De Amsterdamse doofpot.

NU.nl, U weet wel de nieuwssite, heeft het college van Amsterdam op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur om inzage gevraagd van een tweetal rapporten die opgemaakt zijn naar aanleiding van fraude bij het Amsterdamse Gemeentelijke Vervoer Bedrijf. Het ene rapport behandeld de misstanden bij dat GVB en het andere geeft de conclusies weer.

Maar het Amsterdamse college vindt dat WOB, niet van toepassing is omdat beide rapporten van BDO Accountants door diezelfde raad ‘geheim’ zijn verklaard. De aanbestedingsregels zijn overtreden en er is sprake van fraude geweest in maart van dit jaar. Het bestaan van een rapport met conclusies naar aanleiding van het BDO onderzoek was tot voor kort niet bekend bij de verschillende politieke partijen. Dat het mis zit bij het GVB is duidelijk en dat er harde conclusies zijn getrokken ook. De topmannen van het GVB worden door de politiek benoemd en diezelfde politiek stopt dus de conclusies van een fraudeonderzoek in de doofpot. Men mag niet weten wat er gebeurt is en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het Amsterdamse college is de weg kwijt. Ze functioneert met dit doofpotten ondemocratisch en werkt fraude in de hand. Er lijkt een overweging mee te spelen dat individuen door openbaarmaking ‘beschadigd’ zouden kunnen worden. Vier GVB bestuurders zijn overigens al gedwongen afgetreden. Maar is het niet raar dat een overweging van mensen beschadigd zouden kunnen worden door de conclusies van een fraudeonderzoek er aan bijdraagt dat die conclusies niet wereldkundig worden gemaakt? Is het dan niet zo dat die individuen betrokken blijken te zijn bij fraude met gemeenschapsgeld en dat de raad het dus raadzaam vindt die betrokkenheid stil te houden?

Het Amsterdamse college is met het afwijzen van het verzoek van NU.nl een hele dubieuze kant op gegaan. Immers, die afwijzing betekend niet alleen dat de feiten niet voor de belasting betalende burgers zichtbaar worden maar ook dat de vrije journalistiek gedwarsboomd wordt. De vraag is natuurlijk of het Amsterdamse college in dit geval maatschappelijk gezien de rapporten geheim had mogen verklaren en de WOB opzij schuiven. Die wet is er immers nu juist voor bedoeld om de pers de mogelijkheid te geven de overheid te controleren. Dat heet transparantie. Iets wat in Amsterdam blijkbaar gevoelig ligt. Zelfs onmogelijk blijkt te zijn als het om het openbaar vervoer gaat. De reeks affaires rond GVB en de taxicentrale TCA in de afgelopen decennia is lang. Amsterdams openbaar vervoer heeft bestuurstechnisch een gelijkenis met een bananenrepubliek waar criminaliteit en fraude geïnstitutionaliseerd lijken te zijn. Het Amsterdamse college zou er wijs aan gedaan hebben te beseffen dat niemand meer vertrouwen heeft in GVB en TCA als het gaat om het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en transparantie van bestuur. Maar in plaats van dat besef blokkeert het college liever de media die die transparantie willen afdwingen en de criminele activiteiten van bestuurders zichtbaar maken. Want dat is immers de reden voor de vraag van NU.nl aan datzelfde Amsterdamse college.

Democratie en transparantie, het is mooi maar blijkbaar in Amsterdam iets dat ongewenst is. Burgermeester en College van Bestuur doen er goed aan te beseffen wat zij aanrichten met deze keuze. De Amsterdamse Raad moet zich afvragen of zij dit gaat accepteren.

© 2012 Alice Anna Verheij

Advertenties

3 thoughts on “De Amsterdamse doofpot.

  1. Het College van B&W is iets anders dan de raad. En het college heeft tot geheimhouding besloten

Reacties zijn gesloten.