Voor de informateurs

Goed om naar te luisteren voor de heren (helaas, al weer heren) informateurs.

Woorden zijn verder overbodig. Nadenken, mannen! De oude meester zingt het, zijn loflied op de onstuitbare kracht van de democratie.

Democracy

It’s coming through a hole in the air,
from those nights in Tiananmen Square.
It’s coming from the feel
that this ain’t exactly real,
or it’s real, but it ain’t exactly there.
From the wars against disorder,
from the sirens night and day,
from the fires of the homeless,
from the ashes of the gay:
Democracy is coming to the U.S.A.
It’s coming through a crack in the wall;
on a visionary flood of alcohol;
from the staggering account
of the Sermon on the Mount
which I don’t pretend to understand at all.
It’s coming from the silence
on the dock of the bay,
from the brave, the bold, the battered
heart of Chevrolet:
Democracy is coming to the U.S.A.

It’s coming from the sorrow in the street,
the holy places where the races meet;
from the homicidal bitchin’
that goes down in every kitchen
to determine who will serve and who will eat.
From the wells of disappointment
where the women kneel to pray
for the grace of God in the desert here
and the desert far away:
Democracy is coming to the U.S.A.

Sail on, sail on
O mighty Ship of State!
To the Shores of Need
Past the Reefs of Greed
Through the Squalls of Hate
Sail on, sail on, sail on, sail on.

It’s coming to America first,
the cradle of the best and of the worst.
It’s here they got the range
and the machinery for change
and it’s here they got the spiritual thirst.
It’s here the family’s broken
and it’s here the lonely say
that the heart has got to open
in a fundamental way:
Democracy is coming to the U.S.A.

It’s coming from the women and the men.
O baby, we’ll be making love again.
We’ll be going down so deep
the river’s going to weep,
and the mountain’s going to shout Amen!
It’s coming like the tidal flood
beneath the lunar sway,
imperial, mysterious,
in amorous array:
Democracy is coming to the U.S.A.

Sail on, sail on …

I’m sentimental, if you know what I mean
I love the country but I can’t stand the scene.
And I’m neither left or right
I’m just staying home tonight,
getting lost in that hopeless little screen.
But I’m stubborn as those garbage bags
that Time cannot decay,
I’m junk but I’m still holding up
this little wild bouquet:
Democracy is coming to the U.S.A.

Tekst: Leonard Cohen

In mijn versie wordt het:

Democratie

Het komt er aan door een gat in de lucht,
van de nacht dat ’t Tiananmen plein zuchtte.
Het komt van het gevoel
hier is ‘t een vreemde boel.
of ‘t is gewoon, maar er zit iets in de lucht.
Van de oorlog tegen anarchie,
van de sirenes nacht en dag,
van de vuren van de zwervers,
van de as van de lach:
Democratie komt… straks aan de macht.

Het dringt door in elk donker hol;
op een gedroomde vloed van alcohol;
van het verbijsterend verslag;
van die verbazende dag
terwijl ik ‘t niet begrijp brengt ‘t mijn hoofd op hol.
Het komt van de stilte
daar boven op het duin,
van de held, de boef, de zwerver
diep daar onder het puin.
Democratie komt… er nu eindelijk uit.

Het komt van al het leed daar op straat,
de heilige plek waar een mens nog praat;
van de moordzuchtige ruzie
die verkiezings desillusie
die bepaald wie dient en wie regeren gaat.
Van de bronnen van ontgoocheling
waar een vrouw knielt in gebed
voor God’s zegen in de woestijn
en die ver van mijn bed
Democratie komt… zo is het maar net.

Vaar door, vaar door
O machtig Schip van Staat!
Naar de kust van behoefte
langs ‘t rif met geboefte
Door de stormen van haat
Vaar door, vaar door, vaar door, vaar door.

Het komt naar dit Nederland eerst,
de plek waar goed maar ook kwaad heerst.
Want hier is er een wens en
de kracht om te veranderen
en hier was die gedachte toch het eerst.
Hier is het gezin gebroken
en de eenzame zegt hier
het hart moet weer wijd open
op een fundamentele manier:
Democratie komt… en te beginnen hier.

Het komt van de mannen en de vrouwen.
O schat, ik ben dan weer de jouwe.
We gaan er nu tegen aan
ik ga naast jou staan,
de verandering is niet meer te houwen!
Het komt als een sterke vloed
onder nieuwe maan,
imposant, onverwacht
niet uit de weg te gaan:
Democratie komt…  ook hier vooraan.

Vaar door, vaar door…

Ik ben sentimenteel, je begijpt wat ik bedoel.
Ik hou van het land maar ik heb een rotgevoel.
Ik ben niet links of rechts
en ik wil echt geen gevecht,
ik raak verdwaald want alles lijkt zonder doel.
Maar ik ben taai als die afvalzak
die de Tijd niet kan verteren,
ik ben versleten maar sta er nog
en kan aan jullie leren:
Democratie komt… en is niet te keren!

Tekst: Alice Verheij © 2010