Weerstandig met onbehoorzame instandigheden.

Een combinatie van een uiterst depressieve dag (er zijn zoals altijd redenen voor en ik ben nu eenmaal iemand met chronisch depressieve buien) en een two-liner conversatie op het vemaledijde facebook brachten me op het woord ‘resistent’.

En bij het intikken van dat woord op facebook voelde ik weerstand. Weerstand tegen het anglicisme van dat woord. Er zal toch warempel een goed Nederlands alternatief zijn voor dat onder engelse invloed verkerende woordgedrocht? Als een flits doemde ‘weerstandig’ op.  Een woord dat nauwelijks meer gebruikt wordt maar in alle opzichten voldoet aan wat het lelijker alternatief ‘resistent’ geacht wordt te betekenen. En dus rolde ‘weerstandig’ onder mijn vingertoppen vandaan en facebook in. Nu is mijn brein in hoge mate associatief van karakter en kan ik het proces van de zich voortslingerende gedachten, die als Tarzan aan de lianen van hersengebiedje naar hersengebiedje bewegen, niet stoppen en dus peinsde ik voort. Weerstandig, ik vind het een mooi woord. Het past bij me en als ik alles op de keper beschouw beschrijft het in zijn kern goed wat voor mens ik ben. Een weerstandig mens, een mens dat weerstand biedt tegen, ja tegen wat eigenlijk?

Ik heb weerstand tegen een GroenLinks dat in het bestuur eenzijdig de bal voor het eigen falen legt bij een tandeloze politieke leider. En tegen mensen die oordelen over zaken waar ze geen weet van hebben. Of lieden die zeuren over een taalfoutje of een zetfoutje in een boek waar met bloed, zweet, tranen, glimlach en volharding aan geschreven is en die zelf nog nimmer in hun onweerstandig bestaan een fatsoenlijk boek of artikel uit hun pen of toetsenbord gewrongen hebben. Ik heb weerstand tegen een maatschappij als ‘de onze’ die zich niet gedraagt als de mijne, die egoïstisch is in geld, tijd, aandacht en compassie. Weerstandig ben ik ook tegen schenders. Schenders van kinderen, vrouwen (en soms ook mannen), andersen, vreemdelingen, mensenrechten en burgerrechten. Ik walg van de vergenoegzaamheid van de hebbers ten opzichte van de niet hebbers en van de gelukkigen ten opzichte van de ongelukkigen. In wat voor opzicht dat ongeluk zich ook manifesteert.

Weerstandigheid is niet frustratie of verbittering. Het is een veel vroeger optredende emotie en ligt ergens tussen de bijna onmiddelijke walging en de doorgaans laat optredende frustratie. Het is een onwillekeurig ontstane persoonlijke emotie die te maken heeft met het gevoel aangetast te worden op enigerlei wijze. Aangetast in de eigen rechten, het eigen lichaam of de eigen geest of aangetast in het rechtvaardigheidsgevoel. Weerstandigheid is zelfs meer dan een emotie, het is soms zelfs een toestand. Ik ben weerstandig tegen een koudje of een beperkte dosis bacteriën in mijn eten. En gelukkig ben ik weerstandig tegen allerlei viri en infecties. Tenminste, zo lijkt het te zijn want buikpijn heb ik zelden.

Hoewel, buikpijn krijg ik wel van de druk van de maatschappij op mijn schouders. Uitleggen wat die druk is doe ik niet, dat mag u, lezer, raden. Maar reken maar dat ik soms buikpijn heb van de omstandigheid om en de instandigheid in mijn leven. Want niet alles wat hindert is omstandig maar soms juist instandig en dan bedoel ik niet instandig als ‘in directe zin’ maar als inwendige omstandigheid. Trouwens, als omstandigheden ergens bij zijn lijkt mij dat instandigheden ergens met zijn. In dit geval met mij. Ik hinder soms ook mijzelf immers. Net als mijn brein, dat hindert mij ook. Heel regelmatig zelfs als het weer eens weigert te stoppen met associëren, denken, piekeren en weerstandig zijn tegen emoties en gevoel. Mijn instandigheden zijn wat dat betreft behoorlijk weerstandig. En soms ook onbehoorlijk. Of eigenlijk onbehoorzaam want waarom zou onbehoren beperkt moeten blijven tot lijken terwijl het ook zamen zouden kunnen zijn.

Dit alles brengt mij aldus tot de onontkoombare conclusie:

ik ben een weerstandig mens met onbehoorzame instandigheden.

Het zei zo. Ik kan mijzelf niet helpen. Oeps, dat is dan weer een anglicistische zin.

© 2012 Alice Anna Verheij

Advertenties