Draaien en manipuleren.

Bovenstaande afbeelding toont Niccolò Macchiavelli. Diplomaat en schrijver aan het hof van de Medici’s in de vijftiende eeuw in Italië.
Ik houdt er niet van als mensen draaien. Manipuleren door hun echte mening opzij te zetten om hun doel te bereiken. Ik ben weliswaar waar een fan van Niccolò Machiavelli maar niet om de onterecht aan hem toegewezen karaktereigenschap van manipulator maar om de wijze waarop hij de werking van macht onthulde in ‘Il Principe’, ‘de Heerser’.

Het gedoe rond de mogelijke uitzetting van Irakezen heeft me duidelijk gemaakt dat zowel Koppejan als Ferrier fervente lezers van ‘Il Principe’ moeten zijn. Om te voorkomen dat de kamer een afwijzende motie (ingediend door Joel Voordewind van de Christen Unie) aannam tegen het door de regering in de persoon van minister Gerd Leers voorgenomen besluit tot uitzetting van een forse groep Irakezen naar een land waar het aantal doden door aanslagen dagelijks toeneemt én dat door toedoen van een foute oorlog over de rand van afgrond is geduwd, besloten Koppejan en Ferrier nét als de rest van de fractie tegen te stemmen. Ogenschijnlijk leek daarmee Leers vrij baan te krijgen om de Irakezen naar Bagdad te sturen.


De CDA fractieleden Koppejan en Ferrier

Maar Koppejan beweert nu vandaag dat hij, Ferrier en de voltallige CDA fractie met voorkennis handelden. Dat ze wisten dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevonnist had tegen het Nederlandse voorgenomen beleid in deze. Als dat waar is dan tonen de leden van CDA fractie maar nadrukkelijk ook de leden Koppejan en Ferrier het Jezuïtische karakter van die voltallige CDA fractie aan. Ze hebben in korte tijd veel geleerd van hun meester Verhagen zo lijkt.

Waar in de formatie de brief van Klink ‘verrassend’ lekte via de CDA fractietop (Verhagen met Bleker speelden en plein publique daarbij een bedenkelijke rol) wordt er nu in één van de eerste potentiële conflictueuze zaken die dit kabinet onderhanden krijgt een politieke zeer bedenkelijke draai gemaakt. Tegenstemmen bij een motie in de wetenschap dat het gevolg van die tegenstem zou inhouden dat er een onuitvoerbaar kabinetsbesluit komt te liggen is een handeling die Machiavelli in zijn ‘Il Principe’ uitvoerig beschreef. De CDA fractie geeft de indruk achter het regeringsbeleid te staan terwijl ze weten dat het toch niet uitgevoerd kan worden waardoor ze geen last van hun ongetwijfeld ernstig schurende geweten krijgen. In het vijftiende eeuwse politieke speelveld in Italië en Frankrijk een vaak gebruikt middel om je doel te bereiken: ‘nee’ zeggen waardoor je loyaal lijkt terwijl je weet dat het in werkelijkheid ‘ja’ zal zijn. In de Bijbel is hier een heel duidelijk equivalent te vinden met de Romeinse naam Pontius Pilatus.

Let wel, het gaat hier om mensenlevens. Eerder uitgezette Irakezen bevinden zich onder meer onder de doden die recent bij de brute overval op een kerk in Bagdad vielen, aldus Christen Unie fractielid Voordewind. Uitzetting vanuit Nederland naar Irak is voor sommigen daarmee een doodvonnis. Uitzetting is in dit geval het morele equivalent van de herinvoering van de (indirecte) doodstraf. Daardoor is het voorgenomen, maar op Europees niveau dus terecht afgeschoten, kabinetsbesluit een immoreel voorstel dat indruist tegen allerlei internationale verdragen, tegen de mores van de Nederlandse bevolking (ondanks dat de schreeuwers van de PVV anders doen denken), tegen de Christelijke waarden, tegen humanitaire en liberale waarden en tegen de regels waar het Nederlandse bestuur zelf zegt aan te voldoen. Mensen uitzetten naar een levensgevaarlijk gebied doet dit land immers niet, dàt is decennia de lijn geweest die Nederland volgde. Dat uitgerekend een CDA minister, Gert Leers, een dergelijk besluit genomen heeft is niet alleen een dieptepunt in de Christen democratie maar ook een toonbeeld van het morele failliet van dat CDA. De handelswijze van de CDA fractie onderstreept dit nu want zelfs in de wetenschap dat er geen uitzending kan plaatsvinden, die motie van de Christen Unie tegen uitzetting door die voltallige CDA fractie is wél aangenomen. Het is als handelen met voorkennis, de stank van immoraliteit en hypocrisie hangt hiermee zwaar in de fractiekamer van het CDA.

Het is een nieuw en triest feit dat in al zijn kilheid vastgesteld moet worden. De Nederlandse regering, de VVD, PVV maar ook CDA staan achter een immigratiebeleid dat de mensenrechten schendt. Dat er niet voor schroomt om mensen naar een plek te sturen waar aantoonbaar hun leven niet zeker is. Het bestuur van dit land gedraagt zich immoreel op dit punt. Dat het ooit zover zou komen dat liberalen én Christen democraten zich door de waan van de politieke dag aan de leiband zouden laten leggen door een partij die ondemocratisch in samenstelling en ronduit zenofoob is moet tot ontsteltenis leiden bij echte liberalen en Christen democraten. Ik kan mij niet voorstellen dat, gegeven de grondbeginselen van de twee regeringspartijen, de leden van VVD en CDA achter dit beleid kunnen staan. Ze verloochenen daarmee immers de menselijke en politieke waarden die ze met hun lidmaatschap onderschreven.

Maar de grootste démasqué is toch wel die van de CDA fractieleden Koppejan en Ferrier die willens en wetens hun ziel verkopen aan een kabinet dat rechtstreeks handelt tegen een ethiek waar zij beiden zeggen naar te leven. Hoe heeft dàt zover kunnen komen? Waar is hun ethiek? Ik betwijfel overigens of deze CDA-ers Machiavelli wel goed gelezen hebben want als er één ding uit ‘Il Principe’ blijkt is het dat de kans dat een heerser een keer een fatale fout maakt groter wordt naarmate zijn manipulaties in aantal toenemen. Het is die boodschap van de Italiaanse diplomaat schrijver die een geruststelling in houdt voor iedereen die de vrijheid en de mensenrechten nog wel belangrijk genoeg vinden om principieel stelling te nemen. Deze CDA fractie is hard op weg de eigen partij van zich te vervreemden, misschien wel tot op het punt van het definitieve uiteenvallen van datzelfde CDA en het omvallen van dit heilloze immorele kabinet want het zal toch niet zo zijn dat de leden van met name het CDA passief zullen blijven zwijgen en toezien, hun handen wassend in onschuld, hoe basis Christelijke waarden door deze CDA fractie aan de laars worden gelapt.

Alice © 2010