het ene besluit na het andere (onder andere op het gebied van de jeugdzorg). Het restkabinet en Klink belazeren de kluit en halen nog allerlei puntjes binnen voor de verkiezingen die bij hun electoraat lekker liggen. Als het om de vergoedingen voor transseksuele vrouwen gaat is dat een onderwerp dat vooral door de linkse partijen onder de aandacht is gebracht en dat zou heel goed de reden kunnen zijn dat het onderwerp weggeschoven wordt.

Aan de andere kant. Transgender Nederland heeft zich de afgelopen jaren collectief in het ootje laten nemen door emancipatie minister Plasterk en een aantal collega’s van hem waaronder CDA-er Verhagen die aangegeven hebben de positie van transgenders verbeterd te willen zien maar ondertussen over de noodzakelijke wetswijzigingen nodeloos lang deden met als gevolg dat er helemaal niets terecht is gekomen van de mooie beloftes. Nog altijd is er geen wetswijziging aan de orde rond de juridische geslachtsverandering en nog altijd is er geen verbetering van de zorg (medisch, psychisch en maatschappelijk) tot stand gebracht. Ik heb het vaker gezegd en geschreven en helaas blijkt mijn mening niet af te wijken van de ruwe werkelijkheid: transgenders in Nederland die verbetering voorstaan hebben zich in slaap laten sussen door de politiek. Hebben zich stilgehouden om vooral de gesprekken met de ambtenaren van Plasterk, Hirsch-Ballin en Klink niet te verstoren. Het gevolg is dat transgenders in Nederland er in de afgelopen drie jaar geen snars op vooruit zijn gegaan, dat de zorg nog steeds klemmend is, dat de misstanden in die zorg niet aangepakt zijn, dat de juridische geslachtswijziging nog steeds gebaseerd is op een wet die zich niet verhoud met het mensenrechtenstatuut en dat er nog steeds sprake is van geïnstitutionaliseerde marginalisering.

Wat nu en hoe verder?

Gegeven dat niet te verwachten is dat het huidige demissionaire kabinet nog enige verbetering in de positie van transgenders en transseksuele vrouwen en mannen zal doorvoeren én gegeven dat de verkiezingen voor de deur staan lijkt het niet meer dan logisch dat er actie gevoerd wordt. Er is geen rationele reden meer te bedenken waarom we nog langer zouden wachten met het zoeken van de publiciteit en dat op een bijzonder luidruchtige en opvallende manier te doen. Het kabinet heeft door het niet gestand doen van de beloofde verbeteringen aangetoond dat er in de politiek geen vertrouwen kan worden gehouden. In ieder geval niet in de hoek van CDA en verder naar rechts. Met uitzondering van de VVD overigens. Minister Klink legt het meerderheidsstandpunt in de kamer naast zich neer en belemmerd een significante verbetering voor transseksuele vrouwen en mannen (over de vergoedingen voor primaire geslachtskenmerken bij transmannen spreekt hij niet eens) op aanvechtbare gronden.

Wellicht is het tijd voor het formuleren van een manifest dat bij de verkiezingsbijeenkomsten van de verschillende partijen expliciet onder de aandacht wordt gebracht van de verschillende partijen en kandidaten. Ter ondertekening en ondersteuning. Daarna zou er in ieder geval een beroep gedaan kunnen worden op alle HLBT mensen in Nederland om uitsluitend te stemmen op partijen die een expliciet HLBT beleid hebben opgenomen in hun programma. Verder is het verstandig om de aanval rechtstreeks op minister Klink te richten. De directe confrontatie in aanwezigheid van de nodige pers heeft wellicht effect op zowel Klink als het CDA. Maar er kan nog veel meer. Wat mij betreft een keihard protest om aan te geven dat het genoeg is geweest. Dat transgenders en transseksuelen niet langer in het verdomhoekje van de zorg geplaatst willen worden maar adequate zorg wensen net als ieder ander in dit land.

J’accuse

Maar laten we eerst maar eens beginnen met een ‘J’accuse‘ in de richting van Klink en de zijnen. Hierbij in ieder geval mijn persoonlijke versie.

Ik beschuldig

de Nederlandse politiek en bepaalde politieke partijgen in het bijzonder van laksheid in het verbeteren van de rechten en zorg van transgenders en transseksuelen in Nederland;

demissionair minister Klink van Volksgezondheid van het beledigen van transseksuelen door hun te beschrijven als omgebouwde mannen en vrouwen in zijn brief aan het parlement verbetering van het vergoedingenstelsel in de zorg tegenhoudt;

demissionair minister Klink van Volksgezondheid van het doelbewust onthouden van goede  gezondheidszorg aan transseksuele mannen en vrouwen met betrekking tot aanpassing van primaire (bij transmannen) en secundaire (bij transvrouwen) geslachtskenmerken;

demissionair minister Klink van Volksgezondheid van het onterecht en misleidend gebruiken van het argument ‘controversiële besluitvorming door het demissionaire kabinet’ als het gaat om aanpassing van het vergoedingenstelsel aangezien de meerderheid van de Tweede Kamer die wijzigingen uitdrukkelijk wenst;

demissionair minister Klink van Volksgezondheid van het veronachtzamen van de noodzaak tot verbetering van de zorg voor transgenders door versterking van de genderteams en verruiming van het vergoedingenstelsel;

demissionair minister Klink van Volksgezondheid van het onvoldoende aandacht geven aan de te lange wachtlijsten bij de Nederlandse genderteams en het instandhouden van willekeur bij de zorgverzekeraars als het gaat om het faciliteren van erkende behandelcentra in andere EG landen;

demissionair minister Hirsch-Ballin van het nog steeds niet leveren van een wetsvoorstel tot aanpassing van de huidige wet rond juridische geslachtsverandering die gebaseerd is op een onvruchtbaarheidseis die in strijd is met het Verdrag van de Rechten van de Mens en de Yogyakarta Principles die beide door de Nederlandse regering zijn ondertekend. Derhalve tevens van het doelbewust schenden van internationale verdragen;

ex minister Plasterk van het onvoldoende steunen van de emancipatie van transgenders en transseksuelen in Nederland ondanks toezeggingen daartoe;

ex minister Plasterk van het niet uitvoeren van zijn coördinerende taak naar de ministers Hirsch-Ballin en Klink als het gaat om verbetering van de positie van en zorg voor transgenders en transseksuelen;

demissionair minister president Balkenende van het leiding geven aan een kabinet van ministers en staatssecretarissen die transgenders en transseksuelen structureel om de tuin geleid en bedrogen hebben gedurende de gehele kabinetsperiode tot op de dag van vandaag.

Ik wil graag deze ‘J’accuse’ aan de deuren van de Tweede Kamer bevestigen in een gezamenlijke actie met anderen die er net zo over denken als ik en streven naar een verbetering van de zorg voor transgenders en transseksuelen. Of paginagroot in de krant zetten.

Alice © 2010

Advertenties

11 thoughts on “Klink haalt transseksuelen wéér onderuit

 1. @Marceline. Ik begrijp je reactie niet want je onderschrijft dus alles wat ik schrijf? De situatie is helaas onder dit kabinet niet veranderd.

 2. Volgens artikel 1 van de europese grond wet,heeft een m/v trans de zelfde rechten om helemaal vrouw te zijn.Terwijl bij een vrouw-man transseksueel wel alle kosten worden vergoed bij hun srs.En bij een man-vrouw transseksueel niet,dit is pure discriminatie.Ook de instelling die het kabinet inlicht over zorg vind dat man-vrouw transseskuelen geen recht hebben op een borstvergroting.Die Ab Klink heeft totaal geen benul dat wij man-vrouw transseksuelen door de hormoontjes maar een kleine cup maat a krijgen.Uitzonderingen daar gelaten.
  Ook een vrouw-man trans wil helemaal vrouw kunnen zijn,met de borsten die bij haar lichaam passen.

 3. Ik ben geen man. Ik ben nooit een man geweest. Waarom zou ik dan geen vrouw kunnen zijn? Wie bepaald of ik een vrouw ben? Niet god, want die heeft er bij mij een zooitje van gemaakt, niet jezus en niet Maud en niet Ab Klink.

  Dus vertel mij maar eens Ab, Wat is dat, een vrouw? Dat soort dingen moet je eigenlijk niet aan een man vragen, want voor een man is het allemaal theorie en voor ons is het praktijk. Wij zijn vrouwen. Wij zijn alles tegelijk.

  En ik geloof in een samenleving waarin we mensen helpen die te kampen hebben met misvormingen aan hun lichaam. Maar zolang Nederland er nog niet klaar voor is, ga ik gewoon lekker mijn eigen gang.

  Laat je alleen niet in de luren leggen door de schijnbare helderheid van Ab Klink standpunt. Als het je helder voorkomt stap je in de val van een vooroordeel. Transseksuelen zijn geen mannen die zich willen om laten bouwen tot vrouw. Er is geen man in deze wereld die zich wil om laten bouwen tot vrouw. Een man wil zoiets niet. Een vrouw die geboren is met een piemel heeft die behoefte wel.

  Het is dus een manier van tegen aan kijken. Maar dat is met alles zo.

  Ik wens iedereen verhelderende momenten en inzichtelijke dagen toe.

  Groeten

  Merel

 4. Nou Maud ik lees nergens dat ik je aanval. Ik vraag je alleen om argumenten en dat vat jij blijkbaar op als een aanval. Volhouden meid!

  Overigens zie ik niet wat Jezus er mee te maken heeft.

  Maar nu dan even over je argumenten in tweede instantie.
  1. biologische vrouwen is een rare term. Transseksuele vrouwen zijn niet minder vrouw dan andere vrouwen.
  2. Klink praat over borstreconstructie. Nou da’s knap want als er niks is geweest kan je niet reconstrueren.
  3. De wet maakt geen onderscheid tussen primaire en secundaire geslachtskenmerken. Klink wel en stelt zich daarmee strenger op dan de wet en dat ook nog eens tegen de uitdrukkelijke wens van de democratische meerderheid van de Tweede Kamer zonder valide argumenten.
  4. Verder is zijn argument dat ‘biologische vrouwen’ ook geen vergoeding krijgen onjuist. Vrouwen die bijvoorbeeld een borstamputatie hebben ondergaan kunnen wel degelijk vergoeding krijgen voor borstreconstructie.
  5. Het door Klink gebruikte argument dat het kabinet demissionair is, is feitelijk een onjuist argument want dat gaat alleen op als er sprake is van een onderwerp dat discutabel is in de kamer en dat is nu juist NIET het geval. Daarmee vervalt ook jouw argument.

  Heb je nog andere argumenten die wel overeind blijven?

  groet,
  Alice

 5. Jezus, als mensen het eens een keer eens zijn met een zogenaamd onzinnig besluit van een minister, dan is het gelijk nodig om in de aanval te schieten!? Ik vindt dat Klink een duidelijke onderbouwing opgeeft door aan te geven dat ‘biologische’ vrouwen ook geen vergoeding krijgen. Tevens geeft een deel van het bericht al duidelijk aan waarom hij sowieso op dít moment de wetgeving niet kan aanpassen.

  “Klink meldt echter dat hij de Kamer niet tegemoet komt. Hij wil transseksuelen niet bevoordelen en vindt dat hij dat wel doet hij als hij hun wel recht geeft op borstvergroting en vrouwen die om medische redenen geen of weinig borstontwikkeling hebben niet. Bovendien moet hij het extra geld voor deze ingrepen zien te vinden. Omdat het kabinet nu demissionair is, meldt Klink dat hij de huidige situatie nu niet gaat veranderen.”

  Wat valt daar nou aan op te merken? Ik vind de stelling van Klink zo klaar als een klontje.

 6. Dit is de eerste en de laatste keer waarschijnlijk dat ik het eindelijk eens een keer eens ben met Ab Klink! Je kunt er van zeggen wat je wilt, maar de goede man heeft gewoon gelijk.

  • Nou Maud, dat je het eens bent met Klink is alleen interessant als je dat ook kunt motiveren. Anders is je opmerking niet meer dan een pluisje dat in de wind meegevoerd wordt naar het land van Onzinnige Opmerkingen.

 7. Bij het behandelen van de verschillende vormen seksualiteit en gender op een Amsterdamse VMBO-school heb ik de taak om acceptatie en respect voor iedereen uit te dragen. Naar mijn idee gaat artikel 1 van de grondwet hierover.
  Het is belangrijk dat dit ook van de politiek en de regering ondersteuning krijgt.
  Acceptatie en respect voor alle vormen van seksualiteit en genders is daarbij ook van de nederlandse politiek en regering noodzakelijk!

Reacties zijn gesloten.