Eerste Atma deelproject is bekend.

Sinds enige tijd werk ik aan het Atma Project. Begonnen in augustus na het afsluiten van een deel van mijn leven door het overlijden van mijn moeder. Enkele maanden lang uitgebreid met de inzet van mijn inmiddels ex-vriendin die uiteindelijk bij me weg ging en daarmee ook haar deel van het project liet vallen. De afgelopen weken heb ik daar op gereageerd door mijn inzet te versterken en het resultaat is nu daar.

Het eerste deelproject van het Atma Project (www.theatmaproject.org) is bekend. Na het leggen van contacten in de gemeenschap van Bhutaanse vluchtelingen in Nederland, een serie gesprekken én uitgebreide desk research over het onderwerp is recent de keuze gemaakt om het eerste deelproject binnen het meerjarige Atma Project te wijden aan de mensenrechten kwestie rond deze min of meer vergeten groep vluchtelingen. Dat zal gebeuren door het optekenen van het levens- en vluchtverhaal van één van hen. Heel 2011 zal hieraan besteed worden waarbij er op locatie in Nepal gefilmd en geschreven gaat worden. Het resultaat dat nu nog de werktitel ‘The Story of Ram – A heart left in Bhutan’ draagt zal gevat worden in een documentaire én een boek.

 

Tegen de achtergrond van het verhaal van Ram wordt de situatie geschetst rond de vluchtelingen in de kampen in Nepal, de uitzichtloosheid van de positie van velen van hen en het innerlijke conflict door het dilemma rond de keuze voor het veilige westen of een vooralsnog ijdele hoop op terugkeer naar hun vaderland. De documentaire richt zich op de consequenties van het leven als vluchteling in de relaties naar familie, vrienden en het mogelijk voor altijd verlaten geboorteland.

In november en december zal er een trailer worden gefilmd en samen met een deel van het boek eind december op deze website gepubliceerd worden.

Alice Verheij
The Atma Project

Advertenties