Update: Israëlische piraten vallen konvooi met hulpgoederen aan

Update:

de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie heeft opgeroepen tot een diepgaand onderzoek. Frankrijk, Zweden, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Ierland, Spanje, Griekenland, Turkije en uiteraard de Islamitische landen veroordelen de aanval.
Een aantal slachtoffers zijn van de Turkse nationaliteit. De consequenties lijken te zijn dat Turkije harde maatregelen tegen Israël neemt.
De Nederlandse regering volstaat met Minister Verhagen die ‘er op rekent’ dat Israël een diepgaand onderzoek uitzoekt. Hoe zwak en naief.
Het aantal slachtoffers lijkt opgelopen te zijn tot zeker 20 doden en 60 gewonden, waar de opvarenden van de schepen op dit moment zijn is nog onduidelijk. De gewonden zijn overgevlogen naar ziekenhuizen in Israël, een aantal mensen zijn opgepakt en ingesloten in gevangenissen in Israël. Hoeveel mensen en om wie het gaat is onbekend.

Diep in de nacht hebben Israëlische marineschepen het ‘vrijheidskonvooi’ dat van Cyprus naar Gaza onderweg was aangevallen. De schepen zijn geënterd en volgens de berichten van Al Jazeera en de New York Times zijn daarbij tenminste 14 tot 16 doden gevallen, wellicht meer. De komende dagen zal duidelijk worden hoe groot het aantal slachtoffers is. 14 tot 16 mensenlevens verloren door geweld van een onderdrukker. 14 tot 16 mensen die probeerden om de bevolking van Gaza te voorzien van eten, bouwmaterialen voor scholen, ziekenhuizen, speelgoed, laptops en zo meer.

Schending van Internationaal Zeerecht

Zonder enige terughoudendheid heeft Israël een humanitair transport aangevallen. Israël heeft de aanval uitgevoerd in internationale wateren wat volgens internationaal zeerecht een daad van piraterij is. Er is geen andere conclusie mogelijk dat de Israëlische regering probeert de Palestijnse bevolking zo hard te onderdrukken dat zelfs voedsel en basis bouwmaterialen niet het land inkomen. Het is een niets meer en minder dan een beleg van de Gaza strook. Daarbij wordt geweld tegen niet gewelddadige mensen die proberen hulpgoederen te brengen buiten de territoriale wateren van Israël niet geschuwd. De Israëlische staat laat zich hierbij zien als een misdadig regime dat lijkt te streven naar verdrijving van de Palestijnen uit Gaza. Alle geweld tegen de bevolking over de laatste jaren bij elkaar nemend én het geweld tegen de internationale organisaties ter plekke genomen is het beeld ontstaan dat Israël op zijn minst poogt genocide te plegen.

Internet

Deze keer heeft Israël onder het wakend oog van internationale pers (aan boord waren zo’n 700 passagiers waaronder tientallen journalisten en parlementariërs uit verschillende Europese landen waar onder Ierland en Turkije) haar misdaad gepleegd. Er was een livestream die gedurende de reis beelden uitzond van het grootste schip dat uit Turkije afkomstig was. De aanval van de Israëli’s was live te volgen en daarbij is overduidelijk te zien dat direct nadat de commando’s aan boord kwamen ze begonnen met schieten. Er is geen sprake van reactievuur omdat ze beschoten werden, integendeel. De verklaringen van de Israëlische minister van Defensie hier over zijn duidelijk leugens. De wereld heeft via Internet, via de livestream en Twitter getuige kunnen zijn van wat er gebeurd is vannacht. Het verloop van de reis kon via Twitter gevolgd worden, posities werden via Google Maps getoond tot op het punt waar de Israëli’s hun bloedige aanval uitvoerden. Het is volslagen duidelijk dat de aanval plaatsvond in internationale wateren en daarmee een oorlogshandeling buiten de grenzen van de staat Israel is uitgevoerd. Deze keer zorgde de mogelijkheden van Internet er voor dat Israel niet buiten het zicht van de wereld kon optreden.

Turkije

Eén land heeft zich nadrukkelijk achter het konvooi van hulpgoederen gesteld: Turkije. Het seculiere Turkije heeft door het beschikbaar stellen van het belangrijkste schip en door brede steun vanuit regering, parlement en bevolking zich achter het doel van het konvooi gesteld. De  berichtgeving in Turkije rond het konvooi was uitgebreid. In hoeverre oude emoties die er tussen Turkije en Israël zeker zijn een rol spelen is moeilijk vast te stellen. Wel is het duidelijk dat de Israëlische aanval op de schepen niet alleen maar een aanval op blokkadebrekers was maar ook een aanval op een schip dat onder Turkse vlag voer. Daarbij is er dus sprake van een oorlogshandeling van Israël tegen een schip uit een NAVO. Op zich zou volgens de NAVO afspraken en international zeerecht andere landen het recht hebben de Israëlische marine aan te vallen zolang die piraterij bedrijven in internationale wateren. Niet dat de NAVO van zich zal laten horen overigens. Daarvoor zijn de politieke banden van de Verenigde Staten met Israël te sterk.

De verhouding tussen Israël en in ieder geval Turkije maar ook buurland Libanon zullen ernstig verslechteren door dit bloedbad op zee. Hoe de rest van Europa zich zal gaan opstellen tegen de Israëlische regering die hier een misdaad heeft gepleegd en vervallen is tot piraterij en massamoord is de vraag. In Turkije lopen de spanningen op en ontstaat er een beleg van de Israëlische ambassade, een bestorming is niet uitgesloten. In veel andere landen zullen er protesten komen.

Conclusie

Zelfs een konvooi waarbij een groot aantal internationale passagiers aanwezig zijn (ook een Nederlandse) is onvoldoende garantie om de Palestijnen in Gaza te kunnen voorzien van noodzakelijke levensbehoeften en middelen om hun land op te bouwen. Het blijkt voor Israël geen punt te zijn om zelfs een dergelijk konvooi met geweld in internationale wateren aan te vallen. Onder de passagiers bevinden zich de volgende activisten van de Free Gaza Movement: 1 Nederlandse (Annekarijn de Jong een afgestudeerd antropologe en onderzoekster van de School of Oriental and African Studies in Londen), 4 Amerikanen waaronder de 86 jarige holocost overlevende Hedy Epstein, 2 Belgen, 4 Ieren, 3 Engelsen, 1 Griek, 1 Pool, 3 Palestijnen en 4 Duitsers. Verder waren er sympathisanten en journalisten aan boord uit zeker 10 landen. Op dit moment is er niets bekend over hun welzijn.

Annekarijn de Jong, opvarende van de Challenge 1 (

Het is te hopen dat met de actie van de Israëlische marine en commando’s het zittende regime zich dusdanig in de voet geschoten heeft dat internationaal de druk om de Gaza blokkade op te heffen zo groot wordt dat Israël niet anders kan dan het Palestijnse volk in Gaza te geven waar ze recht op heeft. Vrije toegang van goederen zodat zij hun land kunnen opbouwen. Alleen als dat gebeurt zijn de doden op de Middellandse zee niet voor niets gevallen.

Het is natuurlijk triest om vast te moeten stellen dat Israël met name Hamas dat de macht in Gaza na verkiezingen die op Palestijnse wijze verlopen zijn in handen heeft alleen maar meer argumenten geeft om Israel te blijven aanvallen. Hamas die niet betrokken was bij het konvooi maar de situatie rond het konvooi natuurlijk gebruikt om de eigen doelen te verwezenlijken. De vraag ‘wie is hier eigenlijk de terrorist’ mag in ieder geval gesteld worden met de ogen gericht op de Israëlische regering. De tot op heden vriendschappelijke relatie tussen Israël en Turkije bekoeld in rap tempo en dat is voor de Israëlische regering wellicht nog een groter verlies dan het verlies van het eigen gezicht.

Alice © 2010

Advertenties