Het begin van loopbaan 2.0?

Ik ben achtenveertig. En een beetje. Over anderhalf jaar vijftig. Piepjong dus. Jong genoeg voor een wending in mijn leven.

Na een paar zeer moeilijke jaren, verlies van van alles en mijn werk, is de laatste maanden er door omstandigheden een draai in mijn leven gekomen. Ik ben geland zo lijkt het. Niet zozeer op een fysieke plek maar als mens. Het gevolg is dat ik nu allerlei signalen krijg dat het tijd is om verder te gaan met leven. Wat geweest is afsluiten, de wonden afhechten en rustig laten genezen en dan verder gaan met leven. Mijn eigen toekomst maken zoals ik altijd al deed. Maar wel op een betere manier. Als mezelf 2.0.
Dat betekend dat de tijd van herstellen van al die zo ingrijpende veranderingen en tegenslagen tot een eind is gekomen. Na de afbraak is er nu tijd voor opbouw. Maar dan wel vanuit een eenvoudiger en beter startpunt. In grote mate onthecht van zaken als (de behoefte aan) bezit, een erkende plaats in de samenleving en nog zo wat details die voor de meeste mensen hun leven vorm geven. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden lijken te culmineren in een nieuwe, onverwachte en ongeplande maar o zo welkome toekomst.

Enige tijd terug ben ik begonnen aan een project dat me in Nepal moet gaan brengen om iets, wàt was nog niet zo duidelijk, te gaan doen dat er in mijn ogen ‘toe doet’. Waar ik trots op kan zijn. Het resultaat is het Atma Project geworden (www.theatmaproject.org). Na wat tussentijdse veranderingen in de aanloop naar een eerste activiteit in Nepal is er in de afgelopen paar weken een forse draai gekomen in de doelen en de benadering. Vooral als gevolg van het feit dat ik er alleen voor sta en dus ook geen rekening meer hoef te houden met een iemand naast me.
Ik schrijf dit, zittend in De Zwarte Ruiter, genietend van de luxe van een Haagse kroeg met een palmpje naast mijn Mac. Het interview met Ram is net afgerond en als gevolg van het verdiepen in de problematiek van de vluchtelingen vanuit Bhutan én de gesprekken met deze inspirerende man is mijn idee in een stroomversnelling gekomen. Het gevolg is dat de komende jaren het Atma Project, en vooral dus ik zelf, betrokken word bij de mensenrechten problematiek die er rond die Bhutanese vluchtelingen heerst. De idee om een documentaire te maken heeft vaste grond onder de voeten gekregen. Er is een aanpak, er begint zicht te komen op serieuze financiering en de belangrijkste contacten komen vlot tot stand. Het resultaat zal, voor zover ik het nu kan overzien, mijn levenswerk kunnen worden.

‘The Story of Ram’ is de werktitel van de documentaire die in 2011 gemaakt zal gaan worden. Het maken van die documentaire zal me niet alleen in contact brengen met Bhutanen in Nederland maar me ook brengen naar Nepal en India. Naar de kampen in Oost Nepal. Naar situaties die ik me nu nog amper kan voorstellen. Naar zicht op schrijnende toestanden in die kampen, naar de verhalen van de vluchtelingen. Ik zal het spoor volgen van het leven van één van hen en dat zal niet gemakkelijk worden. Het is me duidelijk geworden dat het uiterste van me gevergd zal worden. Geestelijk, lichamelijk en creatief. Het zal de eerste documentaire zijn die ik maak en de enige geruststellingen die ik heb zijn dat ik begrijp wat een verhaal is, weet hoe het verteld moet worden en dat als ik hard genoeg werk het resultaat zal zijn dat er na 2011 een documentaire ligt die de toets der kritiek kan doorstaan. Een documentaire die moet leiden tot bewustwording over de moeilijke situatie waarin de mensen in Zuid-Bhutan leven en van diegenen die hebben moeten vluchten naar India, Nepal en de daar uit voortvloeiende diaspora. En naast dat wat ik hoop dat mijn meesterwerk wordt zal er geschreven worden en dat wat er nog aan ongepubliceerd materiaal is – eindelijk – gepubliceerd worden.

De eerste stappen zijn gemaakt op de lange weg naar Nepal, India en verder. Een weg ook die me moet brengen naar een toekomst die ik wel wil. Als schrijfster, als filmer, als kunstenares en als mens. Reizen, schrijvend en filmend. Een toekomst die ik heel serieus neem. Het begin van een nieuwe loopbaan, nu het nog kan. Loopbaan 2.0, mens 2.0.

Alice © 2010

Advertenties