Op je kussen wachten.

Voor mijn lief.

Op je kussen wachten.

Alleen jij kan mijn waken verzachten
door jouw hand in mijn hand,
een vlugge lach of  lief gefluister.

Alleen jij vult nu nog mijn gedachten
door jouw geur aan jouw kant,
een gulle gedachte in het duister.

Alleen jij kan mijn angsten ontkrachten
jouw woord smeedt onze band
een lieve liefde in al haar luister.

En alle vezels in mijn lijf,
alle onrust van mijn hart,
elk gevoel en elke gedachte,
iedere keer dat ik hier blijf,
ja elk moment zal ik met smart
onrustig op je kussen wachten.

Alice © 2010

Advertenties