Regenboog stemadvies: Groen Links

Dit is de eerste keer dat ik een stemadvies schrijf. Normaal gesproken heb ik helemaal geen zin om me te verbinden met welke organisatie, religie of stroming in de samenleving dan ook. De motivatie voor die non-associatie is dat ik mezelf de maximale ruimte wil blijven kunnen geven om zonder enige beperking (ook een morele zelfbeperking) te kunnen schrijven over alle onderwerpen die ik belangwekkend vind. Maar er zijn uitzonderingen.

Sinds een half jaar ben ik van die koers afgeweken. Ik ben lid geworden van Groen Links. Jaren terug was ik lid van D66, een soort late jeugdzonde. Het wordt tijd dat ik actief wordt in Roze Links en dat zal ook gebeuren als ik wat meer ruimte krijg in tijd. Mantelzorg vergt nu eenmaal nogal wat.

Maar goed. Groen Links dus. Waarom? Eigenlijk is dat een voor mij erg simpele vraag want het is naast D66 de enige partij die in het programma de verandering van de wet rond geslachtsaanpassing heeft opgenomen. Uit ervaring weet ik dat bij de verschillende politici van Groen Links er verontwaardiging heerst over de huidige wetgeving en de gevolgend daarvan voor transgenders. Daarmee is dat programmapunt het beste in handen bij deze partijen. En omdat de rest van het programma van Groen Links me meer aanspreekt dan het toch net té voorzichtige D66 is mijn keuze dus gemaakt.

Ik hoop dat iedereen die de belangen en rechten van LGBT-ers in Nederland (en Aruba, etc.) een warm hart toedraagt beseft dat juist in deze tijd het belangrijk is om de stem te verbinden aan partijen die zonder beperking voor die rechten willen gaan. In Nederland, in het Europees Parlement en zonder terughoudendheid. Vind je daarnaast dat de aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving sterker moet worden én vindt je dat het buitenlands beleid mede gericht moet zijn op de verdediging van de mensenrechten, stem dan net als ik Groen Links.

Binnen Groen Links zijn veel goede kandidaten te vinden. De lijst van Groen Links is rijk en de keuze daardoor moeilijk. Mijn stem ging bij de Europese verkiezingen uit naar Judith Sargentini en het was een goede keuze. Voor de tweede kamer verkiezingen gaat mijn stem uit naar Ruard Ganzevoort. Een ‘roze’ kandidaat, theoloog en gewoon een sympathiek mens. Ik ken hem van het Midzomergracht Festival in 2007 waar mijn eerste toneelstuk in premiere ging en we bij hem thuis mochten repeteren. Jouw roze stem is bij Ruard in goede handen. Hij staat op plaats 18 op de lijst maar wat mij betreft stoomt hij op naar een plek in de fractie na de verkiezingen. Over zijn motivatie om in de kamer te willen kan je alles lezen op de website van Groen Links.

En als je dan toch alle partijen over dit onderwerp nog even wil zien, kijk dan even hier naar:

Alice Verheij © 2010

4 thoughts on “Regenboog stemadvies: Groen Links

 1. Hoi Merel,

  ik geef – gelukkig – niet aan dat je hypocriet bent. Wel dat het argument dat altijd gebruikt wordt om ‘tactisch’ te stemmen hypocriet is. In de zin dat het een verhullen van de werkelijke eigen mening en positie is. Als heel veel mensen dat doen dan zijn heel veel mensen niet hun echte positie aan het kiezen en duidelijk maken. Dan komen we in een democratie waarin de werkelijkheid collectief verhuld wordt omwille van de potentiële – maar in de praktijk zelden gekapitaliseerde – winst van een ‘tactische stem’.

  Ik pleit voor een heldere en eerlijke stemming aan de hand van de persoonlijke voorkeuren van iemand. Zonder enige ‘tactiek’. Want die hele tactische benadering gaat bij de coalitieonderhandelingen doorgaans naar de knoppen waarna we weer opgescheept worden met aan kabinet dat de meerderheid eigenlijk helemaal niet wil.

  Het oude gezegde ‘eerlijk duurt het langst’ gaat wat mij betreft hier ook op. Gewoon eerlijk stemmen en luisteren naar je hart. Die hersens maken er maar al te vaak een potje van.

  Alice, die vrijdag eerst een ode aan Toon Hermans op de planken mag zetten.

 2. Het is een vrije wereld en daarom heb je geen controle over de overwegingen van een persoon als hij of zij in het stemhokje staat. Daarom gaven de mannen de vrouwen geen stemrecht. Want de mannen dachten dat vrouwen zich maar door idiote overwegingen zouden laten lijden. Verkeerde dingen? Verkeerd volgens wie? Idioot volgens iedereen die zijn eigen mening tot norm verheft.

  Ik wil niet dat Rutte Obama een handje gaat geven. Ik zou me de ogen uit de kop schamen. Het is een overweging. En legitiem.

  Het is volgens mij 100% democratisch om op Cohen te stemmen omdat je hem zo’n gezellige papa figuur vindt? Er zijn zat mensen wiens overwegingen niet dieper gaan dan dat en die hebben allemaal stemrecht.

  Interessant om te weten dat jij mijn legitieme overweging weg zet als ‘tactisch’ en daar een negatief waardeoordeel ‘hypocriet’ aan hangt.

  Maar vergeet nooit dat ik je oordeel en je inzichten hoog inschat. Geweldig dat er mensen zijn die er op dat niveau mee bezig zijn. En als zo’n iemand een stem-advies geeft dan luister je. Ik luister altijd als jij wat zegt.

  Maar niet waarde vrij. Ik hou je in de gaten….Ga zo door lieverd. Je doet het geweldig..

 3. Hoi Merel,

  het partijprogramma van de PvdA is beperkt als het gaat om LGBT zaken. Het punt waartegen ik actie voer komt er niet in voor. De PvdA heeft tijdens de besprekingen van de emancipatienota in de kamercommissie niet doorgezet. D66 en Groen Links wel. Bij de tweede behandeling was de SP afwezig. Plasterk (PvdA) heeft veel toegezegd maar niets waargemaakt. In directe discussie met mij heeft hij toegegeven te lichtvaardig te hebben gekeken naar transgenderzaken maar vervolgens zijn beleid niet aangepast. De PvdA zegt veel toe maar maakt weinig waar en is voor mij een ongeloofwaardige partij. Ze is de afgelopen op zoveel zaken gedraaid (Irak onderzoek e.d.).

  Stemmen met LGBT belangen in het hoofd is niet stemmen voor mezelf maar stemmen voor een volwaardig diverse samenleving én voor ruim 10% van de bevolking die extra steun mag hebben. Stemmen voor Groen Links is ook stemmen voor een partij met oog voor de zwakken in de samenleving én op een partij die de mensenrechten écht wil verbeteren, buiten én binnen Nederland. Het is een partij die ook niet akkoord is met het huidige buitenlandse confessionele beleid ten opzichte van de Palestijnen en Gaza.

  Ik stem niet op Rutte of de VVD. Stemmen op Groen Links is stemmen op Groen Links, niet op een VVD coalitie. Om bij het stemmen principes en belangen te laten varen uit tactische overwegingen vind ik hypocriet. Als iedereen dat doet krijgen we een idiote vorm van democratie.

  Overigens is het niet vreemd te veronderstellen dat er een progressieve meerderheid in het parlement komt, als we tenminste niet rare keuzes maken.

  groet en stem Links, Groen en een beetje Roze!

 4. Ik zal het in overweging nemen. En dat is een succes voor jou. Tot op heden heb ik groenlinks zelfs nooit overwogen. Maar als ik uit jouw woorden mag opmaken dat de PvdA zich niet met mij bezighoud, dan is het zinloos op ze te stemmen. Dat is dezelfde reden waarom ik niet op de VVD stem. Mark zegt ‘dank u voor uw stem’, waarna hij zich omdraait en en zijn graaivriendjes belastingvoordelen gaat geven.

  Maar nu iets heel anders. Want hier sta ik nooit zo bij stil. Ik heb stemmen nog nooit gezien als stemmen voor mezelf. Ik stemde altijd in het belang van iedereen. En ja, ik ben een transgender maar ik ben ook papa en ik ben ondernemer en vrouw en nog een heel klein beetje man en verder behoorlijk in de war ook.

  Stem je voor jezelf of stem of stem je voor Nederland. Want als je op groenlinks stemt, wordt Rutte premier… Word je daar blijer van? Is dat in stemadvies verdisconteerd?

Reacties zijn gesloten.