Terrorist?

Dit is volgens Israël een terrorist of op zijn minst een geïndoctrineerd en misleid mens. Omdat zij een opvarende was van één van de schepen in het konvooi dat hulpgoederen naar Gaza probeerde te brengen.

Maar volgens mij en vele anderen is dit een bijzondere jonge vrouw met compassie voor een onderdrukt volk dat in barre omstandigheden leeft en niet de kans krijgt een bestaan op te bouwen. Een vrouw die handelt vanuit een rechtvaardigheidsgevoel en opkomt voor die gewone mensen die in Gaza het slachtoffer zijn van de onderdrukking door Israël. Een vrouw die strijd voor mensenrechten.

Anne de Jong is gelukkig ongedeerd maar zit op dit moment in een gevangenis in Israël omdat zij weigert een Israëlische verklaring te ondertekenen die als wisselgeld voor haar vrijheid door de Israëlische regering wordt geëist. Alsof een door chantage verklaring enige morele geldigheid kan hebben.

Kijk en oordeel zelf.

Alice © 2010

Advertenties

2 thoughts on “Terrorist?

 1. voorbij alle waanzin van die aanval, vraag ik mij af wat de Israelische regering op lange termijn eigenlijk wil bereiken?- ondertussen: respect voor deze twee Belgische meisjes…(Greet en Inge)

  • Op dit moment in tijd heeft Israël een misdadige regering die staatsterreur hanteert tegen de Palestijnen én een ieder die wenst dat ze de bezetting van het grondgebied van de Palestijnen opgeeft. Het beleid rond de westoever, en Jeruzalem is in strijd met de internationale afspraken en VN resoluties. De blokkade van Gaza is een misdaad. Aangezien Israël zelf vindt in oorlog te zijn met Hamas is er sprake van oorlogsmisdaden. Het platbombarderen van scholen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen en zelfs VN gebouwen is een ernstige misdaad tegen de internationale gemeenschap. Met name het gericht vernietigen van scholen en ziekenhuizen kan niet anders worden gezien dan een een poging tot genocide. Binnen Israël is er sprake van verregaande apartheid waarbij de Arabisch-Israëlische bevolking veel minder rechten en mogelijkheden krijgt dan de Joodse bevolking.

   De Israëlische regering, de fundamentalistische Joodse organisaties en de kolonisten vormen een fascistoïde samenwerking met als enig doel het realiseren van een exclusief Joodse staat waarbij er geen ruimte wordt geboden aan mensen met een andere godsdienst én gegeven de aard van het Jodendom een andere dan Joodse afkomst. Die benadering van de wereld is in strijd met vele internationale verdragen, VN regels, mensenrechten statuten en is met onmogelijk moreel te verdedigen.
   Israël heeft door de gekozen weg zichzelf tot een paria in de wereld gemaakt. Het enge is dat juist de holocaust door hun gebruikt wordt als argument om hun misdadige onderdrukking van andere groepen te verdedigen.

   Als homosexuelen, transgenders, roma en als die anderen die ook onder de holocaust geleden hebben dezelfde benadering zouden kiezen zou er een homostaat, een transgenderstaat en een romastaat moeten ontstaan.
   Israël heeft in Palestina het grootste getto ooit geschapen en binnen dat getto streeft ze naar uitbanning van alles wat niet Joods is. Daarmee richt de staat Israël onmeetbare schade aan het Jodendom aan.

   Ik kan onmogelijk de huidige staat Israël steunen of verdedigen. Sterker nog ik voel mij verplicht het op te nemen voor hen die onderdrukt worden. Mijn mening is dat zo snel mogelijk de blokkade van Gaza opgeheven moet worden. De West-oever en Gaza met een corridor verbonden moeten worden, de kolonisten zich volledig terugtrekken van de bezette gebieden, de Golan hoogte terug gegeven moet worden aan Syrië en Libanon en Jeruzalem de eerste stad ter wereld moet worden onder directe bestuur van de Verenigde Naties, een VN gouvernement. Dat laatste omdat Jeruzalem voor drie religies een essentiële stad is en geen religie boven de andere gesteld mag worden. Het bestuur van een dergelijke stad moet in handen zijn van een seculier gouvernement. Het oud Hollandse idee van een stadhouder zou daar prima passen.

   In ruil voor deze aanpassingen in het beleid van Israël mag van de wereld verwacht worden dat het bestaan van de staat Israël gewaarborgd wordt en Israël gesteund wordt daarin.

Reacties zijn gesloten.