Hard Leers

Gefeliciteerd Nederlanders met het kabinet wat jullie hebben. Jullie kunnen dan wel lacherig doen over het niet tot stand komen van een kabinet bij de zuiderburen maar wat jullie zelf als kabinet hebben is niet veel beter dan het ontbreken van een kabinet.

Want het huidige kabinet heeft een wel heel aparte kijk op begrippen als rechtvaardigheid en menselijkheid.

Neem nu Minister Leers met betrekking tot de situatie van vluchtelingen en hun kinderen in Nederland. De man staat blijkbaar voor een beleid waarbij kinderen die in Nederland geboren en getogen zijn maar toevallig ouders hebben die als ‘uitgeprocedeerde’ vluchteling in Nederland wonen of woonden uitgezet kunnen worden naar hun ‘land van herkomst’. Ieder zinnig mens zou dat zo opvattten dat die kinderen dus in Nederland kunnen blijven want ze zijn hier vaak ook geboren, maar zoniet meneer Leers. Nee, die kinderen moeten ‘terug’ naar het land van hun ouders. Ook al zijn ze er zelf nooit geweest, spreken ze de taal niet en kennen ze de cultuur niet. Ook al wordt die kinderen daarmee een menswaardige toekomst ontnomen.

Dezelfde minister buigt tegen heug en meug voor de rechter wanneer die aangeeft dat het hem niet toegestaan wordt gezinnen uiteen te rukken door de ouders op straat te zetten en de kinderen ‘op te vangen’ wanneer die ouders uitgeprocedeerd zijn. Als het aan de man had gelegen én er geen rechter was geweest die wel begrijpt wat recht inhoudt dan hadden er dus tientallen, nee honderden, gezinnen gebroken geworden door deze minister. Want tsja, uitgeprocedeerden moet je immers ‘straffen’ als ze niet meewerken aan hun eigen deportatie. In de ogen van deze minister en zijn PVV baas Wilders zijn die uitgeprocedeerden blijkbaar misdadigers. Zijn oplossing is, nu de rechter verboden heeft families te slopen, zolang het nog niet tot deportatie heeft geleid die kinderen met hun ouders in ‘vrijheidsbeperkende opvang’ te huisvesten. In normaal Nederlands heet dat gevangen zetten of interneren in afwachting van deportatie.

Grote woorden inderdaad maar dat is wel waar het (wan)beleid van deze minister op neerkomt. De motivatie voor deze mensenrechten schendende benadering van de werkelijkheid van deze kinderen is dat Leers niet wil dat er een ‘aanzuigende werking’ plaatsvindt voor vluchtelingen die in zijn ogen (en die van zijn marionettenspeler de PVV) misbruik maken van de asielmogelijkheden in Nederland.

Het is een grof schandaal dat uw regering tot een dergelijk mensonwaardig beleid in staat is. De schending van de mensenrechten en de rechten van het kind zijn evident. Geen zinnig mens die daar lang over zal hoeven nadenken. Het gaat voorbij aan alle normen en waarden waar een democratisch en sociaal land aan zou moeten voldoen. Het is in een aantal gevallen mogelijk zelfs moord met voorbedachte rade want een mens moet wel heel naïef zijn om te denken dat de slachtoffers van dit beleid de gevolgen van deportatie altijd overleven. De schrijnende gevallen zijn al bekend maar de politiek en de pers zwijgen daar maar liever over. Het Nederlandse beleid in de afgelopen jaren heeft al mensenlevens gekost. Staatsmoord heet zoiets.

Dit kabinet, beste mensen, is er gekomen dankzij jullie. Dankzij ‘de kiezers’ die zich door rechts radicalen als Wilders hebben laten ophitsen tot een xenofoob volk dat zo angstig is voor vreemdelingen en de mogelijke schade aan de eigen belangen dat ze accepteren dat de Nederlandse staat bloed aan de handen krijgt en zij zelf indirect ook. Dit kabinet is er ook gekomen door het bedrog van het CDA van de eigen achterban. Die zogenaamd Christelijke partij die nu bij elke flagrante schending van de rechten van zwakkeren in de samenleving de handen in onschuld wast als een collectief van Herodussen. Want wat is datzelfde CDA stil als het gaat om de ethische criminaliteit van Leers c.s.. Hoe zit het ook alweer met die zogenaamde ‘dissidenten’ die dus uiteindelijk gewoon ordinaire meelopers zijn met dit walgkabinet? Waar zijn nu mevrouw Ferrier en meneer Koppenol? Hoe zit het met die individuele toetsing van het beleid dat het kabinet voorstaat? Stilte. Niets dan Christelijke stilte.

Nederland is nu een land geworden dat kinderen deporteert en opsluit in gevangenissen, vaak eufemistisch ‘opvangcentra’ of ‘asielzoekerscentra’ of ‘sobere vrijheidsbeperkende opvang’ genoemd. Maar het blijven strict genomen gevangenissen. In de politiek blijft men elkaar met handschoentjes aanpakken, de echt harde woorden en beschuldigingen zijn niet te horen. De oppositie blijft onvoorstelbaar mild tegen de misdadige praktijken van een regering die niet eens gestoeld is op de meerderheid van de stemmen van het volk. De bevolking blijft apathisch want de problemen van deze kinderen zijn immers hun eigen problemen niet. Het volk maakt zich meer druk over de waardevastheid van de pensioenen, de dalende koopkracht en de grotendeels aangeprate angst voor de ander. Er worden meer woorden besteed aan de stamtafel over de vervanging van de trainer van Ajax dan over de opsluiting van volslagen onschuldige kinderen in meer of minder strenge detentie.

Misschien heeft Nederland weer de verschrikkingen van een oorlog nodig om wakker te worden. Om te beseffen dat vrijheid onvervreemdbaar is. Om in te zien dat kinderen niet mogen worden gevangen gezet of worden uitgewezen naar een land waar ze niet thuis horen. En om te beseffen dat acceptatie van een kabinet dat de maatregelen voorstaat zoals die door Leers en zijn kompanen wordt uitgedragen én uitgevoerd als ze maar enigszins daar de kans toe zien een vorm van collaboratie is. Collaboratie met politiek gelegitimeerde misdaden.

Gefeliciteerd Nederland, je hebt de regering gekregen die je verdiende. Een regering van mensen die hun hand niet omdraaien voor schending van internationale verdragen en schending van de rechten van kinderen. Veel geluk met dit soort criminelen aan de macht. Het was jullie eigen keuze. Beleid en recht op zijn Hollands: krommer kan niet.
En Gert Leers? Die heet eigenlijk helemaal geen Gert maar Hard. Hard Leers. Wat mij betreft mag deze man gedeporteerd worden naar Kaboel om daar te leven zonder bescherming van zijn eigen land, als ongewenst bewindspersoon. Eens kijken of hij dan nog zijn eigen beleid blijft verdedigen. Als die het al overleefd natuurlijk.

Alice Verheij © 2011

Advertenties

2 thoughts on “Hard Leers

 1. Gert Leers zal ik geen führer willen noemen. Dat verontreinigd de discussie juist. Wat wel aan de orde is zijn misdaden tegen de menselijkheid. En wat zeker aan de orde is, is het zwijgen van die zogenaamd Christelijke partij in het kabinet. Een partij die zijn uitgangspunten op een onvoorstelbare manier verloochend.

  Ik ben niet (meer) Christelijk. Afgeleerd als gevolg van persoonlijke ervaringen en de overstelpende hypocrisie in de daden van mensen die zich Christelijk noemen. Maar wat mij betreft mag voor ‘Christelijk’ net zo goed ‘religieus’ worden gezet. Religie is het opium van het volk. Mao zei het en bij hoge uitzondering had dat monster daar geen ongelijk in.

  Maar het allerergste is de apathie van het volk dat pas wakker zal worden als het zelf getroffen gaat worden door rampen en oorlogen.

  Dat mijn eigen partij Groen Links notabene nog langer dan 3 seconden moet nadenken over de steun aan de missie in Afghanistan is voor mij niet anders dan verbijsterend. Maar dat is weer een geheel ander verhaal.

 2. he he : wat een heerlijk stuk herkenning over de grootste waanzin aller tijden : het monsterlijke optreden van Fuhrer Gerd-Geert-Leers #cda ) in combinatie met het grootste gevaar waarin holland ooit heeft verkeerd : GEERT WILDERS PVV.

  En dan die ongrijpbare IND-bende van 3500 RANDDEBIELEN ! En dat is een understatement.IND is een klinkklare en aantoonbare duivelse organisatie met het sausje van legitieme democratie.

  De Berlijnse muur was een schande : Schengen en IND is onovertrefbaar in haar “moderne” wreedheden. Leve de vrijheid, leve het Cristendom en leve de domme Hollander die dit allemaal in stand houden

  En dan – tot overmaat van ramp – volledig gesteund door het christelijke ????? CDA. Als GOD dit zou hebben geweten….

  Dank voor dit artikel ! Je slaat de spijker op zijn kop maar nog errrugggg mild ook. Er zijn voor alle zgn. CDA-er geen genoeg biechtstoelen te vinden om de hel welke ze veroorzaken ooit weer recht te praten.

  @wilders_truusje

Reacties zijn gesloten.