Framed?

Vandaag is Julian A gearresteerd door de Britse politie. Het kon niet uitblijven.
Na een manhunt van onvoorstelbare proporties gegeven de aanklacht tegen de man én een cyberwar die welhaast zeker door de V.S. is gestart tegen WikiLeaks is vandaag Julia A, sommigen kennen hem als Julian Assange, opgepakt. Zijn laatste verblijfplaats was het platteland in Engeland en de druk op hem moet zo immens zijn geweest dat hij aangegeven had te willen praten met Scotland Yard. En dan wordt je dus opgepakt als er een internationaal opsporingsbericht bestaat wegens een vermeend zedenmisdrijf.

De man is juridisch slechts een verdachte. Wel eentje die vluchtgevaarlijk is. Maar het gaat om een mogelijk zedenmisdrijf. De V.S. willen hem echter wegens ‘hoogverraad’ aanklagen. Maar hou kan iemand hoogverraad plegen tegen een land waar hij geen burger van is. Als Australië hem zou aanklagen op dit punt dan is het andere koek natuurlijk. Maar dat doet Australië niet en daar hebben ze een paar goede redenen voor. Ten eerste is er onvoldoende grond voor want hij heeft niets gedaan dat volgens de Australische wetten als hoogverraad kan worden gekenschetst. Maar Australiërs houden eigenlijk ook niet zo van die schreeuwlelijken uit de V.S..

De komende tijd zullen er vast en zeker meer aanklachten tegen hem ontstaan vanuit met name de V.S.. De Democratische president en zijn democratische minister van Buitenlandse zaken zijn immers allergisch voor… jawel, democratie. Ze kunnen er niet tegen dat documenten wereldkundig worden waaruit uit blijkt dat de Amerikaanse diplomaten zich op bijna alle vlak schandelijk, arrogant en bijna (?) misdadig gedragen in het internationale politieke speelveld. De inmiddels verloren wedstrijd van de Amerikanen tegen WikiLeaks lijkt de doodssteek te worden voor de populariteit van Obama. En terecht. Want een president van een ‘land of the free’ die de vrije pers in het internet tijdperk met een cyberwar en allerlei andere vieze middelen aangaat verdiend geen tweede termijn. Het is jammer want de intenties van Obama leken goed. Maar met goede intenties kan je een land als de V.S. niet regeren. Laat staan wereldleider zijn. Obama staat niet in zijn hemd maar in zijn onderbroek of erger. Hij staat met de billen bloot en dat is internationaal gezien geen fraai gezicht.

Assange is overigens door zijn arrestatie wel veilig want de kans op aanslagen tegen zijn leven is tot nul gedaald. De Britten en de Zweden zullen wel uitkijken voor een situatie dat Assange in gevangenschap lijfelijk geschonden wordt. Uitlevering aan de V.S. lijkt mij op dit punt ook een groot risico gegeven de recente historie van ‘waterboarding’ en andere martelpraktijken die de V.S. rijkelijk toepast op zijn opponenten. Assange zal blijven leven. Wellicht wordt hij gestraft voor een zedenzaak maar ook die kans is niet zo groot want het lijkt er alles op dat het een opzetje is. We zullen zien hoe dat uitpakt. Heeft hij teveel onder de rokken gespeeld dan zal hij veroordeeld worden en dan is dat terecht. Maar het zal een lichte veroordeling worden. Ontbreken de bewijzen en is alles ‘circumstantial’ dan zal hij vrijgesproken worden en dan hebben de V.S. een groot probleem. Want tegen de macht van een inmiddels wereldwijd verspreide berg informatie valt niet te strijden. Het beeld van de David tegen de Goliath dringt zich daarbij op en eerlijk gezegd gaat mijn sympathie uit naar de David. Ik zal de enige niet zijn overigens. Mij zal het niet verbazen als Assange naar goed Amerikaans gebruik ‘geframed’ is.

Het is goed dat WikiLeaks zo georganiseerd is dat een arrestatie of moord op Assange de verdere verspreiding van de diplomatieke drek van de Amerikanen en straks van hun banken gewoon door gaat. Simpelweg omdat het democratische westen geen democratisch westen is als de persvrijheid niet gegarandeerd is. In die zin heeft Assange met zijn WikiLeaks een revolutie ontketend die past in het karakter van Internet. Des te grappiger dat datzelfde internet voortgekomen is uit Arpanet, een netwerk van het Amerikaanse leger.

Alice Verheij © 2010

Advertenties