Zes vrouwen

foto genomen op 29 april in het Beldangi 2 kamp: © 2012 Bhutan News Service

Zes vrouwen

Zes vrouwen die niet bestaan

Wachten tot zij sterven gaan

Zelfverkozen lot

Want het leven is geen leven

Geen vreugde, zelfs niet even

Te vaak belogen

Ogen de andere kant op gericht

Zien niet hun gebrek aan gewicht

Zij zijn er niet

Niemand stelt zich voor hun op

Geen ontneemt hun de strop

Ter verdediging

Als politie ze de wagen in drijft

Verzet verstart, de moed verstijft

In hun wanhoop

Worden zij behandeld als rechteloos

Omdat de politiek ten leste verkoos

Hun dwongen te leven

Alice (c) 2012

Advertenties