Nee nou wordt ie mooi!

GODVERDOMME!

Zo, dat is er uit.

Zit ik op mijn facebookje te rommelen en komt er een melding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap langs. OCW heeft op een bijeenkomst in New York (!) op een bijeenkomst van de Verenigde Naties mooi weer gespeeld met betrekking tot de bevordering van de rechten van lesbiënnes en transgenders.

Welnu, ik ben lesbiënne en transgender. En voor wat betreft het laatste is Nederland een land dat mijn mensenrechten en burgerrechten schendt. Zoals dat onderschreven wordt door de mensenrechten commissie van het Europees Parlement, Human Rights Watch en vele, vele anderen. En dan staat daar dus die van Bijsterveldt met droge ogen andere landen te informeren over hoe goed het hier in Nederland gaat? Waar haalt ze het lef vandaan om zo leugenachtig de situatie in Nederland te verdraaien?

Natuurlijk wordt door het COC (Vera, ben je er nog?) dat zonder kritish commentaar gespiegeld op Facebook.

GODVERDOMME!

De leugen kan niet groter zijn. Dit kabinet weigerde in januari nog om medische noodzakelijke behandelingen voor borstvergroting (iets dat veel transvrouwen keihard nodig hebben om zich enigszins met hun toch al gemankeerde lijf te kunnen verenigen) buiten de basiszorg te houden. Want dat zou biologische vrouwen negatief discrimineren. Laserbehandeling voor gezichtsontharing wordt ook nog steeds niet vergoed bij wet (wel door enkele verlichte verzekeringsmaatschappijen) want tsja, secundaire geslachtskenmerken… Vrouwen met baarden zijn gewoon bij dit kabinet.

Geslachtsverandering kan juridisch alleen nog maar als je ook in je lijf laat snijden en het bewijs daarvan in de vorm van een artsenverklaring overlegd. Rechtstreeks in strijd met het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

En in New York wordt mooi weer gespeeld bij de organisatie waarvan diezelfde mensenrechten de basis zijn. Wat een stelletje hypocrieten, wat een schandalige praktijk van een minister van een kabinet om over de ruggen van transgenders in Nederland mooi weer te spelen. En denk maar niet dat het COC (die club van homo’s en lesbo’s) daar kritisch op is. Welnee, die zijn gewoon eigenlijk nog erger.

Nederland, hypocrietenland, bah!

Alice © 2012

Advertenties