Aardverschuiving

Bij de volgende verkiezingen in 2014, want ik ga er vanuit dat nu Balkenende van het toneel is verdwenen we een kabinet krijgen dat wel de vier jaar uitzit, krijgen we een heel ander beeld op de borden met de verkiezingsposters. De rugnummers zijn gewijzigd en dat zou voor wat betreft de grote partijen weleens heel erg definitief kunnen zijn.

In 2014 wordt de lijstvolgorde: VVD 1, PvdA 2, PVV 3, CDA 4, SP 5, Groen Links 6, D66 7, Christen Unie 8 en PvdD 9. Tenminste als de PVV niet uiteen gevallen is. Want reken maar dat, gezien de ‘kwaliteit’ van de PVV kamerleden, we een anekdotische vier jaar tegemoet gaan. Hebben jullie die lijst al eens bekeken? Je krijgt er de rillingen van maar Nederland, jullie hebben dat stelletje gekozen. Deal er maar mee vrienden. Jullie fout, ik koos natuurlijk voor Groen Links. Het is altijd fijn om een beetje te winnen en daarbij het gevoel te behouden dat je nog wat fatsoen in je lijf hebt behouden. Maar goed, laten we die PVV eens nader beschouwen.

PVV kamerlis één is Geert. Geertje voor intimi. I rest my case. PVV zetelhouder twee is Fleur Agema, mevrouw spoeddebat. Een vermoeiende dame. Pluchezitter drie Martin Bosma, politicoloog en socioloog. Ik heb de man een paar keer in actie gezien tijdens de commissievergaderingen rond de emancipatienota. Als ik daar aan denk ga ik acuut weer over mijn nek. Op vier vinden we Raymond de Roon, ex crime fighter die Justitie met Ontwikkelingshulp bundelt. Gadverdamme! Dan is er Hero Brinkman, de opstandige ex politieman. En Dion Graus, een soort dierenactivist die de weg kwijtraakte en in het PVV bos terecht kwam, heel bijzonder. Of Teun van Dijck, ex Antillen-ondernemer. Dat is dus zo’n handige jongen die alles weet van belastingvlucht. En natuurlijk Sietse Fritsma, ex IND-er en fanatiek anti-moslim. Xenofobia is persona zal ik maar zeggen.

Moet ik nog doorgaan om jullie te martelen? Natuurlijk, het is immers jullie keuze. Zoek ze maar op: Louis Bontes, Willie Dille, Leon de Jong en James Sharpe. De hele waslijst analyserend komt de PVV om in politieagenten, justitiemensen, leraren en mensen die de weg kwijt zijn. Gefeliciteerd Nederland met jullie derde grote partij.

Ach, met wat mazzel komen ze niet in de regering maar kunnen ze hun voorkeurpositie aan de schreeuwende zijlijn blijven behouden. Het zal er in de kamer niet aangenamer op worden. Hoewel, het CDA is verworden tot kleine partij en Groen Links en D66 zijn gegroeid (samen ongeveer net zo groot als die vermaledijde PVV). Het hele linkse blok in de kamer is weliswaar wat herschikt maar wel ongeveer even groot gebleven met in totaal 65 zetels tegen 68 bij de vorige verkiezingen. Een kleine afname en dat is heel erg jammer. Schreeuwend rechts is erg gegroeid naar 55 zetels (gelukkig kleiner dan links) tegen 31 bij de vorige verkiezingen. Het midden is gedecimeerd en dat is eigenlijk heel erg goed. Van 45 naar 26 zetels is de combinatie van CDA en Christen Unie terug gevallen. En dat is nog wel de grootste winst. Het verval van de oude archaïsche onderdrukkende Christelijke politiek tot een niveau dat in lijn is met de samenstelling van de bevolking.

Zou dit het einde zijn van een eeuw Christelijke politieke dominantie? Ik denk het en ik hoop het. Liever zie ik een seculiere politiek waarbij er een polemiek ontstaat tussen conservatief (VVD, PVV) en progressief (PvdA, SP, Groen Links en D66). Laat die Christelijk invloed maar even naar de achtergrond gaan. Of naar de Veluwe. De bevolking is het blijkbaar zat na al die jaren. Er ontstaat nu lucht voor linkse politiek juist omdat de verschillen met rechts zo groot zijn. Wat de komende formatie een bijzondere maakt. Want om een regering te vormen die niet bij het minste op geringste valt zal er waarschijnlijk een Paars-plus komen. Als de oude politiek tenminste niet er voor kiest om te vervallen in oude fouten en er een combinatie PvdA, CDA, VVD ontstaat. Dat wordt een vechtkabinet van de eerste orde ondanks dat het de grootst haalbare meerderheid vormt.

Dus, VVD, PvdA, Groen Links én D66 in een kabinet dat rekening moet houden met een aantal politiek leiders van de coalitiepartijen die er voor kiezen in het parlement te blijven zitten omdat ze veel waarde hechten aan de werking van het parlement. Al met al is de politieke werkelijkheid de komende jaren weer veel interessanter geworden. Nemen we dan in het achterhoofd mee dat de harde VVD verkiezingstaal ná verkiezingen doorgaans milder wordt, het een liberale en partij is en een coalitie concessies vergt waarbij de VDD in Paars-plus 31 zetels vertegenwoordigt tegen 50 van de progressieven, dan kan er zomaar een net beleid uit volgen. Liberalen en progressieven samen, waarom niet?

Het voordeel is dat er voor zo’n coalitie zelfs geen SP nodig is. Roemer mag een aardige man zijn maar nadat de SP vorige keer de coalitiebreker bleek te zijn is het over met de positie van de SP als potentiële regeringspartij. In die Paars-plus coalitie krijgen twee partijen het wel zwaar. De VVD om de eerder genoemde reden van het wel moeten inleveren van de harde lijn in een regeerakkoord om tot regeren te kunnen komen en Groen Links omdat het samen met de VDD lastig zal zijn de eigen sociale en milieu agenda te handhaven. Een Paars-plus wordt een kabinet waarin heel wat zal moeten worden gediscussieerd. Maar… het is dan tenminste wel een kabinet met fatsoenlijke en voor rede vatbare mensen. De verkiezingsuitslag was dus heel niet slecht als er zo een coalitie uit rolt.

Alice Verheij © 2010