Ik ben een wetsweigeraar

Ik heb al verschillende keren geschreven over de perikelen rond de aanpassing van de wet op de juridische geslachtsverandering, ook wel: de wet die er niet had mogen zijn, er wel is en niet weg zal gaan als het aan de politiek ligt (Met uitzondering van Groen Links, SP en D66). Geschreven vanuit verschillende invalshoeken, kijk maar hier.

Je zou bijna gaan denken dat het onderwerp me aan het hart gaat, toch? En ja, gezien de situatie zoals die op dit moment is rond het NIET totstandkomen van diee aanpassing van de wetgeving rond juridische geslachtsverandering voel ik me gedwongen weer dit onderwerp aan de orde te stellen. De aanleiding?

Een petitie op www.petities.nl waarvan ik hoop dat zoveel mogelijk mensen, en zeker ook al mijn lezers en lezeressen, die ondertekenen! Gewoon omdat het gelazer nu maar eens afgelopen moet zijn.

Ik merk er wel bij op dat – thanks Vreer! – die petitie op zich ook weer niet correct is opgesteld. Ook in de tekst van de petitie wordt er verwezen naar een diagnose genderdysforie. Dat hoort niet thuis in de wet want vele genderandersen zijn niet genderdysfoor. Genderdysforie is een achterhaald psychiatrisch begrip dat zich niet verhoudt met de moderne gendertheorie en werkelijkheid. Desalniettemin de met de petitie beoogde doelen, afschaffing van die stomme wet, ondersteun ik wel. Dus ondersteun ik de petitie en het initiatief. Het resultaat is het enige dat telt nu de politiek de afgelopen jaren gefaald heeft om tot een verandering of afschaffing van die wet te komen. Wel zal er veel uitleg nodig zijn om de politiek te laten begrijpen wat de werkelijkheid is voor een deel van haar burgers.

Mijn standpunt is duidelijk, ik denk niet dat er iemand is die dat niet begrijpt. Deze wet moet weg en wel zo snel mogelijk. De redenen zijn simpel:

 • de huidige wet eist een document waarin een arts moet verklaren dat ik onvruchtbaar ben als gevolg van de behandeling die ik heb gekregen. Die behandeling houdt in een operatie waarin mijn lichaam aangepast wordt. De overheid eist dus dat ik om de vrouw te mogen zijn die ik ben me in mijn lijf laat snijden. Dàt mag een overheid niet eisen op grond van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en een berg verdragen. De Nederlandse overheid schendt daarmee aanhoudend mensenrechten. Wat mij betreft moet de overheid uit mijn slipje blijven.
 • ik wijs het beginsel af dat er zoiets bestaat als een juridisch geslacht. Een mens is man, vrouw of iets daar tussen in. Er is geen enkele situatie te bedenken waarin het geslacht relevant is vanuit juridisch perspectief. Sinds de wet op het homohuwelijk en de daaraan verbonden consequenties bestaat het juridische argument feitelijk niet meer. Deze wet dient geen enkel doel meer.
 • de nadelen van de huidige wet zijn aanmerkelijk. Genderandersen die niet een juridische geslachtswijziging hebben ondergaan maar inmiddels wel een volledige geslachtsaanpassing hebben laten plaatsvinden worden door de overheid en vele instanties verbonden aan die overheid met grote regelmaat geadresseerd, aangesproken en benaderd met een foutieve geslachtsaanduiding. Zie daarvoor mijn brievenbus.
 • de kosten van juridische geslachtsverandering zijn groot. Het moet via de rechtbank plaatsvinden waarbij er kosten gemaakt worden voor rechter, procureur, griffie en zo meer. Deze kosten komen op de schouders van de aanvrager en belopen ruim 1000 euro. Kan je dat niet (meer) opbrengen dan is er een beperkte eigen bijdrage maar betaald de belastingbetaler de rest. En dat voor iets dat met een eenvoudige procedure ook bij de Burgerlijke Stand van de gemeente kan plaatsvinden tegen zeer beperkte legeskosten. Het is overigens sowieso (letterlijk) bloedgeld.
 • vrij reizen door transgenders wordt in veel landen belemmerd op grond van de onjuiste vermelding in het paspoort.
 • sportdeelname op competitieverband is bij veel – de meeste – sportbonden gekoppeld aan het juridisch geslacht. Daarmee zijn genderandersen veelal van topsport en competitiesport uitgesloten voor sporten die geslachtspecifiek zijn georganiseerd. Regelrechte uitsluiting en discriminatie dus.

Er zijn meer argumenten, maar dit zijn voor mij de belangrijkste. De consequentie is dat ik WEIGER mijn geslacht juridisch aan te passen zolang deze wet nog bestaat. In die zin ben ik dus een wetsweigeraar, op dit onderwerp de eerste die daar publiekelijk voor gekozen heeft. Ik zal voor de wet ‘man’ blijven zolang deze schandalige wetgeving nog bestaat. Juridische wijziging laat ik pas doorvoeren na wetswijziging.

De gevolgen van mijn keuze om te weigeren me te onderwerpen aan deze wet zijn stevig. Post die bijvoorbeeld verkeerd geadresseerd is wordt geretourneerd. Ook die van de belastingdienst en andere overheden. Dhr. Verheij bestaat niet en dus is alle post aan hem geadresseerd niet voor mij bedoeld. Wat de wetgever daar ook van mag vinden. Het zal duidelijk zijn dat die benadering me al veel gelazer oplevert. Gelukkig ervaar ik ook dat er instanties zijn die zich wel netjes gedragen en mij correct in hun systemen en databases hebben geregistreerd.

Het is maar een klein voorbeeldje van de idioterie waarmee deze vrouw geconfronteerd wordt omdat de politiek weigert voldoende moeite te steken in het veranderen van een achterhaalde en schandalige wet. Er is veel meer, helaas. Om aan al die flauwekul een einde te maken is er maar één ding dat er moet gebeuren.

Dus, lieve lezers, lezeressen, lezerandersen, teken die petitie. Bevrijdt de 30.000 tot 100.000 genderandersen van het onrecht dat onze overheid ons dagelijks aandoet. Verlos ons van die stekeblinde vrouwe justitia. Ga naar www.petities.nl en steun ons!

Alice Verheij © 2010
schrijfster en wetsweigeraar

Advertenties

7 thoughts on “Ik ben een wetsweigeraar

 1. Oke, ik geef ’t toe, ik ben er de afgelopen tijd niet aan toegekomen om je blog te lezen 😉

  Inhoudelijk wil ik graag toevoegen dat dit soort initiatieven -ook- zin hebben als je het -niet- 100% met de tekst eens bent. Het idee is dan om het onderwerp in de tweede kamer op de agenda te krijgen. Op dat moment kunnen partijen (TNN/COC/… -> ga op dat moment vooral WEL lobbyen) altijd nog besluiten om het net iets anders te doen dan in de petitie staat.

  Ik heb hem ondertekend en hoop dat anderen dat ook zullen (blijven/gaan) doen.

 2. Ha die Sophie,

  mooie afgewogen reactie. Bedankt daarvoor.

  Ik ben het ook met je mening over wat er eigenlijk zou moeten gebeuren eens. Niet als het gaat om je mening over een op zich sympathieke actie van iemand die ook ergens binnen de groep valt, in dit geval Maud en ook niet over de effectiviteit van de low-profile aanpak van TNN. De verwoording van de petitie kan beter, natuurlijk. Ik zie het zelf meer als een oproep aan politici om zich ter verdiepen in het onderwerp en aanpassing van een wet die nu dramatisch is. Ik weet niet of het zo is dat de schrijfster van de petitie zich niet wil affiliëren met transgender personen, ik ken haar niet goed genoeg en eerlijk gezegd weet ik pas wie het is sinds de reactie van Vreer.

  Wat mij betreft is het een actie en een middel om aandacht te krijgen voor een persisterende misstand. Zelf ben ik op het punt gekomen dat alle aandacht die discussie oproept en losweekt waardevol is. Vandaar mijn steun. Vandaar ook mijn positiekeuze om publiekelijk wetsweigeraar te zijn.

  Een opiniestuk wil ik best schrijven maar dat zal dan wel een stuk zijn dat niet uitsluitend mijn opinie beschrijft en een stuk waar gegarandeerd niet iedereen in het transgenderwereldje zich in zal kunnen vinden. In een dergelijk stuk zou ik wel de feiten in detail willen beschrijven en daar verschillende beelden overheen leggen van verschillende mensen die geconfronteerd worden met de problematiek. Mensen als jij, Vreer, ik en nog enkele anderen. Misschien is het zelfs veel beter om een opiniërend artikel te schrijven aan de hand van een paar interviews met sleutelfiguren en de reactie van een enkele politicus / politica daarop. Geen wetenschappelijk gedoe want daar geloof ik niet in als het om mensenrechten gaat maar een maatschappelijk en politiek geschrift dat gesteund wordt door een aantal bekende Nederlanders.

  Als je daar aan mee zou willen werken dan zie ik het wel zitten om daar tijd voor vrij te maken. Geschikte media: NRC, Vrij Nederland, de Volkskrant. Een aanleiding is er natuurlijk ook: de vertraging in de wetsaanpassing door de val van het kabinet Balkenende en de geringe aandacht van de politieke partijen voor onderwerpen als deze tijdens de verkiezingscampagne. De moeite ook die belangenorganisaties als TNN moeten doen om een verandering tot stand te brengen die zo simpel te verdedigen is.

  Ideetje: aanstaande zaterdag met een paar mensen tijdens Transfusion ontsnappen aan de drukte en een outline schrijven die ik dan uitwerk?

  Ik ben benieuwd, ik wil wel. Jij ook?

  groet,
  Alice

  • Ik ben wel in voor een opiniërend artikel hoor, en het mag zeker discussie oproepen, luide discussie zelfs, dat trekt namelijk nog meer de aandacht 🙂 . Moet zaterdag zeker lukken even gezamenlijk aan de drukte te ontsnappen ja. Als we elkaar niet al ’s ochtends tegen het lijf lopen, wat valt te betwijfelen, geef ik je wel een belletje.
   En ja Maud’s petitie, ik wacht het af, het verkondigd onvoldoende mijn mening, en is met te weinig “roering” gebracht. Het idee waardeer ik wel, de invulling niet.

 3. Ik zie niet in hoe petities als deze, een soloactie van Maud, meer zoden aan de dijk zouden zetten dan wat TNN bij al dan niet sympathieke politici klaar probeert te krijgen. Het is eens iets anders ja, maar de verwoording toont gebrek aan inzicht en kennis, het presenteert een soort compromis, lichte voorwaarden, maar ongelijke voorwaarden in geval van transgenderisme, en het idee van een procedure langs de rechter blijft in stand. Een compromis wat betreft deze wetgeving is juist wat niet de bedoeling is, lijkt mij. Daarnaast is een petitie net zo min zichtbaar hoeveel je ‘m ook spamt als dat TNN’s inzet voor wetswijziging zichtbaar is. TNN heeft tenminste nog gewicht kunnen verwerven bij enkele politieke partijen, dat zal voor deze petitie niet gelden, ik zie Maud geen legertje hoogleraren of BN’rs werkelijk overtuigen dat ze deze petitie publiekelijk moeten steunen.
  Ik zie liever een opiniestuk van jou hand in een van de betere dagbladen, dan een inadequate petitie van iemand die zich liever niet wil affiliëren met transgender personen.

  Net als jou zal ik na m’n operatie ook weigeren te wijzigen, en dat zouden meer mensen moeten doen, voor mijn part mobiliseren we zoveel mogelijk weigerambtenaren en dan is de principiële overweging eens niet religieuze overtuiging maar mensenrechtenovertuiging. Kan hier nog verder over uitwijden, maar laat ik zeggen dat enige burgerlijke ongehoorzaamheid van ambtenaren van de burgerlijke stand misschien wel makkelijker te bereiken is dan het spoedig aan tafel of met een petitie overtuigen van 76 parlementariërs.

 4. Mee eens maar toch heb ik wel ondertekend. Zie de cursief in mijn tekst naar aanleiding van jouw terechte opmerking hierboven. Dat TNN niet ondertekend is niet relevant wat mij betreft, zoals je weet ben ik het nadrukkelijk niet eens met de zachte benadering van TNN rond dit dossier.
  Ik heb ondertekend omdat ik achter het doel sta en er zelfs nog verder in wil gaan. Ik heb ondertekend omdat er – eindelijk – iemand in de community eens wat anders bedenkt dan oeverloos aan tafels met politici lullen over iets wat klip en klaar is maar waar die politici in brede zin hun neus voor optrekken (op een enkele witte raaf na). Wat mij betreft mogen de onderhandelingstafels die de laatste jaren zijn gebruikt in elkaar geramd worden tot brandhout. Dienen ze tenminste nog ergens voor.

  Dus, 100% goede petitie? Nee.
  Goed initiatief? Ja.
  Het laatste wint bij mij.

 5. Je bedoelt de petitie van Maud neem ik aan? Die is inhoudelijk ondeugdelijk. Er staat:

  “- Mensen waar een specialist genderdysforie bij vaststeld kunnen zonder voorwaarden als een sterilisatie of een bepaald aantal jaar hormonen het geslacht wijzigen.”

  Ik dacht het niet. We willen juist af van specialisten die genderdysforie vaststellen. Jij als autonome individu beslist wat je belangrijk vindt. Als je al wilt dat er een ‘sanity check’ plaatsvindt, dan nog moeten wij niet op de stoel van de wetgever gaan zitten. Wij moeten hooguit aangeven wat we niet zien zitten.

  Dus die petitie ga ik niet steunen.

  Ik heb sympathie voor het initiatief (dat technisch overigens ook niet correct is). Maar steunen doe ik het niet. TNN evenmin overigens.

  • …………….met sympathie “koop” je niks. Hup gewoon tekenen als we met velen 1 blok gaan vormen komt er heus wel response op.
   Ik verwijs naar “weduwen in de kou”. Ooit werden de weduwen in Nederland ook onrecht aangedaan.
   Zie google-search.
   Wij hebben ons toen verenigd en dat heeft geholpen en de nabesaandenwet werd aangepast (althans een klein beetje)
   En betreft de politiek “Er zijn twee soorten politici: zij die in hun leugens geloven en zij die niet in hun leugens geloven.”
   – Cees Buddingh Nederlands letterkundige 1918-1985

Reacties zijn gesloten.