Stop de culturele kaalslag, schreeuw tegen dit kabinet!

www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl

Zoals verwacht hebben VVD, CDA en PVV afgesproken zwaar te bezuinigen op cultuur. Er ligt een desastreus regeerakkoord: de bezuiniging op de cultuurbegroting zal oplopen tot veel méér dan 200 miljoen euro, wat vooral de podiumkunsten zal treffen.

Daarnaast zullen ten gevolge van bezuinigingen op de mediabegroting de omroeporkesten verdwijnen en zal per 1 januari 2011 de btw op toegangskaartjes van 6% naar 19% gaan.
Ook zal per 1 januari 2012 zal de WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars) worden afgeschaft.
Daarnaast worden de Cultuurkaart, de innovatie- en de matchingsregeling geschrapt.

Kom met me mee schreeuwen: in zestig steden én in Den Haag om 22.30u bij Theater aan het Spui waar om 23.59 met één minuut stilte de kunstwake zal worden afgesloten ter nagedachtenis aan de kunsten die door dit kabinet gesloopt worden.