Help, de vandalen zijn er!

En zo protesteren kunstenaars. Met hun eigen creativiteit op een moderne manier tegen de heilloze plannen van het kabinet. Tegen kaalslag en politiek vandalisme. De omroeporkesten hebben zich op een sterke manier laten zien en hopelijk volgen er nog heel veel flashmobs want op die manier is het eenvoudig om het publiek weer enthousiast te krijgen voor de kunst.

Who’s next?

Eeuwen geleden was de titel van dit stuk een kreet die, weliswaar met een iets andere tongval en in een andere taal, gehoord werd als voorbode van wanorde, geweld en vernietiging. Het is een associatie die ik heb bij de plannen die ik van het huidige kabinet en de grote gemeenten de afgelopen week heb gelezen. Alleen, de Vandalen komen niet. Ze zijn er dus al.

In één week komen de berichten langs over de afschaffing van omroeporkesten, het verhogen van de BTW op kaartjes voor het theater en op gemeenteniveau het afschaffen van ongeveer éénderde van de openbare bibliotheken, het stoppen met de VARA matinee’s in het congresgebouw en zo kan ik helaas nog wel even doorgaan. En dan nog zijn er mensen die blij beweren te zijn met het nieuwe kabinet, alsof het concentreren op het apart zetten bevolkingsgroepen, immigranten en religies zo prettig is om mede schuldig aan te zijn. Vroeger heette dergelijke steun collaboratie.

De kreet ‘linkse hobby’ wordt in de media nu langzaam vervangen door ‘culturele kaalslag’ en nog steeds zijn dat eufemismen voor een door de overheid uitgevoerd én aangemoedigd beleid dat alleen maar te omschrijven is als ‘vandalisme’. Want dat is het. Het moedwillig slopen van dat waar men blijkbaar geen band heeft of wil hebben, waar men geen geld voor over heeft of in ieder geval niet belangrijk genoeg vindt om te behouden. Want waren het niet de Vandalen die de uitingen van de Romeinse cultuur kapot maakten. Een oost-Germaans nomadenvolk dat in 455 na Christus Rome zo effectief plunderde dat daarna hun naam equivalent werd voor doelloos slopen. Barbarisme dus. Wat mij betreft kunnen het ‘nieuwe beleid’, de ‘schoon vegende bezems’ van dit kabinet en de willoos op de crisissfeer meedansende gemeenten niet anders worden omschreven als ‘vandalisme’. Want hoe moet het snijden in cultuur anders worden gezien?

Het is niet alleen dat er veel subsidies voor kunst de nek om worden gedraaid maar het afschaffen van orkesten die stuk voor stuk een plaats in het muzieklandschap hebben is een beleidskeuze die eenmaal gemaakt niet meer terug te draaien is zonder extreem hoge investeringen. Datzelfde geldt natuurlijk voor de gevolgen van het verhogen van de prijs van theaterkaartjes door een hoog BTW tarief in te voeren, iets wat in geen ander land gedaan wordt. Het gevolg daarvan is te voorspellen: minder bezoekers, minder inkomsten voor de theatergezelschappen en uiteindelijk minder theater. Niet bepaald een verrijking. Dit overigens nog los van de vraag of financieel succes wel een graadmeter voor kunst kan zijn.

Erger nog is het schrappen in het bestand van openbare bibliotheken op een manier die het vernietigen van de bibliotheek van Alexandrië in de schaduw zet. Ruim een derde minder bibliotheken in de grote steden. Alsof moeders met kleine kinderen grotere fietsafstanden gaan afleggen om naar de bieb te gaan, terwijl de kinderopvang ook al gedecimeerd wordt. Ondoenlijk natuurlijk en het gevolg zal zijn dat er nog minder mensen kennis kunnen maken met de cultuur van het geschreven woord. In Amsterdam vervallen er bibliotheken in het westen van de stad. Precies die wijken waar de bibliotheek een culturele functie heeft voor minderheden, hoezo integratie bevorderen? Welke vestigingen in Den Haag getroffen worden is nog niet duidelijk, wel in Rotterdam waar men vol enthousiasme afstevent op een slechts zes bibliotheken. Die dus voor de Rotterdammers verder uit elkaar liggen en dus vooral via het OV moeten worden bereikt. Tenminste dat wil men invoeren. Het gevolg laat zich ook daar raden: naast de kosten voor het bibliotheeklidmaatschap komen er dus flinke OV kosten bij waardoor ook daar de kans dat grote groepen leden gaan afhaken groot is. Het enge is dat de verslechtering van de reductie in het aantal vestigingen wordt verwoord als een vooruitgang want ‘groter is beter’ is het adagium. Alsof er niets geleerd is van de misgelopen privatiseringen en schaalvergrotingen van de laatste decennia.

Dit land begint aan culturele blindheid te lijden en een goede oogarts lijkt vooralsnog niet voorhanden.

Alice © 2010

Advertenties

One thought on “Help, de vandalen zijn er!

  1. Ik deel je mening helemaal. Vooral de kaalslag in de bibliotheken lijkt me buitengewoon slecht voor Nederland: hoe kun je kinderen nu lezen leren als je de bibliotheken waar de boeken vandaan moeten komen onaanvaardbaar ver weg zet uit hun woonomgeving?

    Ter aanvulling: ook de Wajong moet eraan geloven, de sociale werkplaatsen en allerlei andere plekken waar mensen zitten die geen kant op kunnen. Maar het goede nieuws is: de hypotheekaftrek hebben ze kunnen redden. Internationaal zijn we het enige land dat zo’n regeling heeft en het is al jaren duidelijk dat dit problemen geeft in de grensstreek en dat het niet-handhaafbaar is in het kader van één Europa. Maar dat is waar je onze lieve VVD’ers nooit over hoort als ze het over internationale vergelijkingen hebben. Die verdedigen dan vooral de topsalarissen die zo hoog zijn dat het geld niet op kan…

    Ik vrees inderdaad een kaalslag. Vooral voor mensen die het toch al niet breed hebben en die afhankelijk zijn van de overheid. Ik vind het schandalig om het daar over “eigen verantwoordelijkheid” te hebben, of over “een trampoline om omhoog te kunnen komen”. Je kunt niet aan de ene kant mensen hun geld afnemen en aan de andere kant niets doen om deze mensen de kansen te bieden die ze nodig hebben om omhoog te komen. Er zullen -vast- mensen zijn die geen fluit doen om in hun situatie vooruit te komen, maar moet je daar de -hele-groep- onder laten lijden? Schijnbaar wel, dus…

    Sterkte gewenst aan iedereen die afhankelijk is van de overheid. Het zullen koude winterjaren worden…

Reacties zijn gesloten.