Kabinet trekt extra geld uit voor uitgenodigde vluchtelingen.

Persbericht van Vluchtelingenwerk Nederland.

Iets om blij van te worden wat mij betreft. Een goed besluit en hard nodig voor deze kwetsbare groep vluchtelingen. Ik deel de vreugde van Vluchtelingenwerk Nederland en hoop dat ook de Bhutaanse vluchtelingen uit de kampen in Nepal hier wat aan hebben.

Alice

donderdag, 08 september 2011

VluchtelingenWerk blij met toezegging minister

VluchtelingenWerk Nederland is blij met de toezegging die minister Leers heeft gedaan voor extra geld voor uitgenodigde vluchtelingen. De minister zei in de Tweede Kamer dat gemeenten toch eenmalig meer geld krijgen dan de eerder toegezegde 250.000 euro. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de grote zorg van de gemeenten en VluchtelingenWerk dat uitgenodigde vluchtelingen onvoldoende ondersteuning zouden krijgen.

Direct in de gemeenten
Tot deze zomer brachten uitgenodigde vluchtelingen eerst een halfjaar in asielzoekerscentrum Amersfoort door, waarna zij in een gemeente werden geplaatst. Het beleid is nu veranderd en de uitgenodigde vluchtelingen worden direct in de gemeenten geplaatst. Zo kunnen zij volgens het ministerie sneller integreren.

Uitgangspositie
“Onze ervaring leert dat uitgenodigde vluchtelingen een andere uitgangspositie hebben dan vluchtelingen die via de asielprocedure zijn gekomen”, zegt directeur Dorine Manson van VluchtelingenWerk. “Van alle vluchtelingen die onder het mandaat van de UNHCR vallen, komt slechts een klein deel op basis van de criteria van de UNHCR voor hervestiging in aanmerking. Bovendien selecteert Nederland – en dat is te prijzen – ook speciale kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen die een zeer ernstige medische indicatie hebben en alleenstaande vrouwen. Het gaat om vluchtelingen die het meest bescherming nodig hebben, maar niet op eigen kracht een land kunnen bereiken waar deze bescherming wordt geboden. In de praktijk blijkt dat zij vaak intensieve begeleiding nodig hebben.”