Emancipatie en transgenders, een onmogelijkheid.

Al jaren irriteert het me mateloos. De naïviteit van ‘georganiseerd’ transgender Nederland als het gaat om de eigen emancipatie. Iedere keer opnieuw, gemiddeld zo’n vier keer per jaar, is er weer een onderzoek op poten gezet of wordt er weer eens geneuzeld over hoevel transen in welke varianten ons landje kent. Lekker belangrijk.

samenwerking met homoorganisaties:
ondergang van echte emancipatie

Lekker belangrijk vooral omdat als het om de onderwerpen die er voor transgenders – maakt me niet uit welke variant – wèl toe doen er over het gebrek aan ontwikkelingen en resultaten op het gebied van emancipatie een wel heel relaxte houding wordt aangenomen. Onderzoek van het CBS over de werkgelegenheid van transgenders? Klein tekstje op de website van het subsidierondpompende emancipatieclubje. Maar veel meer gebeurt er niet. Rapport van Human Rights Watch over transgenders in Nederland? Een presentatie en wat persberichten en dat was het dan weer. Geen verbeteringen in het vergoedingsenstelsel in de zorg omdat het kabinet het de moeite niet waard vindt? Een lam protestje en klaar zijn we weer. Tot het volgende media incidentje. Ondertussen wel vooral ‘constructief samenwerken met de homobeweging’ zodat er vooral veel geleuterd en weinig resultaat geboekt wordt.

Transgenderorganisaties in Nederland blinken uit door slapte, appelflauwte en reactief gedrag. Maar dat mag je niet zeggen hoor. Nee, laten we vooral lekker rustig blijven. Doorpitten en blij zijn met het zoveelste Nederlandse of Europese onderzoek om de situatie / problemen / zorg / werkgelegenheid en Joost mag weten wat al niet meer van transgenders te onderzoeken. Want onderzoeken zijn belangrijk. Toch? Want we weten het allemaal niet. Toch? En de cijfers zijn twijfelachtig. Toch?  Het gezegde ‘blij zijn met een dode mus’ wordt niet begrepen en zo duurt de jarenlange winterslaap van de transgender emancipatie is dit slapjanussenlandje voort.

Wat er niet gebeurt is verbetering van de zorg, afschaffing van beschamende discriminerende wetgeving en verbetering van de arbeismarkt positie van transgenders.

De argumenten tegen de veel te schaarse kritiek is dat Keulen en Aken niet op een dag gebouwd zijn, dat emancipatie decennia duurt en Joost mag het wederom weten wat voor flauwekul argumenten nog meer. Zolang er maar geen discussie ontstaat over de daadwerkelijk behaalde resultaten van de subsidie machine gestuurde belangenbehartiging en emancipatieclubjes. Nederland lijdt al jaren aan cijfer en onderzoek fetisjisme en de transgender gemeenschap doet dat op een inmiddels pathologische manier. Zozeer zelfs dat als er kritiek op wordt gegeven (al is het op het lamme Facebook) men in no time op de lange teentjes getrapt is. De kritikaster wordt als negatief bestempeld waarmee voorkomen wordt om op de argumenten in te gaan. Vluchten in de metadiscussie is bij de stuudjes en post acadeempjes die het transgender belangenbehartigingscircuit beheersen een stevig gewortelde strategie geworden. Tsja, het is maar waar je je centjes mee verdiend.

Wat mij betreft stoppen we met deze flauwekul. Trek die subsidies aan dat slome Transgender Netwerk Nederland maar gewoon in, onttrek de penningen aan het COC en kap de onderzoeksflauwekul van Movisie en Joost – daar is ie weer – mag weten wat voor onderzoeksgroepjes nog meer. Vergeet samenwerking tussen de homobeweging en transgender belangenbehartiging want veel verder dan wat slappe lippendienst komt het niet (lees daarvoor eerdere berichten over hoe bijvoorbeeld COC op de momenten dat het er op aankomt het erbij laat zitten als het om transgenderbelangen gaat).

Gooi dan dat geld op een hoop en steek dat in daadwerkelijke actie. In emancipatie op straat, in de media en in de samenleving. Geld voor positionering van die transgenders die wel in staat zijn om met een open en kritische blik naar de samenleving te kijken en de misstanden willen wegwerken. Geld voor werkgelegenheidsprojecten en ondersteuning van transgenders die ondanks de maatschappelijke tegenwerking zich uit de armoedeval en het maatschappelijk dal omhoog knokken. Want die belangenbehartiging is een wassen neus geplakt op mensen met lange tenen. Steun die mensen die niet meer accepteren dat de politiek indut en zich achter valse argumenten verschuilt zodat ze discriminatie overeind kunnen houden. Gebruik het geld om iets te DOEN!

Voor de transen met lange tenen die last van mijn tekst hebben een tip: koop veiligheidsschoenen.

Alice © 2012

9 thoughts on “Emancipatie en transgenders, een onmogelijkheid.

 1. Het is simpel, Alice. Wil je schrijven, liefst met een medogenloze pen, of wil je opbouwend bezig zijn?

  Je weet dat mijn proces niet over rozen ging, zoals ook de jouwe dat niet deed. Daardoor kon ik me de afgelopen jaren niet 100% inzetten zoals ik dat graag had gewild.

  Op dit moment ben ik aan het inhalen, als voorzitter van de transgender vereniging Nederland. Een poging om iets waar geen enkele schot in zat, toch weer een zet vooruit te geven. Natuurlijk kan iedereen dan gemakkelijk aan de zijlijn blijven roepen dat alles veel te langzaam gaat (zowel binnen de transgender vereniging als binnen TNN), maar pas als je ECHT jezelf committeert aan waar we mee bezig zijn, pas dan zul je ook begrip kunnen hebben voor WAAROM het zo traag gaat.

  Roepen dat het allemaal kut is, dat het allemaal veel sneller had gekund en had gemoeten – het is allemaal geroeptoeter van de zijkant. Je mag daar rustig mee doorgaan als je wilt (het heeft toch allemaal geen enkele zin, jij hebt het altijd al geschreven, en als iedereen direkt naar jou had geluisterd was al die traagheid niet nodig geweest, je hebt hier bovendien alle ruimte om je gelijk weer te gaan halen). Ik zet me liever op andere plekken en op een zinvoller manier in. En ik hoop ooit eens MET jou op een constructieve manier bezig te zijn. Want onafhankelijk op de zijlijn blijven staan is op veilige afstand blijven staan van de plek waar het ECHT gebeurt.

  • Het is heel simpel. Ik wil en zal schrijven en zonodig met een meedogenloze pen. Natuurlijk. Opbouwen kan alleen als onder ogen wordt gezien dat doodlopende wegen doodlopend zijn. Ga gerust door met wat jij doet. Prima. Geen probleem. Maar ik ga een andere weg, de mijne. Dat is niet van de zijlijn roepen of zoals jij dat populistisch roeptoeteren noemt maar de discussie voeding geven en desnoods sturen. Ogen openen en mensen laten nadenken. De kerntaak van een schrijfster wat mij betreft.

   Ik probeer geen gelijk te halen, ik heb gewoon een duidelijke mening én een hele serie ervaringen in de afgelopen jaren binnen de transgender gemeenschap en daarbuiten. Die mening en die ervaringen samen, met daarbij het inzicht in emancipatievraagstukken en emancipatieaanpak maken dat ik ageer. Dat anderen dat niet doen moeten zij weten, dat jij dat niet doet maar liever het zompige onderhandelingsmoeras door waadt moet jij weten. Ik doe dat niet. Zie me als de luis in de pels. Luizen in de pels hebben een belangrijke functie: ze veroorzaken jeuk en ongemak. Wat mij kunnen die jeuk en het ongemak bij de would be emancipeerders in het transwereldje niet groot genoeg zijn.
   Ik zal er niet populair door worden maar laat mij dat nu geen lor interesseren…

   Je zult het niet met me eens zijn en ook in de toekomst wellicht niet worden, dat hoeft ook niet want daar vraag ik niet om. Maar laat die reacties waarmee je de boodschapper in de hoek probeert te drijven nu maar gewoon zitten. Ze zijn zinloos. Accepteer liever dat er mensen zijn die tenminste nog de problemen benoemen en zo hier en daar een verbale tik uitdelen. Misschien houdt dat jou niet scherp maar anderen wel.

   • Ik denk dat alleen het verspreiden van onbegrip (inderdaad, roeptoeteren) niemand scherp houdt. Het drijft alleen een wig. Zoals dat mannetje met die witte kuif ook alleen maar wiggen drijft door zaken te benoemen en er niet voor te gaan om begrip te kweken…

   • Dus jij vindt stevige kritiek het verspreiden van onbegrip? En je heb het gore lef me ook nog eens te vergelijken met die rascistische gek van een Wilders? Get a life zeg, sodemieter even lekker op wil je. Met dat soort reacties heb ik liever dat je heel ver uit mijn buurt blijft. Leer verdomme eens te accepteren dat niet de hele wereld bestaat uit slaafse en tandeloze volgertjes. Wat zoek je eigenlijk hier?

 2. Frederique als je goed kijkt DOE ik zeker iets. Al jaren. Zo rammel ik al jaren aan de poorten van de slapende transgender gemeenschap, heb ik verscheidene malen de politiek benaderd (waar was jij toen?), heb ik met verschillende publicaties en onderzoeken meegeschreven en meegewerkt en blijf ik hameren op publieksactie. Daarnaast weiger ik als een van de weinige om nota bene mijn eigen juridische geslachtsaanpassing door te laten voeren omwille van een politieke motivatie. Nog laos ervan dat ik publiek en zonder schoom zichtbaar ben als transgender en transvrouw.
  Je kunt dan wel kritiek op de boodschapper hebben, zoals zo vaak gebeurt, maar waar is jouw bijdrage dan? Oeverloze discussies online en geen aktie? Praten, praten maar geen resultaten? Kijk in de spiegel en trek die balk uit je eigen ogen voordat je tegen een schrijfster aanschopt die heel expliciet benoemd waar de echte problematiek schuilt. Jij weet dondersgoed dat ik al tijden beschikbaar ben geweest voor substantiële rollen binnen de gemeenschap maar dat die gemeenschap (net als jij) er niet tegen kan wanneer iemand het beestje bij het naampje noemt.
  Je weet ook als het goed is dat ik NADRUKKELIJK me niet verbind als lid aan welke transclub dan ook. Gewoon omdat ik onafhankelijk wil blijven en me weiger te voegen naar de slappe mainstream en al helemaal niet naar beleidslijnen die binnen organisaties altijd bestaan waar ik me niet in kan vinden. Het clubje wat je noemt is wat mij betreft een groepje slappelingen die kletsen, couteren, niet emanciperen en uitblinken door softe aanpak van fundamentele misstanden. Overlegtijgers die niets voor elkaar krijgen maar wel de hele gemeenschap onterecht aan een lijntje houden met verwachtingen over verbeteringen terwijl de werkelijkheid bestaat uit verslechteringen. Naïevelingen dus.

  Mijn strijdmiddel is de pen, zoals bij zoveel schrijvers. Wen er maar aan want dat gaat niet veranderen. Ik sta niet aan een zijlijn want ik ben één van de weinige, zo niet de enige die gewoon zegt waar het op staat. Ik zie GEEN ENKELE reden om niet te schrijven en te roepen omdat dat een paar lange tenen dragers en draagsters niet bevalt. Ik ken geen enkele schrijver die zich door dat soort valse emoties de mond laat snoeren en ik doe dat zeer zeker ook niet. Integendeel. Ik ben gesteld op polemiek en lawaai op dit onderwerp. Heel veel lawaai en heel veel tesktuele bakstenen door de ruitjes van zowel de problematiek als de zogenaamde belangenbehartigers.

  Als je daar last van hebt, dan lees je toch gewoon niet wat ik schrijf? Mij maakt het niet uit, maar poog mij niet de mond te snoeren want dat zal zeker nooit slagen!

 3. …en zo slachtofferen we vrolijk verder…

  @Alice: wanneer ga je eens iets DOEN in plaats van alleen op lange tenen te willen staan? Het probleem aankaarten is het gemakkelijkste deel van de oplossing. Roeptoeteren, zoals de PVV roeptoetert over islamisering, zoals de SP roeptoetert over de NS… Zo roeptoeter jij over transgenders in Nederland. Al tijden, trouwens.

  Steek je handen uit de mouwen. Wordt lid van de Transgender Vereniging Nederland, kom op 18 februari naar de Creatieve Leden Raadpleging en GA ervoor. Met ons allen. Laat ons zien hoe het moet. Hoe jij dit doet. Steek je energie in constructieve dingen in plaats van destructief op een ander in te hakken…. Wees inspirerend voor een ander door te laten zien dat het ECHT anders kan in plaats van als beste stuurvrouw aan de wal te blijven staan…

  Ga nu niet, zoals de vorige keer (toen ik je aanraadde om lid te worden van de deelnemersraad van TNN), aan de zijlijn blijven staan omdat het columnistje spelen en op afstand kritiek leveren zoveel gemakkelijker is dan werkelijk MEE te doen. En ZELF mee het verschil te maken tussen beleid dat alleen praat en beleid dat ook voeten in de aarde heeft… Maar dat wil je vast niet, want dan zou ook jij mede-verantwoordelijk worden voor het niet bereiken van resultaten…

  We weten allemaal dat ambtelijke molens trager werken dan gewenst, dat het niet realistisch is om de termijnen te halen die jij (en ik, en elke andere transgender) graag zouden zien. Dat is jammer, maar geen reden om de strijd niet te voeren. Ook geen reden om verbitterd te raken, af te haken en alleen maar aan de zijlijn te willen blijven staan.

  Nu ja, je begrijpt vast wat ik bedoel.

  Ook als je aan de zijlijn wilt blijven staan wens ik je het allerbeste.

 4. Tsja het moest me even van het hart toen een jong en nog wat onvolwassen academe transdame last van haar lange tenen kreeg op Facebook. Het gezeik van die transen uit wetenschappelijk kring die denken dat wetenschap en onderzoek invloed op emancipatie hebben, good heavens! De fucking naïviteit van dat slag komt mij de strot aardig uit. Leuke meid verder hoor maar tsjonge jonge hoe verdomde blond kan je zijn als je bij een belangenbehartiger werkt op subsidiebudget en gewoon wel moet zien dat de overheid je niet serieus neemt.

  Die onderzoeken moeten ze gewoon stoppen. We weten dondersgoed waar het aan scheelt en los eerst die misstanden maar op voordat er weer een eurocent naar onderzoekers geschoven wordt. Ordinaire werkverschaffing voor academen over de ruggen van de monddode en krachteloze doelgroep.

  In mijn achterhoofd speelt nog steeds dat transcabaret waar met dat slag de vloer eens flink aangeveegd moet worden. Ben ik even blij dat mijn leven zich uit dit landje van middelmatigheid weg regelt. Maar voor een flinke schop tegen het transtablishment en de Hollandse kool en de geit spaarderige slapjanusserigheid blijf ik met alle soorten van genoegen geven. Gewoon omdat niemand het doet.

 5. wat ben je weer lekker (terecht) scherp. Ik wil alleen twee dingen even aanstippen meer voor de lezers dan voor jou. Ten eerste: dat onderzoek naar die getallen daar zijn transgenders niet bij betrokken geweest, dat is een onderdeeltje van “Seksuele gezondheid in Nederland” van RutgersNisso. Transgenders waren toen nog niet georganiseerd in de zin dat ze hier een vraag of antwoord over wilden hebben. Ten tweede: ook ik erger me groen en geel aan het gebrek aan actiebereidheid van mensen – dus op meerder terreinen. Maar die ligt onder meer aan het gevoelde risico van de kop boven het maaiveld uitsteken (*zoef* daar rolt je kop). En te veel c.q. niet genoeg te verliezen hebben, doodgepolderd zijn. Scheutje “Verelendung” in uw soep misschien?

Reacties zijn gesloten.