Queerpraatje: Alice vraagt zich af.

Het is vandaag 8 september. Over drie dagen is het 11 september. Het is de tweede woensdag van de maand, tijd voor een Queerpraatje voor Noodles radio. Over de deep sleep mode van TNN deze keer.

Enige tijd terug schreef ik dit: ‘Behartigt TNN de belangen van transgenders?’ De teneur van dat artikel was een simpel antwoord: nee.

In reactie op het stuk over TNN gebeurden er een paar interessante zaken. Een goede intieme vriendanderse dacht me te ‘corrigeren’ (no pun intended!) en enkele anderen riepen me op zachte en soms heel hoge toon op om op 11 september aanwezig te zijn bij een soort netwerk bijeenkomst die datzelfde TNN zou organiseren om te praten over hoe zaken er voor staan en wat er nodig is. Aangezien ik de 11e september bezet ben omdat ik mijn eigen Literaire Salon niet ga afzeggen gaf ik aan er niet te kunnen zijn die dag. Dit tot ergernis van enkelen die naar me reageerden vol onbegrip over zoveel desinteresse aan mijn kant. Mijn hemel wat een zeurtransen! In reacties zeuren over de publicatie van mijn tekst maar ondertussen niet serieus ingaan op de inhoud en argumenten van en bij die tekst. Ook interessant was trouwens het niet reageren vanuit TNN zelf op mijn aanklacht, want dat was het stuk terwijl ik dondersgoed weet dat bestuurderen van dat clubje de tekst wel gelezen hebben. Stel je voor zeg, je gaat als ‘instituut’ natuurlijk geen discussie aan.

Maar ik vraag me nu toch wel iets af.

Zo is er op de kreupele in eeuwige transitie zijnde website van TNN (volgens mij zijn websites in de aard der zaak als het goed is altijd in transitie maar goed) geen spoor te bekennen van een bijeenkomst op 11 september. Alsof er geen bijeenkomst is of alsof het de bedoeling is dat er niemand komt laat staan dat er iemand achter zou komen waarover gekonkelfoesd gaat worden. Zo is er op de site ook geen snars te vinden over de voortgang (goh, wat niet verrassend) op de paar dossiers die zo belangrijk zijn voor transgender rechten, zorg en emancipatie in Nederland. Op de site staat nog immer niets over wat TNN nu eigenlijk concreet nog doet behoudens zich dus in diepe non cummunicatieve stilte hullen.

En ik vraag me dus af of dat clubje nog wel bestaat.

Het vreemde is dat de mensen die er aan verbonden zijn wel de nodige levenstekens gaven toen ik ze voor het laatst zag en dat was toch niet zo heel lang geleden. Je zou dus verwachten dat er dan ook iets uit komt. Het vreemde is ook dat er eigenlijk wel degelijk wat aan de hand is in transgenderland. De ‘nieuws berichten’ op de site gaan over:
– De aankondiging van de Right To Feel Safe demonstratie van 5 september (die dus al achter de rug is).
– De oproep voor vrijwilligers voor de Remembrance Day (zonder relevante inhoudelijk info vooralsnog).
– Het grote succes van het niet zinken van een boot op de Canal Pride.
– Een overgenomen bericht over de situatie in Duitsland en Spanje.
– Een bericht over de komende (inmiddels toch al een tijdje terug gehouden) verkiezingen met de constatering dat de politieke partijen weinig voor transgenders doen.
Geen nieuws over de eigen gestelde doelen. Geen nieuws over de stand van zaken rond de wet op de geslachtsverandering. Geen verslagen van de deelname aan internationale conferenties (alsof de ‘achterban’ dat niet hoeft te weten).Geen nieuws over de discussie in de zorg mbt borstvergroting en epilatie, geen nieuws over de internationale DSM V discussie en de voortgang daarvan die toch echt bepalend is voor de internationale normstelling in de medische zorg voor transgenders en rechtstreeks bepalend voor de behandelprotocollen in Nederland. Geen nieuws over de TGEU conferentie in Malmö (Nederland staat ook niet in de landenlijst van TGEU en hoe zou dat nu toch komen?). Geen nieuws over de recent gehouden conferentie voor transgenderrechten in het Europees Parlement.Geen nieuws over… nou ja, geen nieuws over belangrijke zaken maar slechts over randverschijnselen en bijzaken.

En Alice zelf dan?

Tsja, Alice heeft het uiteindelijk dan maar definitief opgegeven bij de formele belangenbehartiging in Nederland omdat ze zo langzamerhand het idee krijgt dat er eigenlijk ook helemaal niemand geïnteresseerd is in behartiging van belangen van transgenders op een enkele overgebleven maar lamgelegde barricadetrans na dan. De rest? De rest slaapt rustig verder in het landje van de mislukte formaties. Alice zoekt over wat er nog wel gebeurt in dat rare wereldje van transgender belangenbehartiging het nieuws op in de blogs van die paar mensen die nog wakker zijn, bij die paar organisaties BUITEN Nederland die wel wat doen, in gesprekken en op allerlei andere plaatsen.

Maar bovenal vraagt Alice zich af wat er van de belangen van transgenders in dit landje moet komen met een dergelijke passiviteit nu de publicitair belangwekkendste actie rond transgenderrechten moet komen van een transman die in New York woont en om zijn sollicaties daar gemakkelijker te laten verlopen een strijd aan moet gaan met de UvA die weigert zijn bul aan te passen aan zijn geslacht. De enige belangwekkende actie tot dusver in 2010 over rechten van transgenders. Vanuit New York. Justus, goede vriend, je wordt node gemist aan het ingedutte Nederlandse transgenderfront! Was je nog maar hier.

En Alice gaat ten slotte over tot de orde van dag.

Alice © 2010

PS Voor alle duidelijkheid: dit Queerpraatje is zoals altijd op persoonlijke titel, het is geen Noodles tekst. Kan het ook niet zijn gegeven het feitje dat de Noodles zelf deelnemen in TNN. So, please shoot the pianoplayer, not the piano.

Advertenties

11 thoughts on “Queerpraatje: Alice vraagt zich af.

 1. Bedankt voor de toelichting. En verder: we zijn en worden het niet eens over de beste aanpak – da’s duidelijk (en da’s verder ook geen probleem wat mij betreft). Ik hoop voor jou persoonlijk dat dit alles je niet te veel verbittert.

  • @Fré
   Volgens mij weten wij al een paar jaar dat we het niet eens zijn over dit soort zaken. Wat natuurlijk geen enkel probleem is.
   Ik ben geen verbittert mens, heb er wel reden toe maar het zit gewoon niet in mijn systeem. Ik ben wel uitgesproken in mijn standpunten. Het zou aardig om zijn om mij nu eindelijk gewoon eens te zien als een schrijver met meningen in plaats van een transvrouw. Ik ken veel schrijvers die zich uitspreken over hun persoonlijke zaken, ik ben niet anders wat dat betreft.

   Discussie en reactiemogelijkheid gesloten.

 2. Voor mijn interesse: waar is het in tegenspraak met wat je eerder hebt gehoord/gelezen?

  • Op de meer dan nadrukkelijke rechtstreekse oproep van verschillende kanten om die 11e te komen. Wat dus niet kan in verband met ander werk.

 3. @Vreer: het blijft natuurlijk raar dat alleen mensen die op een bijzonder weers-onvriendelijke dag begin dit jaar in Utrecht aanwezig konden zijn zich hebben kunnen aanmelden voor de Deelnemersraad. Je zou toch verwachten dat TNN die formulieren ook via de website zou verspreiden, zodat mensen die op die dag (door het weer, of door andere omstandigheden) niet konden komen zich aan kunnen melden voor die raad. Overigens zal ik dit ook zaterdag aan de orde stellen.

 4. Natuurlijk, er zijn allerlei zaken die anders en beter moeten, wat mij betreft zeker ook binnen TNN. Maar als je cynisch -blijft- en niet de constructieve kant op wilt (de richting die ook Merel mijns inziens terecht aangeeft) is het de vraag wat een ander nog met je kritiek kan. Op de site van TNN, hoe in-transitie ook, staat ook een e-mail-adres. Gebruik dat eens, in plaats van je gal overal-en-nergens te spuien behalve rechtstreeks in de richting waarin dat meer-gepast is…

  • Mijn gal wordt niet overal en nergens gespuwd. Zoals al vele malen gezegd en geschreven: ik publiceer hier op mijn eigen plek. In die zin ben ik het dus niet met je eens. Cynisch blijven is een logisch gevolg van het opgeven van het geloof in een niet functionerende organisatie. Die organisatie is ook niet (meer) de partij die aan de bal is als het om emancipatie gaat, het zal ergens anders vandaan moeten komen.
   Ook eerder gezegd: ik voel me niet geroepen nog eens expliciet TNN te mailen als ik weet dat de tekst toch al gelezen wordt / is. Ik ben niet iemand van de rituele dansen en zal dat ook nooit worden.

 5. Even een formele reactie nu je dit in de publiciteit hebt gebracht. Een correctie. 11 September is geen openbare netwerkdag. Daarom vind je er geen oproep voor. Het is een bijeenkomst van mensen die zich gemeld hebben bij gelegenheid en anderen die gevraagd zijn, om TNN te adviseren over onderwerpen. Een Deelnemersraad.
  Voor de rest moet je eventueel het bestuur of de directeur maar vragen over de organisatie.

 6. Ik heb het al eerder gezegd maar dan op een manier die verkeerd begrepen kon worden. ‘Als’ dit alles al belangrijk zou zijn dan geloof ik uit het bovenstaande dat jij de aangewezen persoon bent om daar leiding aan te geven. Je bent goed geïnformeerd. Je kan schrijven en je kan overweg met internet. Jij bent de gedroomde directrice. Alleen is er geen geld om iemand van jouw niveau te betalen en dat komt omdat “het onderwerp” niemand een moer interesseert. Trans-Nederland is niet geinteresseerd. Ik ben er niet meer in geinteresseerd en nou jij ook niet meer. Heerlijk! Is dat ook klaar. Laten we dan nu leuke dingen gaan doen. Veel sterkte gewenst met loslaten!

  • Merel, TNN vond en vind mij te nadrukkelijk actiegericht. Overigens heb ik mijn voor niets (dat is géén beloning) aangeboden.
   Het is een kwestie van niet willen, niet van niet kunnen.

   Alice

Reacties zijn gesloten.