Breaking news: voor de kust van Gaza…

Terwijl Nederland zich drukt maakt over verkiezingen en voetbal, Europa worstelt met de economie, Duitsland het songfestival wint met een vals zingend wicht gebeurt er elders op de wereld veel wat het nieuws in Nederland niet haalt.

Zo vind er op dit moment voor de kust van Gaza een opmaat naar een strijd plaats tussen Israël en de Palestijnen. Sinds 2008 is er een blokkade door Israël van de Gazastrook. Die blokkade gaat zover dat zelfs hulpgoederen niet worden doorgelaten. Het is een stilzwijgend door de Amerikanen (en dus een flink deel van Europa) gesteunde stille oorlog. De effecten zijn groot, vooral voor de Palestijnse bevolking. Voedsel, bouwmaterialen, geneesmiddelen, alles wat nodig is om een leefbare situatie te bewerkstelligen wordt door Israël weg gehouden bij de bevolking van Gaza. Alles in de naam van de ‘strijd tegen het terrorisme’ en de positie van de staat Israël.

Ik ben geen vriendjes met Palestijnen die voor een gewapende strijd zijn, maar ik kan niks met de onderdrukkende houding van de Israëlische regering tegen de Palestijnen. Het stille geweld van economische blokkade, met als gevolg uithongering en nog verdere verarming van een volk dat al één van de armste ter wereld is schokt me stelselmatig. Ik wou dat ik deze mensen kon helpen en vraag me af waarom ik niet op die boot zit.

Op dit moment is er een konvooi van schepen met hulpgoederen onderweg naar de Gaza strook. Ze koersen op de kust af in een vastbesloten houding met een groot risico voor een head on confrontatie met Israël. De eerste patrouilleschepen van de Israëlische marine hebben zich al laten zien aan het konvooi dat nu nog in internationale wateren vaart. Eén van de weinige mediamensen die er wat over laten horen is Conny Mus die al jaren voor RTL in het midden oosten bivakkeert. Ik volg Conny op Twitter en via hem liep ik tegen deze situatie aan die zich de komende dagen gaat verscherpen.

Het nieuws rond het heldhaftige konvooi van blokkadebrekers kan gevolgd worden via:

De strijd van de mensen in het konvooi heeft wel wat weg van die van de mensen aan de andere kant die verantwoordelijk waren voor de oprichting van de staat Israël. De heldhaftigheid en vastberadenheid lijkt erg op elkaar. In die zin is het verdrietig te moeten vaststellen dat de onderdrukten later zelf onderdrukkers zijn geworden.

Ik wil er voor waken partij te kiezen in het conflict dat zich daar ver van mij afspeelt. Maar twee dingen stel ik wel boven alles:

  1. er is wat mij betreft geen mens ter wereld die een stuk van deze aarde aan zichzelf zou mogen toe eigenen ten koste van een ander.
  2. iedereen heeft recht op een normaal leven, op eten, op onderdak, op veiligheid, op zorg en op onderwijs. Ook de mensen die in Gaza wonen achter een onrechtmatige blokkade.

Ik hoop dat het de blokkadebrekers gaat lukken. Dat ze een veilige haven in Gaza vinden en hun goederen kunnen verspreiden onder de mensen die ze zo keihard nodig hebben. De blokkadebrekers vechten immers voor een goede zaak.

Alice © 2010

Advertenties

2 thoughts on “Breaking news: voor de kust van Gaza…

Reacties zijn gesloten.