Open brief aan de KRO en NCRV.

Noot: hiermee sluit ik de reacties op deze open brief. Dank iedereen voor de hartverwarmende steunbetuigingen. Een antwoord van KRO / NCRV laat vooralsnog op zicht wachten maar ik ziee geen toegevoegde waarde in verdere reacties op dit moment. Mocht er uit Hilversum alsnog een reactie komen dan meldt ik die hier integraal.

OPROEP: als je als transgender of iemand die betrokken is met transgenders het eens bent met deze open brief en mij wilt steunen in dit publiekelijke protest tegen de uitzending van Debat op 2, laat mij dat dan weten in een reactie hier. Ik neem deze dan in ondertekening mee in de brief die ik maandag verstuur.

Alice Anna

Den Haag, 18 november 2012

Beste omroepbazen van de KRO en NCRV,
beste programmamakers van Debat op 2,

Gisterenavond heb ik naar het door Arie Boomsma gepresenteerde Debat op 2 programma gekeken. Ik heb het uitgekeken ondanks mijn sterke aandrang weg te zappen.

Het doel van een debat is om op grond van een stelling of situatie voor- en tegenstanders aan het woord te laten. Deze keer was de subtitel van Debat op 2 ‘Man of vrouw’ en ging het over de maatschappelijke positie van transgenders in Nederland. De timing van het programma was goed omdat er een publicatie van het Sociaal Cultureel Planburo was verschenen waarin duidelijk wordt dat de sociaal maatschappelijke positie van en de gezondheidszorg voor transgenders in Nederland ernstig te wensen over laat. Uw programmamakers waren zich daarvan bewust en het programma zou een uitgelezen kans zijn geweest om mee te helpen aan een betere beeldvorming over transgenders en verbetering van hun positie.

Maar het programma ontspoorde ernstig.

Zo ernstig dat nu achteraf alleen maar geconcludeerd kan worden dat het schadelijk is geweest voor transgenders in Nederland. De oorzaken hiervan zal ik in kort bestek opsommen.

 1. De (inval)presentator was onzorgvuldig in het gendergewijs goed aanspreken van zijn gasten.
 2. Er was een bijzonder sterke onbalans in het programma voor negatieve mening en beeldvorming over transgenders door het opvoeren van mensen met een zeer kortzichtige blik en schaamteloze vooroordelen. Deze mensen deden uitlatingen die te gek voor woorden zijn en het waard zijn om te melden bij anti discriminatie buro’s. Maar een adequaat weerwoord werd niet gezocht of zeer kort gehouden.
 3. Jullie hebben de psychiater A Campo opgevoerd. De man is jaren geleden al naar aanleiding van teksten van hem in onder andere Dagblad Trouw onderuit gehaald op de wetenschappelijk rammelende opzet en onderbouwing van zijn zogenaamde onderzoek naar psychiatrische stoornissen bij transgenders. Deze man is uiterst omstreden en wordt in de wereld van begeleiding en behandeling van transgenders gezien als een charlatan. Zijn mening dat 60% van de transgenders psychisch gestoord is werd door Arie Boomsma nog eens een drietal malen onderstreept. Het weerwoord van Peggy Cohen van het VU genderteam werd dermate kort gehouden dat zij de kans niet kreeg aan te geven waarom A Campo’s beweringen flauwekul zijn. Het is onbegrijpelijk dat jullie deze man een platform voor zijn transfobie hebben gegeven, zeker gegeven zijn wel zeer twijfelachtige staat van dienst.
 4. Er werd een ‘werkgever’ opgevoerd die niet als werkgever serieus te nemen is. Waarom niet de baas van een stevig bedrijf dat beleid heeft rond de omgang met transgenders op de werkvloer? Philips, KPN en vele grotere bedrijven hebben een dergelijk beleid.
 5. Ouders die hun kinderen niet accepteren zoals ze zijn vinden we overal. In het geval van de ouders die aan het woord kwamen droop de stupiditeit en het empatisch onvermogen van het scherm. Een fatsoenlijke bespiegeling over hun overduidelijke empatische stoornis kwam niet aan de orde, wel kregen ze buitensporig veel ruimte hun eigen kind te schofferen.
 6. De jonge transvrouw die aan bod kwam werd in haar toelichting onderbroken door de man van datzelfde ouderpaar. Zij kon daardoor haar reactie niet afmaken en haar verhaal werd daarmee ook onderuit gehaald. De woorden ‘als vrouw’ kwamen regelmatig over de bühne. Dat suggereert dat ze niet als een vrouw maar als een man die vrouw probeert te zijn werd gezien. Een impliciete houding die in het programma bleef hangen.
 7. Er is niet of nauwelijks ingegaan op het SCP onderzoek. Een aantal hoofdlijnen kwam aan bod maar vervolgens werden die ondergesneeuwd in negatieve meningen over het bestaansrecht van transgenders, niet over hun problemen.
 8. Het debat ging dus uiteindelijk over de vraag of transgenders wel mogen bestaan in deze maatschappij. De meningen waren overwegend negatief en een goed antwoord op de vraag waarom de sociaal maatschappelijke positie van transgenders in Nederland zo slecht is kwam niet tot stand. Op die vraag was geen verdieping maar werd het verschijnsel slechts benoemd. Dat is zoals een ieder weet geen debat maar maakt van een goed debat juist een farce.

Als ik dit alles zo bekijk kan ik niet anders dan vaststellen dat de programmamakers en de inval presentator jammerlijk gefaald hebben in het ogenschijnlijke doel van het programma. Sterker nog, het programma schaadt transgenders, hun maatschappelijk positie en de mogelijke verbetering van die positie. Immers het beeld dat het programma geeft is er een van gelegitimeerde afwijzing van transgenders in Nederland.

Ik vraag mij af of het programma zou zijn uitgezonden als er op deze wijze over homoseksuelen, gehandicapten, Marokkanen of Joden was gesproken. De meningen van transgenders die naar dit programma gekeken hebben lopen uiteen van: ‘dit nooit meer’ via ‘schandalig’ en ‘tenenkrommend’ tot ‘waarom doen ze ons dit aan?’. Wat jullie als programmamakers niet schijnen te realiseren is dat juist dezer dagen een voor transgenders belangrijk wetsvoorstel in de tweede kamer ter bespreking ligt, dat moet leiden tot een eenvoudiger juridische geslachtswijziging. Een voorstel waar al heel lang op gewacht wordt en dat ondanks de manco’s die er nog in zitten voor velen een strohalm is waar aan wordt vastgehouden. Een programma met een dergelijk bedroevende stigmatisering van transgenders als Debat op 2 kan ook een dergelijk proces schaden omdat het de meningen van de Nederlanders ten opzichte van transgenders negatief beïnvloedt. Ik ben bang voor ‘collatoral damage’ als gevolg van dit programma.

Verantwoordelijken voor Debat op 2, jullie hebben een wanprestatie geleverd en een zeer kwetsbare groep mensen gekwetst en geschonden. Er past schaamrood en een excuus aan de transgenders in Nederland. Er past reparatie door een programma te maken dat de bevindingen van het SCP in hun rapportage op een afgewogen wijze aan de orde stelt en een maatschappelijk debat over uitsluiting, slechte zorg en maatschappelijke achterstelling voert voor, over en met deze groep.

Maar bovenal past schaamte voor een kwalitatief triest televisie product. Ik begrijp van de Twitter account van Arie Boomsma dat hij Ghislaine verving bij de presentatie van het programma en dat hij Paul de Leeuw’s programma als ‘research’ gebruikte. Gaan jullie altijd zo slordig om met het briefen van jullie presentatoren? Laten jullie altijd onkundige presentatoren invallen? Want duidelijk was dat Arie Boomsma het programma zowel inhoudelijk als presentatietechnisch niet kon leiden!

Ik verzoek jullie het programma terug te trekken en niet op Uitzending Gemist aan te bieden zodat er niet nog meer schade wordt berokkend dan er al is. Ik daag jullie uit een reparatie programma te maken met Arie Boomsma en mij aangevuld met een aantal echte deskundigen inclusief de onderzoeker van het SCP, mevrouw Cohen of dhr. van Trotsenburg van het VUMC en een vertegenwoordiger van het Transgender Netwerk Nederland waarin zij en ik de ruimte krijgen om duidelijk te maken wat er werkelijk mis is met de positie van en de zorg voor transgenders in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Alice Anna Verheij
schrijfster

PS Het staat wat mij betreft een ieder vrij om deze tekst zonder aanpassingen te verspreiden via de media.

59 thoughts on “Open brief aan de KRO en NCRV.

 1. Ter aanvulling van alles bovenstaande, ik had graag de volgende vraag geponeerd willen zien: waarom mag een ieder zich structureel vol vreten aan fast food, zich laten vol lopen met bier, zichzelf overschattend een been breken op een zwarte piste alle dure zorg vergoed krijgen die met deze vermijdbare risico’s samenhangen, worden ook uiterst dure behandelingen vergoed die het leven soms slechts enkele weken of maanden kunnen verlengen, terwijl een transgender, die nooit gevraagd heeft en er niets aan kan doen zo te zijn vergoeding onthouden wordt voor borstimplantaten, voldoende behandelingen voor lichaamsontharing en gezichtscorrecties? Kosten die niet in verhouding staan tot bovengenoemde voorbeelden!

  Oh ja, het bekende antwoord: “Een biologisch geboren vrouw krijgt toch ook geen vergoeding voor borstimplantaten en gezichtscorrecties?”. Nee, wát een makkelijke dooddoener! Een biologisch geboren vrouw krijgt ook nooit de hoon en spot mee die veel transgenders dagelijks op straat te verduren krijgen. Haar identiteit als vrouw zal nooit om die reden in twijfel en gekrenkt worden!

  Een transgender wil alleen maar een menswaardig bestaan zoals ieder ander, wil niets liever dan volwaardig meedraaien, werken, bijdragen in onze maatschappij. De nodige behandelingen vergoeden voor transgenders is derhalve geen kostenpost maar een investering in de toekomst en betaalt zichzelf terug!

 2. het was een schande dat deze mensen zo een moeilijk thema mogen behandelen in een tv programma,je kon duidelijk merken dat ze nergens verstand van hadden en praten als een kip zonder kop ook die moeder wat een naar mens hoe praat je zo over je kind ga je er eens in verdiepen anders hou je mond schande ander woord bestaat niet vriendelijke groet oma van

 3. Beste Alice,

  Dank voor je initiatief voor deze open brief die uitstekend verwoord wat er in deze uitzending is misgegaan. Ik zelf heb er na het bekijken werkelijk geen woorden voor…ben boos en verdrietig tegelijk over hoe wij hier worden neergezet. Werkelijk een gemiste kans van het publieke bestel en zeer schadelijk voor deze groep prachtige mensen die durven boven het maaiveld uit te komen, mijzelf incluis. Ik steun je van harte! Liefs Jasmijn

 4. Ik had t niet beter kunnen verwoorden! Dankje voor deze brief en ik hoop dat het effect zal genereren! Ik ben zelf transseksueel en voelde me tekort gedaan en mensen die totaal niets weten van transgenderisme\transseksualiteit werden volledig verkeerd geinformeerd cq voorgelicht! Arie Boomsma liet de onnozele , nietszeggende mensen teveel aan t woord en de mensen die ECHT wat te zeggen hebben, kregen nauwelijks de kans! Ook het hele aspect van de hormoonbehandeling kwam nauwelijks aan bod, alsof het altijd en alleen maar om de operaties draait! Een tenenkrommende uitzending! Jammer…

 5. Als
  mijn letters wapens waren
  ik zou ze smeden
  vlijmscherp
  en het onbenul
  tot zwijgen brengen
  Ik kies voor letters
  in een vaandel
  *ik heb u lief mijn medemens *

 6. Hoi Alice,

  Mijn complimenten voor deze goed onderbouwde brief. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ook met stomme verbazing en tenenkrommend zitten kijken.

  Arie Boomsma is voor de liefhebbers een mooie man om naar te kijken, maar hij moet dan wel zijn mond houden, totaal ongeschikt om het debat over transgenders te leiden. Hij was te nadrukkelijk aanwezig met zijn hele lichaam en zwaaiende armen.
  Het item over Maureen was stuitend, ik kon mijn ogen niet geloven dat ze haar voor dit onderwerp hebben ‘misbruikt’.
  De buitenstaander die doorsnee genomen al een raar beeld heeft van transgenders, heeft bij het zien van dit debat, nu helemaal een verkeerd beeld van ‘ons’ aan over gehouden.
  De zogenaamde werkgever die zelf ook transgender is, verpeste het behoorlijk door zijn discriminerend voorbeelden hoe hij tegen transvrouwen aankijkt. (Schijnt niet juist te zijn [AAV])

  Ik hoop dat je met deze actie iets bereid, mijn steun heb je.

  Groetjes van Petra Marie-Claire

 7. Ik heb altijd al veel moeite gehad met het programma Debat op 2, ze breken altijd een van de 2 partijen vroegtijdig af en onderbreken hen in hun uitlatingen.

  Een tijdje terug was er een aflevering (ik dacht dat het Debat op 2 was en anders een zeer soortgelijk programma) dat ging over de maatschappelijke status van “dikke mensen”.
  Hierin werden op de achtergrond op de schermen enkel plaatjes zichtbaar van vetkwabben en dikke lijven zonder hoofden en misschien wel het ergste: dikke mensen onderuithangend op de bank of met grote hoeveelheden fastfood voor de neus.
  En dan willen ze mij vertellen dat dit geen bevooroordeeld programma is? Er is geen debat! enkel het inderdaad schofferen van bepaalde groepen mensen in deze maatschappij en dit programma zou gestopt moeten worden.

  Je mag blijkbaar niet op tv uiten dat je je gediscrimineerd voelt als transgender of als dikkerd.. deze twee groepen zijn altijd de makkelijkste om je op uit te leven als het gaat om goedkoop vermaak.

  Zo.. dat moest er eventjes uit!

  • Dank je Eva. Ik weet wat je voelt en bedoeld. We delen dit gevoel over beide onderwerpen. Ik ben het eens met je dat dit slechte programma gestopt moet worden. Het is niet de eerste keer dat ze er een potje van maken.

 8. Hoi Alice,

  Ook ik, vader van Eric, kan me vinden in je brief en ben het met je eens dat dit een gemiste kans is geweest.
  Het leek er inderdaad veel op alsof het hing om mijn ex zover te kunnen krijgen dat ze Eric als haar zoon zou gaan zien.
  Die zgn psychiater Campo en de man van Marianne irriteerde mij nog wel het meest door het af te doen als iets psychisch en ziekelijke.
  En ja, zij kregen te veel tijd waardoor de problematiek van en bij transgender volledig wegviel.

  En als ik hier dan lees dat er last minute wijzigingen zijn doorgevoerdwwaardoor ervaringsdeskundigen als publiek mochten gaan dienen dan vraag ik mij ook af wat de precieze bedoeling van deze uitzending was.

  Zoals ik in het begin al zei was het wellicht de bedoeling om Eric en zijn moeder nader tot elkaar te brengen.
  Dat lijkt een heeeeeell klein beetje te zijn gelukt maar dat is weer een ander verhaal ;-).
  Hopelijk komt er een serieus vervolg over de VOLLEDIGE problematiek van en bij transgenders en hun omgeving.

  Vriendelijke groet,
  Rick

  • Dank je Eric, je bent inmiddels de vierde die op de een of andere manier betrokken is geweest bij dit programma (in eerste of in tweede lijn). Het is kenmerkend dat ook deze reacties mijn mening zoals die in de brief staat onderschrijven. Het geeft daarmee aan dat het programma in zijn uitvoering een mislukking is geworden en de in eerste instantie zorgvuldige opzet is losgelaten op het laatste moment ogenschijnlijk omwille van sensatielust. En dat voor een publieke omroep.

   Fijn dat ook jij reageerde hier.

 9. Beste Alice, prima brief, zet ook mijn naam er maar onder. Ik was boos en verbijsterd na de uitzending. Spijtig te moeten zien dat Corine van Dun haar media-collega’s meent te moeten verdedigen. Hier zie je dat een redactieteam – ondanks alle research – stevig de plank kan misslaan. Kleine pleister op de wonde was de gedegen docu van Michiel van Erp, zondagavond in Holland Doc.

  • Michiel van Erp is dan ook een filmmaker. Dat slag ken ik. 😉 Die houden van gedegen werk en niet van de vluchtigheid van programmaredacties van derderangs televisie programma’s. Dat Corine haar collega’s verdedigd is haar goed recht. Ze staat daarin overigens ernstig alleen en dat doet mij dan weer deugd.

 10. Ik ben zelf transgender en ik zat in het publiek als belangstellende en als teamlid van T&T Utrecht. Het “debat” was wat rommelig en die suffe psychiater en die vreselijke man kregen veel te veel spreektijd! Gelukkig waren er wel enkele mensen met “mooie” verhalen en werden er ook enkele rake opmerkingen gepllatst.
  Al met al een teleurstellend programma, wat veel beter uitgewerkt had kunnen worden.
  Petra

 11. Ik had goede hoop dat het thema bij de publieke omroep in goede handen zou zijn. Jammerlijk gefaald.

 12. Tenenkrommend is het meest vriendelijke woord dat ik kan bedenken voor de uitzending.
  “Verrijkend” om te weten dat de partner van de man die denkt dat je zèlfrespect voor een ànder kunt hebben zich gekwetst voelt door het feit dat haar kind haar zoon is…
  Ik had echter liever nu eens gehoord wat maakt dat het zelfmoordpercentage onder transgenders zo hoog is en wat de omgeving kan doen ( en laten!) om dat percentage omlaag te brengen.
  Ik hoop daarnaast dat men heel snel gaat beseffen dat een transvrouw / – man geen vrouw of man wil worden maar ís!
  Elke dag leef ik mee met de teleurstellingen en struikelblokken van m’n vriend.
  Ik heb er dan ook enorme bewondering en waardering voor hoe hij elke dag weer bijzonder maakt. Hij is niet alleen transman. Hij is míjn man, mijn steun, mijn maatje en een heerlijk (wijs) mens.
  Ik gun elke transvrouw / -man naasten die er zijn om te steunen bij alle verdriet, angsten, onzekerheden enz maar die hen ook “gewoon” als mens zien, met alle mooie kwaliteiten en nukken zoals ieder mens die heeft….

 13. De Kro/ NCRV moet zich diep schamen. Het was een vette onvoldoende, stigmatiserend en een psychiater, kwakzalver met een ondeugdelijk onderzoek. Ik was en ben nog steeds ontzettend boos, als moeder van een genderkind. Waarom niet meer ruimte voor echte experts, want die zijn er voldoende in Nederland. Ik ben het dan ook volledig mee eens dat dit niet op uitzending gemist mag komen en dat de KRO/ NCRV excuses moeten aanbieden aan deze doelgroep. Zij hebben geen behoefte aan amateuristische programma op de publieke zender dat geen recht doet aan de ernst van de problematiek enzekerniet van de publieke omroep ;schandalig. Debat2: doe er iets mee en neem je verantwoordelijkheid.

 14. Mijn stem heb je! Dit was een zeer schadelijke uitzending! Het was een slechte samenhang van ongenuanceerde meningen, discriminatie en twijfelachtige sprekers zoals de psychiater en de ‘werkgever’. Dit debat heeft niets maar dan ook niets positiefs gebracht! Ik heb dit dan ook als zeer kwetsend ervaren. Complimenten voor uw goede inhoudelijke brief mevrouw Verheij.

  • Dank je wel Lennart. Ik ben met een aantal deskundige mensen bezig om een programmavoorstel te maken voor een programma dat op verantwoorde, respectvolle en deskundige wijze de problemen van transgenders in Nederland behandeld.

 15. Ik heb geloof ik een ander programma gezien. Een journalistieke productie die er per definitie niet op uit is op het steunen van het een of andere standpunt.

  Wat heb ik gezien en gehoord?
  – dat het voor familieleden heel moeilijk kan zijn om een kind te hebben dat transgender blijkt te zijn. Bij de een gaat dat goed, bij de ander niet.
  – dat velen hun werk kwijt raken en dat het bij sommigen wel goed gaat.
  – dat er medisch specialisten zijn die geen verstand hebben van transgenders.
  – dat er een belangengroep bestaat die opkomt voor transgenders.
  – dat er kennelijk iemand is die in het verleden zich heeft gepresenteerd als transman en nu als twijfelachtige werkgever. In mijn ogen een charlatan. (Schijnt niet juist te zijn. [AAV])
  – dat een transgender ook zelf de fout in gaat met het juiste woordgebruik. Maar ja, wat is eigenlijk juist?
  – dat de mensen die in debat gaan dat goed hebben gedaan en hun mening goed hebben vertolkt, en daar ook de ruimte voor kregen. Er waren ongeveer acht mensen die aan het woord moesten komen, een filmpje en een presentator. Dat in veertig minuten. Dan weet iedereen die meedoet dat je ongeveer 3,5 minuut per persoon hebt. Als je daar geen zin in hebt doe je niet mee. Als je daar naar kijkt weet je dat het zo gaat in een debat.
  – discussie over vergoeding van borstimplantaten. Een reële discussie die nu gevoerd wordt.
  – inval presentatoren bestaan niet. Er zijn alleen presentatoren/trices.
  – ik heb een deel van de voorbereiding op afstand zien gebeuren. Dagen werk, lange gesprekken met mensen die het woord hebben gevoerd, huisbezoek. Ook met mensen die niet in het programma zelf zaten. Hoe zo slechte voorbereiding? Je gelooft toch niet echt dat een presentator/trice dat alleen doet? Daar werkt een hele redactie aan.

  Dat is wat ik heb gezien en gehoord. Het was in mijn ogen een informatief programma voor mensen die niets van transgenders afweten. Hebben jullie soms naar een andere zender zitten kijken? Ik zat zelf in de zaal.

  • Goed gezegd Corine, echter aangezien ze juist een lange voorbereidingstijd met mij en anderen en onderzoek hebben gedaan en ons tot een week van te voren was voorgehouden dat wij (4 personen) en dan medisch specialisten en voor en tegenstanders zouden spreken. En dat het nu eens een keer inhoudelijk over de andere problemen zou gaan, aangezien er al meerdere programma’s zijn geweest die de problemen van acceptatie en ouders en kind hebben behandeld.
   De dag van te voren horen twee van ons dat ze tot publiek zijn gedegradeerd. Ik kreeg minuten voor de uitzending nog uitleg hoe het zou lopen van een redacteur, maar daar bleek in de uitzending niets van te kloppen.
   Het onderzoeksrapport waar het programma aan gehangen zou zijn, is daarbij alleen in het begin even aan orde geweest, maar die gekke psychiater des te meer. De weldenkende mens ziet daar wel doorheen, (lees ik ook in vele andere reacties op de verschillende fora’s) maar de toon is wel gezet.
   De redacteur had achteraf geen goed antwoord voor de verandering. Dat ze de screening ineens laten schieten en mensen van twijfelachtig allooi erbij betrekken geeft mijn inziens dan niet blijk van een goede journalistieke inslag. Wie houdt nu wie voor de gek?

   Let wel, ik heb geen spijt van mijn deelname, maar wel spijt hoe het is gelopen. Ik had er meer van verwacht, maar hopelijk komen ze nog met een vervolg programma waar ze wel meer de diepte in durven, er is nog steeds een wereld te winnen.

  • Je staat wat dat betreft nogal alleen in je reactie Corine. Lees gerust alle (!) reacties hier eens door en vraag je dan af hoe het komt dat er zo emotioneel gereageerd wordt op dit programma. Daarbij is wat je stelt over hoe dit programma tot stand is gekomen bezijden de waarheid, gegeven de informatie van verschillende mensen die bij die tot stand koming betrokken zijn geweest. En inval presentatoren bestaan wel, zeker als die dat zelf vermelden op Twitter. Het programma is velen terecht in het verkeerde keelgat geschoten en was alles behalve informatief maar eerder beeldvormend. In negatieve zin.
   Maar goed, je mag natuurlijk afwijken in je mening.

  • Ik denk dat dit er ook was. Ik ben erg ontevreden over de uitzending, en dat komt zeker omdat ik een betrokkene ben. En zeker omdat ik op een veel betere uitzending had gehoopt. Ik hoop ook vurig dat de indruk bij velen zal zijn wat Corine verwoordt. Maar tegelijk: dit had zoveel keren beter gekund.

 16. Mee eens.

  Dat er zowel positieve als negatieve meningen zijn over genders, is dacht ik inmiddels al wel bekend. Dat hoeft Meneer Boomsma ons niet nog voor die honderdste keer te vertellen, denk ik zo maar. In plaats van het Nederlandse volk iets te vertellen wat ze al wisten, hadden ze inderdaad beter de aandacht kunnen geven aan problemen waar transgenders mee kampen, de lange wachtlijsten, hoe het nou ‘voelt om transgender te zijn(wat die persoon mee maakt)’.

  Misschien hadden we in dat geval tenminste kunnen bereiken dat er meer begrip zou zijn, of dat we een paar hele negatieve meningen kunnen veranderen(aangezien sommige negatieve meningen wel eens uit onbegrip bestaan).

  Ze doen het vast niet expres, maar ik denk dat de directie van het programma en de presentatoren etc. simpelweg niet beseffen dat dit zo belangrijk voor transgenders in ons land is. Het is publiekelijk, dus een mooie kans om eventuele meningen over bijv. de medische hulp te delen om vervolgens te presenteren en te bespreken met/aan de psychologen en artsen etc. Sowieso had het toch echt zo’n goede kans geweest voor het wekken van begrip. Ik denk ook dat je erkenning geeft aan een groep als je hen publiekelijk bespreekt. Maar aangezien dit inderdaad eerder een vraagstuk was of transgender zijn ‘goed of slecht was’, zat ik niet bepaald vrolijk op de bank omdat ik het goed vind dat er aandacht aan werd gegeven. In plaats van het voelen van erkenning, hoopte ik eerder vurig dat het niet meer mensen waren die zouden opstaan en zeggen dat ik ‘het recht niet zou hebben’ om mezelf te kunnen zijn. Want tsja, dat is ook echt uiteindelijk niet waar het allemaal om draait! We stappen dit traject alleen in voor de lol. Tuurlijk joh, wie niet? Lachen toch? Niet dus.

  Als ik een advies zou mogen geven aan de directie van het programma: verdiep je alsjeblieft eerst in het onderwerp. Neem contact op met iemand die hiermee te maken heeft. En dat geldt dan niet alleen voor deze groep. Stel nou voor dat ze de volgende keer een uitzending maken over de Islam? En er gebeurdt weer iets soortgelijks? Als je een beladen onderwerp bespreekt, hoort het gewoon niet zo te gaan.

  Dus hierbij onderteken in uw brief ;). Ik vind het wel netjes dat u er iets van zegt.

 17. Een sterke reactie! Ook ik hoop op een vervolguitzending, waarbij een beter beeld kan worden geschetst over problematiek bij onze doelgroep.

 18. Greetings, we are Transsexuals Anonymous. We have heard of your call for censorship and we urge you to harden the fuck up. If you do not want to be the attraction in a circus, do not go on tv when the subject is you. That is all.

  • You should read before you react. I do certainly not call for censorship. I just call for taking a bad program that is stigmatizing against transgenders offline. And to make a new an better program that does dive into the social challenges that transgenders experience in Dutch society. Which was by the way the original goal of this program that derailed hugely into a platform for transphobia.

 19. Duidelijke brief! Voorgelezen hier thuis.
  Echt helemaal met je eens.
  Hopen dat we er wat mee bekijken.
  Namens mij en mijn ouders!
  Mike

 20. Ik was er bij en met een brok in mijn keel heb ik die moeder(?)aangehoord ik kon niet zappen helaas .Wat een negativiteit gelukkig werd er af en toe tegen in gegaan .Ik zat in de zaal en kon niet zappen reageren lukte ook niet.Er kwam gewoon niemand tussen.
  Dus ik onder teken hiermede je brief

 21. Mijn steun heb je! Discriminerend en slechte voorbereiding, mensen aan het woord die daar niet hadden moeten zitten. Kwalijke zaak , en schadelijk!

 22. Ook ik vond dat de uitzending geen recht deed aan het onderwerp Transgenders. Van het begin af had ik er geen goed gevoel over. Het was oppervlakkig en de presentator had te weinig deskundigheid.
  Deze uitzending kent een hoop verliezers en dat is ontzettend jammer.
  Wel vond ik het goed dat ook mensen, die moeite met een transitieproces hebben, het woord gegund werd. Maar dat had een andere invulling moeten krijgen.

 23. Wij zijn ook benaderd door dit programma naar aanleiding van ons optreden bij Langs de Leeuw van 10 november. Echter ben ik niet op deze uitnodiging in gegaan omdat ik er al geen goed gevoel bij had(terrecht blijkt nu) zij wilden ons kindje filmen thuis en op school om haar genderrol als jongen extra te benadrukken en wat ze als jongen allemaal doet. Dit ging mij echter al iets te ver. Echter werd mijn(onze) nee niet direct geaccepteerd en ben erna nog een 3tal keer gebeld met allerlei argumenten waarom we juist wel zouden moeten komen. Van pushen hou ik al helemaal niet en ik zou over de rug van mijn kind in duscussie moeten NO WAY! Wij accepteren dat onze dochter liever een mooie knul is en wij steunen haar onvoorwaardelijk. Ze mag zijn wie ze is en dringen haar niks op! Alles komt uit haarzelf!. Omdat ik er geen goed gevoel bij had. En heb daarom ook niet gekeken en ik ben er na het lezen van dit zo blij om! Dit had onze schat zo erg geschaad!

  • ook fijn dat je reageert. voor mij is jouw verhaal waardevol. Je bent inderdaad kwetsbaar als je meedoet.

  • Ik was bij de opnames van langs de leeuw , ging daar erg gespannen heen want juist paul is onvoorspelbaar en ik vond t zo respectvol gedaan daarom viel debatop2 mij nog meer tegen.

   • Dat had ik dus ook! Heb aan Paul de leeuw zoveel goede herrineringen over gehouden en hij was heel respectvol naar onze dochter(zoon) en ons toe!

 24. Mooi verwoord Alice!

  Mijn gedachten gaan uit naar de menschen die worstelen met hun genderidentiteit en gisteravond naar dit verschrikkelijke programma gekeken hebben.

 25. Mooi verwoord Alice!

  Mijn gedachten gaan uit naar de menschen die worstelen met hun genderidentiteit en die gisteravond gekeken hebben naar dit verschrikkelijke programma.

 26. Helemaal mee eens, belachelijk dat zo’n uitzending het probleem van negatieve beeldvorming alleen maar erger lijkt te maken

 27. Ik zat in de uitzending en als je beseft dat de mensen die me dit jaar hierbij hebben gehaald, al meer dan een jaar hiermee bezig zijn, meerdere bijeenkomsten gehad waar met een redacteur dieper alles is besproken en dat ze bij het moment van van uitzending niet meer als spreker, maar alleen als gasten uitgenodigd worden, alleen ikzelf kreeg een microfoon, geeft dat al een nare bijsmaak.
  Kennelijk hebben ze in de laatste week/weken besloten het roer om te gooien en mensen erbij te halen die ze nog maar net kennen, omdat ze ineens zoveel animo vonden. Lijkt mij dat er toch voor de makkelijkste weg gegaan om te scoren of zo.

  Dat er ook tegenstanders zouden zitten wist ik, en dat is goed voor een discussieprogramma, maar met Campo hebben ze een grote fout gemaakt, was kennelijk in de wetenschappelijke wereld al enkele keren onderuit gehaald, omdat ie verkeerde stellingen doet. Doet me zo denken aan die psych Money die jaren terug een jongen (David Reimer) als meisje liet opvoeden omdat bij de besnijdenis zijn penis was beschadigd. Die jongen heeft later dan ook zelfmoord gepleegd….

  Maar zelfs in de laatste voorbespreking gaf de redacteur mij het idee dat de verschillende onderwerpen apart behandeld zouden en ik daarbij dan ruimte zou hebben om te spreken. Als ik geweten had hoe het zou gaan lopen, had ik in de eerste ronde al mijn hele verhaal gedaan, ik kreeg daarna niet echt de kans meer, en waar ik nog wat kon zeggen ging het over andere zaken en/of was er ook niet veel ruimte. Maar ja het is een live programma en dat is nu napraten…..
  Het is wel mijn eerste keer keer dat ik met zoiets te maken heb, en had dan ook nog wel wat reserve om in te breken in gesprekken, wil nog mensen uit laten spreken, ben nog niet zo adrem, en dan is het jammer dat we niet allemaal een microfoontje hebben zeg.

  Ik vind het jammer dat de problemen die er spelen met de procedures, het VU, de wachtlijsten, medische complicaties na de operatie, de verzekeringen (die zelfs al moeilijk doen om baard epilatie te vergoeden) niet hebben kunnen bespreken.
  Dat je bijvoorbeeld door de samenlopende omstandigheden zonder werk komt te zitten, in een uitkeringspositie komt, je huis moet verkopen. Of dat je simpelweg vanwege een tekort aan financieen niet de benodigde stappen kunt nemen om de transformatie tot een goed einde te brengen, waardoor je bijvoorbeeld niet voldoende geaccepteerd word, en dit een visuele cirkel effect creeert.
  Dat dat ook een grote oorzaak van de genoemde psychische problemen en mogelijk zelfmoord is, blijft dus vooralsnog onderbelicht. Zo jammer dat het zo kort was.
  Of was dat dan niet interessant/sensationeel genoeg…?

  Ik hoop dat het onderzoeksrapport wel wat mensen in de hogere regionen aan het denken zet. Hoewel met de huidige bezuiningingen en crisis?

  • Cathelijne, wat fijn dat jij reageert, zo hebben we ook wat achtergrond informatie. Want als kijker en betrokkenen begrijp je hier werkelijk niks van. Was er na de uitzending nog gelegenheid om hierover wat te zeggen??? Ik vermoed dat er veel reuring was na de uitzending. Er mag wel nazorg komen. Maar hou vol met naar buiten treden Cathelijne, laat je hierdoor niet uit het veld slaan.

   • Ja, na het gebeuren, zaten we allemaal met zoiets, was dit het nou, en vooral, een gemiste kans.
    We hebben onze bezwaren uiteraard vooraf en erna wederom geuit, zowel aan de redacteuren, regisseur en andere aanwezigen, maar dan krijg je een slap excuus, van “ja we hadden eerst weinig mensen die mee wilden doen en dan ineens wel veel belangstelling en we wilden graag zoveel mogelijk benoemen”. Wij kregen daardoor gewoon geen kans om inhoudelijk te reageren.
    Het zijn lieve mensen, ze bedoelen het allemaal goed, maar weten kennelijk toch niet waar ze nu echt mee bezig zijn, en dat stemt tot droefheid en ook wel boosheid. Wie nu precies de beslissingen heeft genomen, en het waarom is me nog niet echt duidelijk.

    Het is jammer dat de Ghislaine Plag ziek was geworden en dat Arie moest invallen. Niks te minder over Arie, maar ik denk dat hij voor dit onderwerp toch te licht is, Ghislaine is meer journalistiek geschoold. Mogelijk was Arie door het invallen niet voldoende ingewijd, in de door ons aangedragen informatie. Ik vond dat hij zeg maar te populistisch ermee omging, daarom teveel is blijven hangen bij het moeder/kind probleem. En ging hij verkeerd om met die gek van een psychiater. Bevestigde steeds zijn 60%, en gaf geen goede mogelijkheid tot weerwoord. Mevrouw Cohen Kettenis vond ik daarbij ook geen goed weerwoord geven. Maar ja bij het VU gaat wel meer niet goed….
    En mijn angst dat wat die man zei het meest zou blijven hangen bij mensen die het niet (willen) snappen is helaas dan ook bewaarheid heb ik al gemerkt. Zelfs mijn ex die het meeste van mijn traject heeft meegemaakt, maar omdat door de medische complicaties die ik heb ondervonden na de operatie we alsnog uit elkaar zijn gegaan, reageerde in een email, “dat jij een storing in je hoofd hebt, kun jij toch niks aan doen”. Die heeft het dus niet begrepen…..

  • Dankjewel voor je reactie Cathelijne. Het toont nadrukkelijk aan hoe slordig KRO / NCRV hiermee is omgegaan. Schandelijk en beneden peil voor een publieke omroep.

 28. ik ben het helemaal met je eens Alice ik heb het debat ook gevolgd en met klamme handen en tranen in de ogen het gevolgt ik had een aantal keren de neiging om weg te zappen zo vreselijk en respectloos dat het was, alles mijn ouders dit hadden gezien hadden ze gezegt van ziejewel we hadden gelijk, Ik onderschrijf alles wat je in de brief voren brengt, dit mag niet meer uitgezonden worden ierdeen verdiet het om een eerlijk leven te leiden

 29. Wij hebben het ook als ouders van ons genderkind bekeken. wij zijn uiteraard zeer betrokken bij deze groep mensen, überhaupt bij groepen mensen die anders zijn. Mensen die anders zijn moeten zich niet verstoppen en de buitenwereld laten weten wie ze zijn. Onbekend maakt onbemind en blijft eng. Dit programma had daar ondersteunend in kunnen zijn. helaas ben ik met Alice eens!. het sneed door mijn hart heen en ik zat huilend voor de tv. Het niet gezien worden in wie je bent was de rode draad. Ik ben zelf wel fan van Arie, maar dit ging niet goed. Je moet je wel in deze groep enigszins verdiepen of betrokken zijn om te weten waar het over gaat. Dit onderwerp is misschien ook niet geschikt voor een debat. Deze groep is meer gebaat met documentaires en interviews. Het was ook rommelig omdat verschillende onderwerpen werden aangehaald. als 1 onderwerp, bijvoorbeeld transgender op het werk of niet, ter discussie gesteld had geworden was dat ook overzichtelijker en gerichter. het was 1 grote emotie show, daar en voor de kijkers thuis. ik ben er nog van aan het bij komen.

 30. Raak Alice! Ook ik heb met kromme tenen zitten kijken. Ik zag mensen in het publiek zitten die ik goed ken en wiens verhalen het debat op een zoveel hoger niveau hebben kunnen trekken. Een aantal van hen hebben al een jaar input geleverd aan de redactie. Uiteindelijk heeft de redactie besloten om toch te blijven steken op vooroordelen en rammelende argumenten regelrecht vanuit de onderbuik. Dat is een gemiste kans.

 31. Ik ben het eens met alles wat er is gezegd. Paul de Leeuw vond ik zelfs beter, terwijl dat juist op sensatie uit is.

 32. Heel goed verwoord en een goed initiatief dit aan de programmamakers te laten weten. Dank daarvoor.

 33. Ben het met je eens, maar weet niet of zo’n brief zin heeft. Debat op 2 behandelt elk onderwerp oppervlakkig en sensatiebelust. Werk in het vervolg niet meer mee aan een programma dat alleen maar aan zijn eigen hachje denkt en niet tot verdieping in staat is. Alleen al die armen van Arie zeggen genoeg. Oppervlakkig gedoe en nog lelijk ook.

  • Dat is een antwoord op een vraag waar ik als niet tv-kijker mee zat: is het überhaupt wel een goed programma? Was dit een uitzondering of niet?

   • Het is altijd al een slecht programma geweest. Ik heb b.v. ook een tenenkrommende uitzending gezien over de vraag of zwarte piet wel of niet racistisch is. Later vertelde Arie Boomsma op tv of twitter of zo dat hij dat zelf grote onzin vindt. Dan ben je dus niet neutraal. En dat zag je ook goed tijdens het debat.

 34. Goeiemiddag Alice,

  Dank voor uw initiatief en ik wil u zeker steunen in uw publiek protest,

  Mvg,

 35. Ik vond Arie al geen behoorlijke woordvoerder voor de gay-community en voor de transgendercommunity blijkt hij zelfs een last. Met enkel een lekker bekkie en een halfnaakt-shoot in een homoblad ben je bog géén deskundige op alle, nog maar zijdelings gerelateerde onderwerpen. Ik ben wél weggezapt en voel me niet erg geneigd nog eens Debat op 2 te kijken, gezien de onkunde en vooringenomenheid waarmee dit onderwerp is mishandeld.

 36. Bravo Alice!! Ik onderschrijf alles wat je in de brief voren brengt. En van het ps-je zal ik zeker gebruiken maken.

  • Helemaal mee eens tenenkrommend en beschamend, ik zat als Gendermoeder met plaatsvervangende schaamte te kijken, t kan ook heel anders! Ik werd er naar van mijn genderkind is bovenalles MIJNKind van wie ik onvoorwaardelijk hou of t nou een hij of een zij is!!

   • Helemaal mee eens! Dit droeg absoluut niet toe aan enige aandacht voor het moeilijke proces die transgenders door moeten maken!

Reacties zijn gesloten.