Kwart miljoen / a quarter million.

 

Vandaag is het zover. Nog net voor mijn fysieke verhuizing naar een andere plek onder een ander dak en dus het begin van weer een nieuwe fase in mijn leven, heeft vandaag het kwart miljoenste bezoekje op deze schrijfplek plaatsgevonden. Meer dan 250.000 maal is er iemand op mijn website gekomen en heeft in meer of mindere mate kennis genomen van mijn schrijfwerk. Natuurlijk ben ik daar trots op want voor een website die niet gesponsord of op enigerlei andere wijze gesteund wordt is een kwart miljoen in vijf jaar een heel behoorlijk bezoekersaantal. Dus, iedereen die hier komt lezen, dank jullie wel en ik hoop jullie nog lang hier te mogen verwelkomen. En bovenal hoop ik natuurlijk dat jullie met evenveel genoegen hier lezen als dat ik hier schrijf.

Today is the day. Just before my move to another place underneath another roof and as such the start of a new phase in my life, the quarter millionth visit to this writing spot took place. Over 250.000 times someone has visited my website and probably read my writings. Of course I am proud of that because for an unsponsored and unsupported website 250.000 visitors is something very special to achieve. So, everyone who drops by and read this, I thank you very much and hope to be able to greet you again here. Above all I hope that you read my writings here with as much pleasure as me being the writer.

Alice © 2011

One thought on “Kwart miljoen / a quarter million.

  1. gefeliciteerd Alice !! ik hoop dat je nog heel lang heel veel mag schrijven over jou en je avonturen , deze wouse bol met al zijn inhabitanten . kus! love it!

Reacties zijn gesloten.