De ‘Haagsche Brom’

Artikel over de mysterieuze Goudse Bromtoon in 2006

Vanmorgen las ik in de tram op weg naar mijn moeder de ‘Posthoorn’. Het inmiddels decennia oude suffertje van Den Haag dat in verschillende wijken eigen edities kent en uitblinkt door de advertenties van de slager om de hoek en artikelen en weetjes over zaken die eigenlijk de moeite van het weten niet waard zijn. Een echt suffertje.

Maar goed, vanmorgen las ik dus het blaadje en na een aantal pagina’s viel mijn oog op een journalistiek artikel over de ‘brom van Den Haag’. De Posthoorn verhaalt er in van het grote mysterie van de bromtoon die Den Haag nu al jaren bezig houdt. Eigen onderzoek maakte al snel duidelijk dat die Haagse bromtoon helemaal niet zo Haags is. In Capelle en Nesselande is de bromtoon ook bekend. En na nog wat mee zoekwerk werd me alras duidelijk dat in het hele land een bromtoon, of zoem, of fluittoon te horen is. Zelfs in Gouda. De mensen die lijden aan de effecten van die toon hebben er slapeloze nachten van en ervaren gezondheidsklachten in min of meerdere mate.

De Haagsche Brom.

De Haagse bromtoon is nog steeds niet verklaard. Die van Capelle aan de IJssel en Nesselande schijnt te wijten te zijn aan een gasturbine in de energiecentrale van energiebedrijf E-on die daar ergens in de omgeving staat. In dat geval is er zelfs vorig jaar onderzoek naar gedaan door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR). Daarna heeft E-on zijn centrale aangepast en zou de Capeller brom verdwenen moeten zijn. Niets blijkt minder waar te zinden volgens recente berichten in de media. Die in Den Haag echter schijnt dus nog een mysterie te zijn. Nu hebben de meeste burgers er geen last van maar zijn het vooral ouderen die de hinder ondervinden. Het is een bevoorrechte groep burgers denk ik dan maar want het moet een genot zijn om je druk te moeten maken over een brom of zoemtoon.

Zelf heb ik al jaren fluittonen in mijn oren. Mijn moeder vertelde me, toen ik nog een klein kind was, dat als de fluittoon in mijn rechter oor zat er iemand lovend over me sprak en als die toon in mijn linker oor zich liet horen er iemand roddelde. Nog steeds is het zo dat wanneer ik een fluittoon in mijn oor heb ik aan die verklaring moet denken. Om dan vervolgens mijn vrienden- en kennissenkring in mijn hoofd te nemen en te bedenken wie er nu zo blij met me is (rechter oor) of boos op me is (linker oor). De Haagse brom heb ik nog nooit gehoord waardoor ik me dus jong voel. Immers, je moet een bepaalde leeftijd bereikt hebben wil de immer aanwezige Haagse brom je gaan hinderen.

Er zijn vele verklaringen voor de Haagse brom. De een spreekt van installaties die zijn geplaatst en die te maken hebben met stadsverwarming, bemaling, ondertunneling of air conditioning op gebouwen. Maar er zijn ook spannender verklaringen. De mooiste is wel die complottheorie.

Het complot.

Volgens sommigen is er een bromtoon die ergens in de hogere luchtlagen wordt opgewekt en ingezet wordt door de ‘geheime’ wereldregering om de gedachten van de wereldburgers te beïnvloeden. Anderen spreken over een geheim wapen dat door het leger wordt ingezet om de burgerij onder controle te houden. Weer anderen zijn er van overtuigd dat de bromtoon een vorm van resonantie is met de ‘eigen’ frequentie van de persoon. Want iedereen heeft zijn eigen frequentie nietwaar? De meest bizarre verklaring is natuurlijk die van die wereldvreemde mens die denk dat het horen van de bromtoon of fluittoon te maken heeft met de aandoening Tinnitus ofwel ‘oorsuizen’. Een aandoening die zijn oorsprong vindt in een beschadiging van het gehoor door het ondergaan van plotselinge harde geluiden, continu werken in geluidsrijke omgevingen, medicijnen of wat dan ook maar invloed heeft op het fysiek van het gehoor. Te gek voor woorden natuurlijk. Onbestaanbaar dat er mensen zijn die niet geloven dat er een complot is tegen de Haagse vijftigplusser, toch?

Nou ja, zelf weet ik het dus ook niet. Ik hoor de brom niet, of de zoem, of de fluittoon. Ik hoor wél Hank Williams senior zingen over een Lonesome Whistle. Misschien dat er ergens in de stad een Hank Williams verstopt zit.

Alice © 2010

4 thoughts on “De ‘Haagsche Brom’

 1. Wat is een psychose?
  Iemand heeft een psychose als zijn/haar contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Diegene leeft in een eigen werkelijkheid. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er in werkelijkheid niet zijn, of iemand is er van overtuigd dat hij/zij achtervolgd wordt. Iemand kan in een psychose raken doordat hij/zij een moeilijke periode in zijn/haar leven doormaakt:

  overlijden van een dierbare of een depressie.

  Symptomen van schizofrenie.
  Verstoorde emoties: weinig controle over emoties kan leiden tot onaangepaste emoties:

  bijvoorbeeld lachen op een begrafenis.

  • Ja allemaal heel mooi hoor maar ik geloof niet dat mijn stukje bedoeld is als een wetenschappelijke analyse van menselijke stoornissen. Kan je het niet gewoon bij de observatie houden zonder te vervallen in een college?

  • Ach wat de oorzaken er van zijn dat mensen massaal (want het aantal klachten bij gemeente en media is heel aanzienlijk) denken brommen, zoemen en piepen te horen maakt me niet zoveel uit hoor. Het verschijnsel op zich is vooral grappig. Het wordt alleen maar grappiger als de mafketels zich er mee gaan bemoeien en ‘oorzaken’ denken te kunnen aanwijzen die dan vooral in de wereld van de bizarre complotten moet worden gezocht.
   Gewoon een heerlijk verschijnsel dat in de komkommertijd thuis hoort.

Reacties zijn gesloten.