‘Headwind, Laxmi’s Story’ is still available.

Headwind, Laxmi’s Story is still available through mailorder directly from the author’s online bookshop. Here you’ll find the first chapter of the novel to get a grip with the story of Laxmi. Click here for Headwind, Laxmi’s Story Sample. You can buy the book here. If any questions arise on orders or shipping, please drop me a line at alice@woordenstorm.nl.


In 2011 and early 2012 I wrote the English language novel ‘Headwind, Laxmi’s Story’ about a young Bhutanese woman who was born in a refugee camp in Nepal after her parents were exiled from the supposed to be Shangri-La country Bhutan. Laxmi was resettled by the UNHCR (United Nations refugee agency) to the Netherlands. In her story she looks back at het past life in the camp and tells about her struggle to create a new life in a society that is alien to her. And all the time she longs for her true love, the boy she grew up with in the camp and who now lives in the United States as a resettler.

Headwind, Laxmi’s Story is about coming of age in between cultures, about the life as a refugee and a migrant. About having to struggle for a decent life and about a love that seems impossible. It’s about the caste system that is a fundament underneath the Hindu society and the changes that come when people are taken from their home, their country, culture an religion and implanted in a modern society. But above all it’s a story about a young woman with a difficult past who fights her way through life, like most refugees do.

headwind front coverHeadwind, Laxmi’s Story Sample

 

 

Kan boeddhisme wel bestaan in het westen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAfoto: Boeddhistische stupa in Boudanath, Nepal © 2011 Alice Anna Verheij

Ik heb een tijdje gewerkt en geleefd in Nepal, dat zal bekend zijn. Voor diegenen met dergelijke ervaringen is het ook ongetwijfeld bekend dat het Boeddhisme daar net zo alomtegenwoordig is als het Hindoeïsme en dat de versmelting van beide onderling en met het dagelijks leven overal voelbaar is. Die versmelting met het dagelijkse leven is dusdanig dat het ook duidelijk zal zijn dat alle aspecten van de samenleving zich ook in het Boeddhisme manifesteren. Je hoeft er maar een tijdje te zijn om te gaan inzien dat er geen grens is tussen filosofie, religie en het leven. Althans in de beoefening ervan. Maar ook zaken als onachtzaamheid, zelfzucht, discriminatie, sexisme, xenofobie, misogynie en zelfs geweld zijn onlosmakelijk verbonden met zowel dat dagelijkse leven als de beide religies.

Azië is wat dat betreft een groot verschil met de rest van de wereld en zeker met het westen. In het westen wordt Boeddhisme door veel mensen gezien als verlicht, geweldloos en zelfs verheven. Maar de werkelijkheid is dus anders. Heel anders.

Waar in Azië met name het Boeddhisme zich steeds vaker gewelddadig manifesteert (denk aan Bhutan dat Hindoe’s het land uitgejaagd heeft door etnische zuivering en Birma / Myanmar waar monniken moslims uit hun huizen jagen en vermoorden), manifesteert datzelfde Boeddhisme zich in het westen als een religie die zichzelf omgeeft met onechte mystiek, onterechte verering van individuën en flagrante onoprechtheid. Het is niet moeilijk om met eigen ogen te zien in welke mate ook deze Boeddhistische wereld geleid wordt door simpele menselijke emoties als egoïsme en zelfverrijking. Je hoeft er slecht een tijdje voor rond te lopen in Nepal of India en goed om je heen te kijken om het contrast met de situatie in Nederland te zien. De vrolijke kleuren van de gebedsvlaggetjes kunnen niet verhinderen dat onoprechtheid zichtbaar is.

Ook in Nederland.

Sinds langere tijd volg ik de discussies rond Zen-scholen en leraren, de Boeddhistische Omroep BOS, het Boeddhistisch Dagblad, het BUN en een lijstje met andere drieletterige organisaties die zich voordoen als de bewakers van die Boeddhistische leer in Nederland. De wijze waarop in Boeddhistisch-Nederlandse kring mensen elkaar zwart maken als het om leiding en sturing van de eigen organisaties gaat is schokkend. Net zo schokkend als de arrogantie van dergelijke organisaties, het gebrek aan transparantie en het opkloppen van het eigen belang.

Wat mij steeds meer verbaasd is de structurele discrepantie tussen het gedrag van mensen en de filosofie of religie die ze zeggen aan te hangen. De verloochening van de eigen waarden die ze anderen voorhouden als essentieel is opvallend. Niet alleen bij Christelijke politieke partijen en kerken, moskeebesturen en ‘belangenorganisaties’ maar dus ook bij dat ogenschijnlijk zo verheven Boeddhisme. Er is nog steeds niemand die mij kan of wil verklaren waarom zelfs een man als de Dalai Lama weigert zich uit te spreken over de etnische zuivering in Bhutan zoals uitgevoerd door zijn eigen geloofsgenoten. Net zo min als dat niemand lijkt enige zelfbeheersing te betrachten als het gaat om andermans beleving van de filosofie of religie waar men toe behoort. Je hoeft er slecht de artikelen over die BOS, BUN en Zen-leraren maar over te volgen.

Wat wel duidelijk is wat mij betreft is dat georganiseerde filosofische en religieuze stromingen uitblinken in het zichzelf ongeloofwaardig maken voor hen die zich er in verdiepen. Zou het dan toch zo zijn dat filosofie en religie alleen in de individuele beleving gevrijwaard kan blijven van corruptie? Zou het dan ook zo zijn dat wanneer meerdere mensen gezamenlijk een filosofie of religie zeggen te omarmen dat er altijd sprake zal blijken te zijn van het afkalven van de voor die filosofie of religie kenmerkende normen en waarden? Ongeacht over welke filosofie of religie dat gaat? Gewoon omdat de mens nu eenmaal zichzelf corrumpeert?

Want als dat zo is, dan kan een mens maar beter atheïst zijn.

© 2013 Alice Anna Verheij

Is UNHCR creating malnutrition in the Bhutanese refugee camps in Nepal?

A few days ago a letter was written by important members of the Bhutanese refugee community in Nepal to the UNHCR in that country. The letter is a request to discuss maltreatment by the UNHCR regarding the refugees they are supposed to take care of.

What is happening?

Since the early 1990’s the UNHCR has managed and maintained a number of refugee camps in the southeast of Nepal (more exact, in the Jhapa and Morang districts). At its height there were over 107.000 refugees listed in those camps. Since 2008 the UNHCR has started the by far largest third country resettlement program ever aiming at completely solving the decades long refugee crisis of the Bhutanese who exiled from their Shangri-La like country in the Himalayas.

unhcr

The UNHCR has done a tremendous job in guarding peace in those camps while at the same time bringing essential humanitarian aid the the inhabitants. Nepal (just like India and Bhutan) never signed the UN refugee treaty so the UNHCR has been working there on a UN mandate. They have been partnering with AMDA (Asian Medical Doctors Association) for health care, Caritas for education, Lutheran World Federation for camp management and monitoring and the WFP World Food Program for food distribution to the camp communities that have no other means of existence.

But things have changed. The aim of the UNHCR in Nepal seems to have shifted in the past few years from caring for the refugees who livin in limbo in the camps to bringing a durable solution to their situation by third country resettlement. According to the international morale of refugees the people should repatriate but that has obviously proven to be an impossible dream as Bhutan, the country of Gross National Happiness, has been frustrating talks and efforts for that ever since the crisis started in 1991. Assimilation in the Nepalese and Indian society is also a no go as Nepal and India do not accept that (the lack the resources to do that on a humanitarian responsible manner), hence the durable solution of the UNHCR: resettling to the west.

This resettlement project is well underway with almost two thirds of the refugees already resettled to mainly the US and countries like Canada, Australia, New Zealand, Norway Denmark, Netherlands and the UK. But there are fears that not all refugees will resettle. After all it is an opt-in project and not all refugees desire a life in a completely alien western society ultimately losing their history, religion and way of life in due time. Some 10,000 refugees have not opterd for resettlement. Let alone the other more than 4,000* refugees that have not been registered as refugees for a variety of reasons. They do however live in those camps without food, healthcare and proper housing. (* The number is based on a headcount by camp management in 2011 and has decreased to a yet unknown figure.)

So something needs to happen. Recently the UNHCR has announced that they can no longer provide vegetables to the refugees, taking out an important element in their diet which is by no means extensive. The effects of not supplying vegetables as of January 2013 will no doubt be deteriorating health of the camps population in the coming years. The reason the UNHCR has given is that they lack a proper budget for this essential food. Which is very strange as the European Union has provided for a over 3 Million Euro budget for the UNHCR for the years 2012, 2013 and 2014, continuing the financing of the UNHCR’s operation in regard to those camps. So what is happening?

According to the Beldangi camp secretary, Dhan Bir Subba, (Beldangi is the largest of the two remaining camps) the UN has informed them that the budget is redistributed by the UNHCR to other refugee crisis areas in the world. Basically stating that they simply do no longer see a priority in maintaining proper support to the Bhutanese refugees still living in the camps in Nepal. Which of course is an extra push to get the refugees to the point that they will opt for resettlement. So is this argument used by the UNHCR just a trick to reach a ‘durable solution’ by increasing pressure on the refugee community to resettle completely? And if so, is that ethical?

According to Subba the UNHCR has declared that they have no other option than to decrease the available budget for the Bhutanese exiles in the camps, a ‘Hopson’s choice’ so to speak. The UNHCR has also declared that they will distribute vegetable seeds as an alternative, but as the remaining camps are heavily populated, the availability of enough land to grow crops is a question that remains. The UNHCR seems to have suggested to use the empty huts of resettlers for that purpose.

The chairman of the Bhutanese Refugee Representative Repatriation Committee, Dr Bhampa Rai, who I have het the privilige to interview a number of times concerning the situation of the refugees, has condemned the UNHCR decision. And by all means, the timeline between announcing and stopping vegetable distribution is just over a month, making it impossible for the refugees to grow enough crops for a healthy nutrition, seems irresponsible.

“The decision has created doubts on UNHCR’s intention towards refugees. How can those who themselves survive on delicious vegetables on daily basis decide to stop the supply of the same items for us,” Dr Rai said according to the Bhutan News Service.

The question that this raises is wether the UNHCR is now going to a stage in promoting resettlement to the refugees by disregarding basic human rights like proper nutrition. And that is not all. The Bhutanese refugees feel that they are pressurized by the UNHCR to resettle, which means that they doubt wether they really have a free choince NOT to resettle but continue hoping for repatriation to their motherland.

Apart from the other issues mentioned in the request written by major community leaders to the UNHCR (see the attached letter), the nutrition issue is a very serious decline in the basic care for the refugees and frustrates the mandate of the UNHCR itself. The monthly supply of (only) 500 grams of season vegetables is ending this month. The diet of refugees in the camps will lack one of its important components and is for health reasons undesireable.

It is worrying that the UNHCR is also forbidding the refugee leaders to bring their complaints to the VIP’s who visit the camps. From personal experience working as a journalist in the camps I do know that some issues (like the large numner of unregistered refugees, the deteriorating education in the camps and the mounting crime like identity fraud and even institutionalized fraud) are being kept under the radar. Freedom of press and freedom of speech are just as much at stake as the basic human rights of the camp population. ‘Thou shalt not report negative’ is an adagium in this unmonitored situation.

LETTER-TO-UNHCR

It seems that the UNHCR is building pressure to end the Bhutanese refugee crisis and is not stepping away from methods that should be doubted and discussed on an international level and especially at the European Union, being the main financier of the UNHCR in Nepal.

In the meanwhile malnutrition is something that the Bhutanese refugees in Nepal should fear. The reality of life in the UNHCR managed refugee camps in Nepal is that things are not at all nice and dandy and in fact seem to become worse. But will the international community respond to that?

© 2012 Alice Anna Verheij

De wereld veranderd niet.

Als documentair kunstenaar wordt ik soms getroffen door analogiën in oude kunst met mijn eigen werk. Christa Zaat, een facebook kunstverzamelaar die een onvoorstelbaar fraaie verzameling Victoriaanse en Edwardiaanse schilderijen op haar facebook gepubliceerd heeft, verraste me met een schilderij van de Engelse schilder Walter Langley. Zijn schilderij ‘Waiting for the boats’ laat vissersvrouwen zien die wachten op de boten die op haringvangst buitengaats waren. Ze kijken met afwachting, spanning en soms angst naar de zee bij de haven. Komen de mannen terug? Zijn alle boten er? Is mijn geliefde er bij? Of mijn zoontje?

Het schilderij laat het leven zien van de vrouwen in mijn familie een paar generaties terug. Mijn opa was immers een visser. En zijn vader ook. De spanning op de gezichten zijn een voorbode van het leed dat mogelijk op de vrouwen wacht. Want als de mannen niet terugkeerden lag nog zwaardere armoede in het verschiet.

Walter Langley (English painter) 1852 – 1922
Waiting for the Boats, 1885

Maar het schilderij riep bij mij nog iets heel anders op. De treffende gelijkenis in de uitdrukking op de gezichten van de vrouwen die ik fotografeerde in een vluchtelingenkamp in Nepal zes weken nadat een brand hun kamp en alles wat ze bezaten verbrandde. Ik weet overigens bijna zeker dat enkelen van hen inmiddels in Amerika of Australië, Nederland of Nieuw Zeeland of in een ander land wonen, begonnen aan een nieuw en minder uitzichtloos maar zeker ook moeilijk bestaan.

© 2011 Alice Anna Verheij
Vluchtelingen vrouwen en kinderen wachtend op hulp, mei 2011 Goldhap Camp, Nepal

De vrouwen op mijn foto wachten op wat er gebeuren gaat. Er wordt die dag hulp gebracht maar of zij daar wat van krijgen is niet duidelijk. De zwaarte van hun bestaan drukt op ze als een loden last en de ogen stralen niet alleen berusting uit maar soms ook wanhoop. Het beeld van deze foto is er slecht één van de honderden, nee duizenden, die op mijn netvlies staan en die ik in vele foto’s en videobeelden heb. Ze doen pijn. En ze motiveren me om door te gaan met wat ik doe: de beelden delen met een ieder die bereid is de ogen open te houden voor het leed van anderen. Mijn vrouwen zijn geen visservrouwen maar vluchtelingen, gevlucht voor een regime dat niet schroomde om een groot deel van het eigen volk het land uit te jagen. Zoals de visservrouwen de slachtoffers waren van hun armoede in een maatschappij die niet voor ze zorgde.

Er is in pakweg honderdvijfentwintig jaar in werkelijkheid niets veranderd. De ogen van zij die het zwaar hebben laten dat zien. In 1885 en in 2011, dezelfde blik, vergelijkbaar leed:

Hierbij nog wat gegevens over Langley’s schilderij voor de liefhebbers (met dank aan Christa):

Langley’s mastery of watercolour allowed him to capture the clear morning light of Cornwall as the fisherwomen wait on the quayside by the seawall in the last few moments of leisure when they are able to share news, knit and read letters from relatives as they await the arrival of the herring fleet that has been away at sea and is returning with the day’s catch. All is still and peaceful before these women’s strenuous daily work begins and the women have to unload and clean the fish. The youngest of the women appears to be concerned about the arrival of the boats, perhaps nervous that not all of them will return; many men were killed in ocean storms. The anxious expression on her young face is in contrast to the weather-beaten skin of the older women who are used to sitting and waiting for the boats. It is this subtle sentiment that Langley was able to capture so convincingly, because he understood the women and their hopes and fears and knew what it was like to be poor and to work hard.

© 2012 Alice Anna Verheij

Boeddhisme in Nederland: zweefteven, roddel en achterklap.

Even vooraf: ik ben geen Boeddhist. Het Nepalese grapje ‘Do you know the Buddha? He was a great businessman’ is aan mij niet zo besteed en enig belang ontbreekt mij om te doen waar ik al een hele tijd zin in heb:

Een aantal zogenaamd journalistieke boeddhisten met de koppen tegen elkaar rammen.

Dat is inderdaad weinig Boeddhistisch maar o zo Hollands nuchter. Want wat is er aan de hand in Holland-Boeddhistenland?

Enige tijd geleden benaderde een nieuw online medium me naar aanleiding van mijn kritiek op het mensenrechtenbeleid, of eigenlijk de onderstreping van het wanbeleid op dat gebied, van het petieterig kleine koninkrijkje Bhutan in de Himalayas. Een landje dat het presteerde om zowat 20% van de eigen bevolking in ballingschap te sturen en daarin persisteert.

En zodoende sprak ik met twee ambitieuze heren die een journalistiek platform wilden maken om in Nederland het Boeddhisme, wat ze zelf aangaven te belijden, kritisch doch met journalistiek verantwoorde blik te beschouwen. De noodzaak daartoe vonden ze in de weigering van organisaties als de Boeddhistische Omroep die betaald wordt met geld van de publieke omroep, uw en mijn geld dus, om ook maar één kritisch bericht over het Boeddhisme te laten zien of horen. ‘Open Boeddhisme‘ was geboren. Een beetje rare naam overigens want de tegenstrijdigheid is nogal groot in die naam gegeven het toch vrij extreem gesloten karakter van het Boeddhisme. Het is overigens een dappere poging.

De mannen hadden wel een beetje gelijk natuurlijk want inderdaad, ook ik was daar tegenaan gelopen in het kader van de kritische documentaire die ik maak. Overigens neem ik daarin geen stelling tegen het Boeddhisme op zich want dat doe ik nergens simpelweg omdat ik een aantal aspecten van het Boeddhisme begrijp èn omarm (zonder me Boeddhist te noemen) en het onderwerp van mijn film er in directe zin niet zo bar veel mee te maken heeft. Wel stel ik vast dat het Boeddhisme zeker niet gespeend is van gewelddadigheid, genderongelijkheid, homo- en transfobie en rascisme. En daar sta ik niet alleen in maar weet ik me in die vaststelling gesteund door de nodige kenners, de geschiedenis en het besef dat het Boeddhisme zich gewoon in het gezelschap bevindt van alle andere religies waar dogmatiek nu eenmaal impliciet is.

Edoch, de website van Open Boeddhisme een tijdje volgend vallen een paar zaken direct op. Zo is er een onjournalistieke fixatie op slechts drie onderwerpen en is daardoor alle andere informatie rond het Boeddhisme in Nederland gemarginaliseerd, letterlijk verstopt in submenutjes terwijl de redactioneeltjes te frequent eendimensionaal zijn. De website lijkt een soort kruistocht te voeren tegen de BOS (Boeddhistische Omroep Stichting), BUN (Boeddhistische Unie Nederland) en BZI (Boeddhistische Zendende Instantie). Er is een overmaat van artikelen over belangenverstrengeling (die er vast en zeker is in een dergelijke kleine gemeenschap), het falen in het Nederlandse gevangeniswezen door de BZI als het om geestelijke ondersteuning gaat en de bizarre verbindingen tussen de genoemde drieletter woordige clubjes. Er deugd in ieder geval heel erg weinig van de elkaar financieel overind houdende organisaties, het extreme gebrek aan transparantie en de vage bestuursstructuren die eerder aan politbureaus doen denken dan aan netjes georganiseerde organisaties.

Weinig verlicht in dat wereldje allemaal, zal ik maar zeggen.

De reacties van die drieletter clubjes op de website van Open Boeddhisme liegen er niet om. Roddel en achterklap is hun deel en het Boeddhistisch Dagblad (een in ieder geval inhoudelijk diverser medium waarin overigens ook enige zelfkritiek op het Boeddhisme zorgvuldig wordt vermeden) is volgens de heren overgegaan tot censuur ten opzichte van mensen die reageren en Open Boeddhisme als bron vermelden.

De BOS, ach de BOS, de BOS dus, weigert de Open Boeddhisten de mogelijkheid in beeld of op de radio te komen en de BUN en BZI voeren zo lijkt het een loopgravenoorlog met de mannen. Natuurlijk blijft het Boeddhistische wereldje in Nederland zich vooral uiten in zweefteverigheid als het gaat over het geluk van de mens in hun bruto nationaal gelukkige wereld. Maar van een afstandje is vast te stellen dat het eigenlijk een vrij donker wereldje geworden is binnen het formele segment van het polder-, tulpen- of klei Boeddhisme. Een wereldje van roddel, achterklap, beschimping, verdachtmakingen, ruzie, en vampirisme (want het lijkt er ernstig op dat een aantal mensen elkaars bloed wel kunnen drinken inmiddels).

In die donkerte is enige verlichting bepaald nuttig maar lijkt ook uitgesloten te zijn binnen deze impliciet gesloten gemeenschap. Het beeld dat ontstaat als de spade een stukje dieper in de Boeddhistische klei wordt gestoken is dat van mensen die in de praktijk niet kunnen belijden wat ze pretenderen. In Nederland geen door giften overeind gehouden kloosters en maatschappelijk geaccepteerde bedelmonniken maar nu juist commercieel opererende Sanghas (in dit landje zijn dat gemeenschappen van vooral leken Boeddhisten die heel mindfull zijn, in Azië gemeenschappen van Boeddhistische monniken of nonnen). In Nederland wordt wel weinig verlicht elkaar het leven zuur gemaakt en in Nederland is zelfkritiek geen usance. Wat dat is negatief en derhalve niet verlicht. Het tapijt waaronder de rommel geschoven is blijkt zwaar.

Dat polder Boeddhisme heeft overigens voor de oppervlakkige maar zeker voor de diepgravender blik geen lor uit te staan met het Boeddhisme zoals dat in Azië gepraktiseerd wordt. Nederland is daarin niet anders dan andere westerse landen waar er door een oranje brilletje gekeken wordt naar dat ‘vreedzame en mystieke’ geloof, maar datzelfde brilletje donker en ondoorzichtig wordt als het gaat om het geweld dat er in Azië van datzelfde boeddhisme uit gaat. In het Boeddhistisch Dagblad geen artikelen over het openlijk rascisme in Birma onder Aung San Sui Kyi’s partij en bij de Boeddhistische monniken die Islamitische hulporganisaties de toegang tot het gebied weigeren waar minstens een half miljoen Islamieten verrekken in vluchtelingenkampen onder mensonterende omstandigheden. Weggejaagd uit hun huizen door Boeddhisten. Geen openbare discussies over het geweld van de Birmese én de Bhutaanse regeringen tegen mensen met een andere religie. Geen woord over de zowat één miljoen vluchtelingen die vanuit Bhoeddistische landen op gang is gekomen in de laatste twintig jaar en waar de rest van de wereld voor opdraait. Geen objectief geluid over de waanzinnige corruptie onder de Tibetanen buiten Tibet en geen artikel over de diep trieste wijze waarop in Aziatisch landen diezelfde zo verlichte boeddhistische gemeenschappen omgaan met minder validen en ouderen.

Om maar eens een paar zaken te noemen.

Ach, zoals gezegd ben ik geen Boeddhist maar sinds ik de zelfverklaarde Boeddhist Erica Terpstra de hand heb zien schudden van Dago Tshering, de Bhutaanse afgezant van de premier aldaar én een gedocumenteerd mensenrechtenschender, wil ik dat ook niet zijn. Bloed aan de handen blijft immers plakken aan de geest. Overigens is het interessant om te constateren dat ook bij Open Boeddhisme de kritiek op Bhutan verdwenen lijkt te zijn naar de marge want die ‘factcheck’ is er dus nooit gekomen. Toch niet zo open dus blijkbaar.

© 2012 Alice Anna Verheij

The Floriade exhibition and Bhutan part 2.

An update.

Today we had a conversation with one of the people responsible for bringing Bhutan to the Floriade World Horticultural Expo in Venlo, the Netherlands this year. Next Sunday that expo will come to an end to return in ten years or so. As some (but not enough) people know is Bhutan the country with the largest number of refugees through ethnic cleansing per capita worldwide. On September 22nd the Floriade held a Bhutan Day focussing on the contribution of Bhutan to the world with the Bhutanese philosophy of Gross National Happiness and the countries rigid but nature friendly eco policies.

Bhutan House of Happiness:
“Happiness often sneaks in through a door, you didn’t know you left open.”
And so do human rights violators.

Main guest of that day was Mr. Dago Tshering, special envoy for the Bhutanese prime minister Jigme Thinley and the one responsible for the ukaze that started off the ethnic cleansing and many of the repressive policies behind that. A man with blood on his hands.

Our conversation was meant to get an answer to some questions concerning the organizers for Bhutan’s Floriade precence comments on the fact that they hosted one of the worst ethnic cleansers who is because of that in the eyes of many a de facto criminal.

We got our answer.

The organizers state that they are not in any way making any statement that they label as ‘political’. This means that they do not have any comments regarding the above and will not distance themselves from the presence of Bhutan and Bhutan’s special envoy of the prime minister, Mr. Dago Tshering. They acknowledged that they were in aware of the Bhutanese refugee crisis from the start but did not check the background of their honored guests.

The answer was not a surprise but is a trigger for further research on the financing of the Floriade event and the use of government and other susidies for presence and events on the Floriade for specific countries that are known for their human rights violations and by doing so passively supporting the governments of these countries to present themselves in a positive manner to the world without any discussion about these governments human rights violations. While the Floriade is partly subsidised by the Dutch government who in another capacity is taking the financial consequenses of keeping the UNHCR refugee camps and UNHCR third country resettlement project operational. Countries like China, North Korea and Bhutan have been present on the Floriade expo without any discussion on their human rights situation so far.

In the coming week extra research and the responses (or lack of that) from involved people like Mrs. Erica Terpstra (ambassador for the Bhutan presence on the Floriade) and long time VVD politica and the Floriade direction will result in an article concerning these matters and challenging the organization of the event about the human rights violations of their participants. Some information is already available including the answers to parliamentary questions regarding the €5,000,000 subsidy by the Dutch Ministry of Agriculture for the Floriade and the skyhigh salaries of the Floriade board. More information will follow in the coming days regarding the flow of money.

Sometime next week such an article will be written and published in the media.

© 2012 Alice Anna Verheij

Dutch Floriade exhibition embraces human rights violator.

Note: today we received an invitation from the organizing committee of the Floriade to discuss our findings with them. Of course we accept that invitation.

On September 22nd this year a Bhutan day was held at the Floriade World Horticultural Expo in Venlo in the Netherlands. The day was centered around making the world a better place and the concept of ‘Gross National Happiness‘. Amongst the people present that day was Mrs. Erica Terpstra, a well known Dutch liberal ex politician who made a television program about beautiful Bhutan, its nature and culture. Next to Mrs. Terpstra, Mr. Dago Tshering was present. He holds a minister seat in the government of the small Himalayan kingdom.

Erica Terpstra returned home with the honor of having a tulip named after the queen of Bhutan presented, presumably unaware of the fact that she had been shaking hands with a notorious human rights violator. Because, who is Dago Tshering for real?

In the early ninetees, after demonstrations against the at that time already longtime ongoing civil rights violations, a process of ethnic/religious/cultural cleansing was started by the Bhutan government. In just a few years the civil rights and citizenship were taken away from over 20% of Bhutan’s population. Changes in marital and citizenship laws were cooked up to do that. Wearing other clothes than the traditional dress from the powerful ruling elite minority was forbidden and the Nepalese language was banned from schools and government organizations.

Through a policy of state terror in which political murder, random arrests, torture and years long incarceration of intellectuals and leaders from the south and east of the country, the population in those regions was oppressed. After violent attacks by the Royal Bhutan Army and the police against village leaders, their families and other local leaders, a total of over 100,000 and possibly 150,000 people fled the country. Many of them at gunpoint after being forced to sign papers stating they were voluntary leaving and abandoning their homes, land and possessions. The by far percentagewise largest exodus in 100 years really started off in the first months of 1991 after an edict written by that same Dago Tshering who came to Venlo in the Netherlands to welcome the visitors to the Bhutan pavillion on the Floriade exhibition.

Because, on August 17, 1990, Dago Tshering, then Deputy Home Minister of Bhutan wrote a ‘NOTIFICATION’. It states literally, and I quote:

You are hereby instructed to immediately inform alls the gups, DYT members and the general public in your dzongkhag that any Bhutanese national leaving the country to assist and help the anti-nationals shall no longer be considered as a Bhutanese citizen. It must also be made very clear that such people’s family members living under the same household will also be held fully responsible and forfeit their citizenship.

With this order to the Dzongkhas’s, Dago Tshering personally kicked off the ethnic cleansing that would in the end lead to the exile of over 1/6th of Bhutan population.

The Netherlands is, together with the United States, Canada, Australia, New Zealand, Norway, Denmark, the United Kingdom and the European Parliament, financing the UNHCR refugee camps in Nepal and the resettlement of the larger part of the population of these camps to these fore mentioned countries. By doing so the West is taking the rap for the effects of the Bhutanese ethnic cleansing that was initiated and excuted since 1990 by Dago Tshering and the current prime minister of Bhutan, Mr. Jigme Thinley. The international community has until now spend tens of millions of dollars on this issue and will continue to do so on request by the United Nations. The European Union itself has sourced the UNHCR at the end of 2011 with over 3 million euros for upholding the refugee camps in Nepal and taking care of the after effects after these camps will be emptied by the ‘durable solution’ as the mass resettlement is euphemistically named by the UNHCR.

Bhutan has since 1991 systematically refused to take a serious effort in repatriation of its own people to their villages and homes. The victims live in diaspora without expectations for return to their motherland.

In 2012 however, Dago Tshering is received and honored by the Floriade. There were no Bhutanese refugees present in Venlo. They were not invited by the organization and Mrs. Terpstra probably again had no idea what she was dealing with.

© 2012 Alice Anna Verheij

Floriade omhelst mensenrechten schender.

Opmerking: vandaag ontvingen we een uitnodiging van de organisatoren van de Bhutan dag op de Floriade om met hun te spreken over onze constateringen. Uiteraard nemen we die uitnodiging aan. 

Op 22 september dit jaar werd op de Floriade wereld tentoonstelling in Venlo een Bhutandag gehouden. De dag stond in het teken van een betere wereld en het begrip ‘Bruto Nationaal Geluk’. Aanwezig was onder andere ex politica Erica Terpstra, die eerder een tv programma wijdde aan het o zo mooie Bhutan. Naast mw. Terpstra was ook dhr. Dago Tshering aanwezig. De man is minister in het kleine Himalaya koninkrijk.

Erica Terpstra ging naar huis met de eer een naar de koningin van Bhutan genoemde tulp te hebben onthuld, wellicht volledig onbekend met het feit dat ze uitgebreid de hand heeft geschut van een mensenrechten schender. Want wie is die Dago Tshering werkelijk?

Begin negentiger jaren startte in Bhutan, na demonstraties tegen de al jarenlang voortdurende inperking van de burgerrechten van een groot deel van de bevolking, een proces van etnisch/religieuze/culturele zuivering. In enkele jaren tijds werden de burgerrechten van meer dan 20% van de bevolking afgenomen. Er werd een verbod op het dragen van andere dan de etnische kleding van de machtige minderheid afgekondigd. Het Nepalees werd als officiële taal afgeschaft en uit het onderwijs verwijderd. En de huwelijks- en burgerschapswetten werden zodanig gewijzigd dat velen het staatsburgerschap afgenomen werd.

Via een politiek van staatsterreur waarbij politieke moord, willekeurige arrestaties, martelingen en jarenlange opsluiting van intellectueren en leiders uit het zuiden en oosten van het land, werd de bevolking onder druk gezet. Nadat er gewelddadige invallen van het leger bij dorpsoudsten en andere lokale leiders plaatsvonden vluchtten in totaal ruim 100.000 en mogelijk tegen de 150.000 inwoners in het land uit. Deze exodus kwam pas echt op gang begin 1991 na een edict van dezelfde Dago Tschering die in Venlo een lintje kwam doorknippen.

Want op 17 augustus 1990 schreef Dago Tshering, toen staatssecreatris van Binnenlandse Zaken in Bhutan een ‘NOTIFICATION’. Daarin staat letterlijk dat zij die het land verlieten om ‘anti-nationals’ te helpen hun staatsburgerschap verliezen. Ook hun inwonende familieleden zouden als gevolg van het vertrek van onwillekeurig welk gezinslid hun staatsburgerschap verliezen.

Met deze order aan de Dzongdag’s geeft Dago persoonlijk opdracht tot etnische zuivering.

Nederland financiert samen met de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Denemarken, het Vereningd Koninkrijk en het Europees Parlement het opvangen van de vluchtelingen die sinds 1990 in UNHCR vluchtelingenkampen in Nepal leven en waarvan een groot deel ten lange leste worden geresettled naar de genoemde landen. Daarmee draait het westen op voor de Bhutanese etnische zuivering zoals die door Dago Tshering èn ook de huidige premier Thinley in gang is gezet en is uitgevoerd sinds eind 1990. De wereldgemeenschap heeft inmiddels tientallen mijoenen dollars besteed aan dit probleem en zal dat in de komende jaren nog blijven doen. De Europese Unie heeft eind 2011 nog een budget van ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de UNHCR voor het managen van de gevolgen van het wegvallen van de vluchtelingenkampen nadat resettlement van de daar wonende vluchtelingen.

Bhutan heeft sinds 1991 systematisch geweigerd serieus moeite te doen de eigen bevolking terug te laten keren naar hun huizen. De slachtoffers leven in diaspora zonder uitzicht op terugkeer naar hun moederland.

In 2012 wordt Dago Tschering echter met alle egards door de Floriade ontvangen. Er waren in Venlo geen vluchtelingen uit Bhutan aanwezig. Ze waren niet uitgenodigd door de organisatie.

© 2012 Alice Anna Verheij

The Bhutan lie exhibited on the Dutch floriade

Today was Bhutan day at the Floriade 2012 floral exhibition in Venlo, the Netherlands. A day underlining the message of Gross National Happiness as advocated by the king of Bhutan and his vasals like Jigme Thinley, the prime minister who are both responsible for the ethnic cleansing in the early ninetees in Bhutan.

Image

Early April our queen Beatrix visited the Bhutan pavillion on the floriade to consume the lie. No mention then and no mention today about the continuous human rights violations by the Bhutanese government. No mention about political prisoners, violence against the Bhutanese citizens, the abuse of civil and human rights.

Of course not.

Because like Mrs. Happiness Netherlands, Erica Terpstra (ex sporter, ex politician and derailed public figure), the local Rotary club, the many companies involved in trade with Bhutan, the Floriade organization and the royal family, do not want to know or hear about what happened in the early ninetees of the past century and what is still happening regarding the fate of the Bhutanese people living in the south and east of that country.

The Floriade is a money (greed) driven event where companies promote themselves in a socially acceptable manner. And so, all the people passing through the Bhutan pavillion and all the companies involved, prefer positive-only information. The receivers are switched off, the ears closed and the eyes blinded. Be positive, be the change, be this and be that, be positive and be happy, that is what it is all about in this positiveness show.

In another place on the globe tens of thousands of Bhutanese still suffer hardship in camps. With too littje food, a lack of adequate healthcare, hostility from the surrounding community, without rights, without citizenship, be stateless, poor and driven away from their motherland over twenty years ago. By force, at gunpoint and as a result of threats, abuse, torture and even murder.

In yet another place on the globe (actually many other places of the globe) people live who have been resettled and who have suffered the exile, the camp life and the hardship. And who have been enabled to start a new life elsewhere. Away from their country and region, their culture and their friends and even their families. Living in diaspora. They are the ones who are not seen at the commercialized Floriade event. They are the ones who are not seen by our queen or our crown prince who prefers to shoot bows and arrows with his Bhutanese counterpart. They are the ones without the voices and without the faces, without the power to stand up.

And it is them who we care about. The fact that their situation is largely unknown in the misinformed western world is the reason why we do our work. Why we make our film, have published our books and exhibit our photos. To advocate their rights to be like we are, human beings with their own place under the sun and the same rights as anyone else.

Come visit our exhibition in the Domchurch and buy our books. Help us to tell their story and capture their history, help us to not forget them and help us to delete the myth of gross national happiness!

UNFORGOTTEN photo exhibition
Domchurch Utrecht
September 15 to Oktober 26, 2012

 

 

Still no news from Jeetan

I think I have a friend in prison.

At least, he was imprisoned a couple of months ago and until today I’ve not been able to get new information regarding his safety and well being.

My friend Jeetan training refugee kids in a Journalism Training, summer 2011

I am convinced of his innocence to the charges against him. I worked with him for a while and I’ve seen his passion for his people and the youth that he supported and trained. He is a special guy.

I suspect that his arrest has a lot to do with his continuous efforts for the youth in the camps and his work as a writer / poet involved in community work and refugee journalism.

Currently most contacts in Nepal seem more or less frozen or have at least weakened. Partly because some of my friends were resettled to other places on the globe and mostly to the United States. Partly because some of them have been threatened. The effect is that the story of Jeetan (an alias for his real name Jit) is still unclear.

And I find that worrying.

Therefore I repeat the appeal made by the AHRC (Asian Human Rights Council) on his behalf. Here is the story. If you want to support and apeal his case, and I urge you to do so, go to the AHRC website and sign the petition. This is the link.

This is the story of a desperate guy who was arrested unjustly only days before he was supposed to resettle and get a better life elsewhere:

14 May 2012

———————————————————————
NEPAL: Bhutanese refugee tortured and threatened with false charges in Kathmandu

ISSUES: Torture, Refugees, IDPs & Asylum seekers, Police violence, Arbitrary arrest and detention
———————————————————————

Dear friends,

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information that a 29-year-old Bhutanese refugee, Jit Bahadur Subba, having applied for third country resettlement was arrested from the office of the International organization for Migrant on 27 April 2012. After his arrest, he was kept in illegal detention for two days without receiving any arrest warrant or detention letter in the Central Investigation Bureau (CIB), Maharajganj, Kathmandu. He was severely tortured under interrogation and threatened that false charges of drug smuggling would be filed against him. He is now detained at Hanumandhoka Police Station and needs immediate medical treatment. He was not allowed to meet with his lawyer without the presence of the police. 

CASE NARRATIVE:

According to the information we have received, 29-year-old Jit Bahadur Subba lives in the Bhutanese refugee camp, Beldangi II. He belongs to one of the thousands Nepali-speaking families who, after having lived for several generations in Bhutan, were expelled from the country to refugee camps in Nepal twenty years ago. Mr. Subba had applied for resettlement to the USA and was kept in the transit office of the International organization for Migrant (IOM) in Baluwatar, Kathmandu for investigation of his identification documents from 12th to 27th April 2012.

On 27 April 2012 at around 2.30 pm he was arrested from the IOM office by 4 to 5 police officers in civilian clothes. He was not given any reason for his arrest nor was any arrest warrant produced by the police. He was then brought to the Central Investigation Bureau (CIB), Maharajganj, Kathmandu. He was kept there for two days, without being provided with a detention letter or an arrest warrant. He was brought before a judicial authority on 29 April 2012, exceeding the 24-hour delay set up by the constitution for every person who is arrested to be produced before a judicial authority. This amounts to illegal detention.

He was kept in the CIB for two days, reportedly without being provided with any food or water. His family was not informed of his arrest. There he was interrogated regarding his alleged involvement in the forging of a fake passport and of having purchased Nepali citizenship. The first day he was tortured under interrogation by two policemen, wearing civilian clothes. He was slapped across the face a dozen times, the soles of his feet were beaten and the policemen beat him all over his body. Due to the pain he almost lost consciousness. The policemen then interrogated him on other the involvement of other persons in the same charges and, as he could not provide information, the policemen put a packet of drugs in his pocket and threatened to charge him with drug smuggling. As the policemen were wearing civilian clothes, he could not identify their ranks.

On 29th April, he was sent to Metropolitan Police Range, Hanumandhoka, Kathmandu, and was provided with warrant papers. He was produced before Kathmandu District Court on the same day. The court remanded him into custody for five days the first time, and for six days a second time. According to the police his case is under investigation under charges of forgery of citizenship documents and passports.

At no point during his detention was Mr. Subba informed of his legal rights. His lawyer visited him twice: once on 3 May in the office of the District Attorney, Kathmandu, and the second time on 8 May at the MPR Hanumandhoka. In both cases the police refused to allow the lawyer to meet with his client without the police presence. This is in spite of the Interim Constitution of Nepal guaranteeing the right of every person who was arrested to consult a legal practitioner and that the consultation should remain confidential.

The police was also present during the medical check-up of the victim when they sent him to Bir hospital on 7 May. Due to the presence of the police, the victim did not dare mentioning the torture to the doctor and the doctor did not ask about it either. Therefore the presence of the police during the medical examination prevented the victim from getting proper treatment and he was just provided with some anti-allergic medicines.

The victim’s health condition has deteriorated due to lack of proper treatment and the poor conditions in Hanumandhoka detention center. His body is covered with scars of worms and insects and he suffers from sleeplessness.

The victim is very afraid that he may receive further torture and measures must be taken for his protection immediately.

SUGGESTED ACTION:
Please join us in writing to the authorities listed below to express concern upon learning of the torture inflicted to Mr. Subba and urge the authorities to guarantee his physical and psychological safety. Please demand that an investigation should be launched into the allegations of torture and that the perpetrators should be held accountable. Please further urge the authorities to ensure that no confession extracted under torture could be used in court proceedings against the accused.

Please be informed that the AHRC is writing a separate letter to the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment calling for his intervention into this matter.

Alice Anna Verheij
writer, filmmaker, journalist, human rights worker

Twee onvergetelijke tentoonstellingen op komst.

Vanaf half september tot na sinterklaas worden er twee onvergetelijke tentoonstellingen gehouden door mij en mijn collega Eveline van de Putte.

Deze diashow vereist JavaScript.

Van 15 september tot en met 26 oktober is UNFORGOTTEN te zien in de Domkerk in Utrecht. Daarna zal deze tentoonstelling van 10 november tot 7 december te zien zijn in Café & gallerie Quirky in Den Haag.
UNFORGOTTEN is een tentoonstelling met de beste foto’s uit ons bestand van 18.000 foto’s die we in het kader van het Headwind project gemaakt hebben in Nepal, Sikkim (India) en Nederland. De foto’s laten het leven van de vluchtelingen uit Bhutan zien in de kampen in Nepal en gaat in op de resettlement van hun waardoor zij in enkele jaren in diaspora worden gebracht.

 • 15 september – 26 oktober
  Domkerk Utrecht
  Project presentatie en vernissage met live muziek op zondag 23 september om 12.30u.
 • 10 november – 7 december
  Café & galerie Quirky, Tasmanstraat 128 Den Haag
  Vernissage en fundraising dinner (traditioneel Nepalees-Bhutaanse schotel) met live muziek op zaterdag 10 november om 18.00u.
  Reserveren gewenst. Prijs: €20 waarvan €5 gedoneerd wordt aan de Empowerment Foundation voor het Headwind project.


Reserveren is gewenst en kan op 070 3808502 of info@cafequirky.com

* In English *

From September 15 until October 26 UNFORGOTTEN, the photo exhibition, can be seen at the Domchurch in Utrecht. UNFORGOTTEN will be brought there in co-operation with the Domchurch Citypastoraat.
Special presentation of Headwind and UNFORGOTTEN is on Sunday September 23rd at 1 PM.

From November 10 until December 7 UNFORGOTTEN will travel to Cafe & gallery Quirky in the Tasmanstraat 128 in The Hague. The vernissage on Saturday November 10 will be followed by a fundraising dinner at 6 PM. Cost €20 of which €5 is donated to the Empowerment Foundation’s Headwind project. Reervations needed and can be made at 070 3808502 or info@cafequirky.com.

Headwind, Laxmi’s Story. Pre-publication of the novel.

Dear readers,

today I give you a free sample as a pre publication of my latest novel ‘Headwind, Laxmi’s Story’ that is currently in its final stage before publishing. I hope you enjoy it and will get even more curious and interested in this book that I wrote straight from the heart in the summer of 2011 while staying in Nepal for the Headwind project.

This pre publication contains an explanation of the novel, the prologue and the first chapter. Right click on DOWNLOAD to get the PDF file.


As of today I accept pre-orders for the novel. The book price for non Bhutanese will be €17,95 / 1900 NPR / US$ 22, for Bhutanese this will be €9,00 / 990 NPR / US$11 excl. postage and packing.

For preordering please send an email to alice.writes@xs4all.nl and I wil answer with information regarding payment options.

Alice Anna Verheij
author of Headwind, Laxmi’s Story 

Is Nepal police killing a friend?

On April 27 a friend of mine who I value as a respectable journalist and community worker for the Bhutanese refugees in the camps in the Jhapa and Morang districts in Nepal was arrested in the IOM office in Kathmandu while waiting for his resettlement to the US to start a new life just like many other exiles through the UNHCR third country resettlement program. Jeet Bahadur Subba (who I know by a different name which is common practice for many Nepali youth) is a Bhutanese exile, writer, poet, community and youth worker who lived in a Bhutanese refugee camp for many, many years. But in stead of many other youth he worked hard for the benefit of the people, especially youth, in the camps. He did that by co-organizing social events, support actions for fire victims and trainings to empower youth and vulnerable groups in the camps.

We traveled together to the fire struck Goldhap an Sanischare camp and on invitation of Caritas gave journalism training to youth in the Beldangi camp last summer. The way he motivated the youth in that training and his passion in doing so was impressive.

Hanuman Dhoka Police Station, Kathmandu

Jeet Subba (I know him as Jeetan) is quite a character, not to be disregarded. We shared passionate conversations and joined effort for the benefit of his people in the camps. He is now detained at the the Hanuman Dhoka police station on charges of document falsification for Nepalis to be resettled to the US and Canada and having a false Nepali passport himself. An accusation of crimes that are threatening honest and justified third country resettlement. If that is true they are a serious accusation and he should be brought to trial.

However, after his arrest Jeet Subba has been severely tortured by Nepal police during the days before he was formally accused. During that time between April 27 and at least May 2 he was the victim of police brutality and threats. The torture methods included hooding, beatings with batons, falanga and the threats of pushing fabricated accusations of drugs smuggling onto him. Jit Subba admitted the accusations after being heavily tortured and will be brought to court as a result af that. During those first days in detention he was not given food or water while being in solitary confinement , not being read his legal rights, not being handed an arrest warrant or detention letter and not being allowed to talk with a lawyer without police presence. After those first days a visiting lawyer from a Nepal based human rights organization found Jit Subba with scars on his body, not being able to stand or walk and scared for his life. A second visit by a lawyer on May 8 after Jit Subba was transferred from the Central Investigation Bureau in Maharajganj, Kathmandu to Hanuman Dhoka police station was again not allowed without police presence. Current information is that Jeet Subba still needs urgent medical treatment as the result of severe torture.

Yesterday the Asian Human Rights Commission requested the prime minister of Nepal to intervene, just like other organizations had done in the past week.

Obviously Nepal police is, if the accusations of torture are true (and they are confirmed by multiple sources), way out of line on many grounds. From illegal arrest to illegal confinement, torture, threats of framing a citizen, not allowing legal support and not adhering to the Nepal interim constitution in regard to human rights. This is a very serious matter because with everything that is now known the question rises why they do that.

Fact is that journalists working for the Bhutanese exiles in Nepal have continuously experienced trouble ranging from threats and abuse to extremely slow processing of their files for their resettlement resulting in unnecessary prolonged life in the refugee camps. This seems not only to be the case for active journalists but also for community workers.

From a personal angle I have to state that I have witnessed incidents and heard experiences from people I got to know while filming the situation concerning Bhutanese exiles in Nepal. Those incidents and experiences strengthen me in my conviction that also in this case the truth lies far from what Jit Subba is being accused of. For me it is obvious that human rights of Bhutanese exiles are structurally abused by the authorities. This concerns community workers, unregistered refugees and others who are left in limbo on their position and the way the third country resettlement project of the UNHCR is executed in some cases. The claim that Jit Subba was having a Nepali passport on him is something that is for me not surprising knowing the despair of youth who are actively supporting their own people with the side effect of seeing their own third country resettlement not happening. Eighteen years in a refugee camps can drive people crazy up to the point that out of despair they’ll do anything to escape to a better and more human life.

Jit Bahadur Subba seems to be the victim of this and might very well be proven innocent after a transparent and honest police inquiry. The fact that he has been severely tortured by police is by now undeniable, which is a disgrace for a country that is in the process of finalizing a new constitution aimed at bringing peace and order.

If nothing happens I will have to fear for the life of someone I regard a friend.

Alice Verheij © 2012

Six women.


Video courtesy of Bhutan News Service, filmed at Beldangi 2 on April 29, 2012

Six Women

Six women who do not exist
Waiting till death hard fist
Self chosen fate

Because their life is no life
No joy, not even for a while
Too often betrayed

Eyes directed the other way
Don’t see their loss, hear their say
They are not there

No one stands in front and stays
Or takes away their pains
In defence

When police throws them in a car
Resistance broken, no help so far
In their despair

Treated as if without rights
Because politics always decides
To force them to live

Alice © 2012

I feel powerless in support of these women I’ve met and respect deeply for their perseverence.
It’s always the women that pay the price in international conflicts and international disregard. 

More information on how these women are treated, lied at and cheated can be found elsewhere on this website and on www.bhutannewsservice.com

Zes vrouwen

foto genomen op 29 april in het Beldangi 2 kamp: © 2012 Bhutan News Service

Zes vrouwen

Zes vrouwen die niet bestaan

Wachten tot zij sterven gaan

Zelfverkozen lot

Want het leven is geen leven

Geen vreugde, zelfs niet even

Te vaak belogen

Ogen de andere kant op gericht

Zien niet hun gebrek aan gewicht

Zij zijn er niet

Niemand stelt zich voor hun op

Geen ontneemt hun de strop

Ter verdediging

Als politie ze de wagen in drijft

Verzet verstart, de moed verstijft

In hun wanhoop

Worden zij behandeld als rechteloos

Omdat de politiek ten leste verkoos

Hun dwongen te leven

Alice (c) 2012

The benefits of being ill (for a while).

Sometimes life travels at lightspeed for some. The reasons why are usually a totally unpredictable combination of events, challenges, situations and probably more known factors like character, emotion, personality, ambition and health. For me it’s not difficult to attach something personal to all of these words but the last one has, for the time being, become like the sand in the machine. And that was about time.

There’s no need or ambition in me to go through that whole string of words but a few things are at this moment determining my life in the short term. That is until expectedly the end of this year.

So I fell ill. An intense flu crossed my path and although that is no drama at all for me it meant that I for the first time in many months was forced to take a break. If only for a week or two. And taking a brake from work, obligations, efforts and ambitions forces one to think. Usually.

In the coming months is a lot of work waiting for me and with a lot of luck I’ll be able to get it done before summer. The long awaited novel is getting printed and so are two photobooks. The latter two however still have to be produced from ground up and that is quite a job even for someone like me who is able to make beautifully layouted work in a relative short timespan. And then of course there’s the big one. The film. Still so much to do and so much of it only possible to be done by me. It was, is and will be the biggest time consumer for at least another couple of months. That isn’t everything on the agenda. Because I am turning this work of writing, filming, photographing and publishing my profession rapidly. I know exactly what I want to do in the next part of my life and in fact I have been doing that already since about two years. It feels good, it is me out there doing what I love.

But there’s also the demonic shadow of the past preventing me to build a business of it in my home country because of a business past gone bad (nothing special there either but the left overs are still quite unmanageable). So if I want to do what I do on a solid basis I will have to work internationally. The good news is, I love that. Still, being stranded by illness for a while does force me to revise plans. Not in the least because when out of the performance loop the mind starts asking questions. Making reality checks. And so plans change.

Sure, I still will start to work from abroad for a large portion of the year as soon as it can be arranged. Economics will decide when, I decide if. But the timelines and the way this will happen shift, turn and change. It is not realistic for me to work from Nepal as a home base. I will however keep visiting the country I love so dearly and keep following, filming and reporting the fate of my Bhutanese friends in and around the refugee camps. Not because I promised but because I see that as an obligation to do so. There are more angles to the Nepalese society and the developments of Nepal that I want to report about. But it will never be my only world.

I am still a novel writer and that will not change, just like my love for writing poetry and songs for entertainment. So there will always be times when I am not in Asia or anywhere else for local reporting or filming but in stead I’ll be somewhere, anywhere, writing a novel. And the topic will not necessarily be connected to previous work because my very being as a literary artist doesn’t allow fixation.

So what does all of this mean for the plans I had and for a part still have?

Well, I am the journalist writer, photographer and filmer interested and focussed on human and women rights in South Asia. No doubt about that. But maybe after finishing the film not for this year anymore. Probably if not almost certainly next year again. But I am also the heremit writer in a soft spot somewhere writing that next novel. The sort of novel is already decided and quietly I am starting up research for it already. It is going to be very different from previous work, a challenge to write (that’s never a surprise) and a very special book. And I will also every now and then take the stage with a song or a short story in whatever show with dear theatre friends.

It will mean that I will not leave my country permanently. It will mean that I will leave my country intermittently, sometimes for long periods. But I’ll always be back for long periods. Like this year. Because this year, after the dust has settled of the books and the film and the two years of work involving the Bhutanese exiles issue, I will take a break for something very different, to keep myself in shape and not loose myself in one topic to work on and to take care that my mind stayes free. (I will not drop the topic of the Bhutanese, I can’t but it will be not the main focus for some time.)

Sometime this summer the real work on my new novel will start in traditional writing style. Designing the essence of the story, the plot if there is one to be, the characters, events, images and emotions. It will be England from roughly the end of the 19th century until the 1930’s. It will be distiguished romantic painters and one specific exquisitly beautiful model. A girl who became a model by fate and lost that work also by fate, never known by the public by her real name because she was not so high class savvy as that other famous painters model in that time but by the names of Greec goddesses or biblical Heroïns and who faded away in history but by her image remained unforgettable. I long to write about the life and loves of that woman who was once ‘Flaming June’. And this novel is one that will take quite some time to write wether I am in the flow or not. But it is a certainty that this will be my next major work.

Alice © 2012

Happy 2069!

Namaste mero sathis!

For all my friends and especially for Vidhyapati, Binod, Ram and also Arati and all the others from NepalBhutan and all over the globe who have been helping so much with the production of Headwind and from who some of them have grown beyond friendship into brother- and sisterhood, I wish you all a very happy, healthy, friendly and free 2069! Also in name of all the others in the Headwind production team.


I miss you all very much and hop to be able to see you all soon.

Alice Verheij
director Headwind

How CNN does not do it’s work on Bhutan’s behaviour.

I am appalled by CNN’s lack of journalistic fact finding and truth seeking considering Bhutan. This is my response to the article on their website on the UN Happiness Summit:http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2012/04/01/the-u-n-happiness-summit
CNN published this blog from Stewart Patrick without any comment and without any hint of the Bhutanese reality. They are not doing what they should do on this topic as a free press organization.

The U.N. Happiness Summit

globalpublicsquare.blogs.cnn.com

Editor’s Note: Stewart Patrick is a Senior Fellow and the Director of the Program on International Institutions and Global Governance at the Council on Foreign Relations. He is the author of Weak Links: Fragile States, Global Threats, and International Security. By Stewart Patrick, CFR.

My response:

Dear all at CNN, dear Stewart, dear readers,

I am flabagasted and to be quite honest disgusted by the onesided views presented in this article on this website. I am amazed that CNN without any criticism lends itself for the propaganda of the Bhutanese government. Let me explain.

It is a well known an proven fact that in recent history (early ninetees) the King and government of Bhutan have been orchestrating the percentage wise largest ethnic cleansing of it’s own population resulting in about 1/6th of the population being forcefully thrown out of the country. They have done so after a decade of discrimination, human rights violations, oppression including army killings, imprisoning innocent citizens, torture of political prisoners, stealing land, houses, cattle and goods. Of their own people living in the south and east of Bhutan for the simple fact that they are ethnically and religiously different from the Druk minority that holds power in Thimpu.

Over the past twenty years way over 120000 refugees have lived in and around refugee camps instated and maintained by the UNHCR without Bhutan giving any sign of allowing repatriation. Mr. Thinley, the prime minister, has been and still is the mastermind of both that ethnic cleansing as the cover up operation of the export of the concept of Gross National Happiness that te west has been all to eager to accept as a great way to look at what really counts in life.

Bhutan is constantly stating that Gross National Happiness is what it all should be about and is supported in that by the governments of the very countries that are now taking in 1/6th of Bhutan’s population through the largest massive third country resettlement project. Triggered by the US and executed by the UNHCR and IOM this resettlement program is in fact throwing the exiles from Bhutan in diaspora in a timeframe 6 or 7 years. It therebye passively supports the Bhutanese ethnic cleansing policy.

It is horrific to have to conclude that the free press is silent on this but is noise on the concept of Gross National Happiness as advocated by the government of Bhutan. It is downright disgusting that the UN is hosting an event to give this dictatorial government the opportunity to spread it’s lies and deceit while at the same time it is the UN that is shifting around 100.000 Bhutanese the globe unjustly.

It is also crazy to know that Bhutan is a memeber of the United Nations based on false data on the number of inhabitants in it’s country (when they joined they grossly overstated the number of Bhutanese to be over 1 Million whereas at the time any reasonable guess would have given a figure of around 700000 inhabitants which is under the minimal required inhabitants for a country to be a UN member). Bhutan has been living a lie since the 1980’s and has abused it’s population. It is in fact one of the biggest human rights violators when taken it’s size as a country into account.

When will the international community and when will the international press stop supporting the geopolitical framing of the Himalayan reality which is in fact one of poverty, unhappiness, ethnic cleansing and human rights violations. As a writer, film maker and journalist I am apalled by the lack of journalistic fact finding and thruth seeking in this article and many other media considering Bhutan.

Yours truly,
Alice Verheij
director of the upcoming documentary ‘Headwind, the forgotten exiles from Bhutan’
the Netherlands
www.headwindfilm.com

Ex hunger strikers demand real action on registration in Bhutanese refugee camps.

Note: this is a republication of a news item on bhutannewsservice.com from March 28th, 2012
Text by the  of Bhutan News Service.

A delegation led by a women group, which has been fighting for registration of all pending cases in the camps, met Chief District Officer (CDO) of Jhapa on Monday and pressed the district administration to resume registration at the earliest.

Durga Devi Bista, photo Eveline vd Putte, Headwind Production Team, december 2012

The group led by Durga Devi Bista called on the CDO as the deadline committed by the government in last November, assuring to resume the installed registration process within the next five month, would end by April.

“We were finally granted an audience after several attempts. We have requested the government through the chief of the district administration to address our demands at the earliest,” Bista told Bhutan News Service, after the meeting.

However, she expressed blues over not having any progress to address at their sufferings.

“We came to know that nothing has been done so far. It looks that the registration process might not begin within April,” added she.

Meanwhile, Bista also mentioned that the CDO even warned them not to operate agitation programs like fasting-to-death even if the government fails to address the issue within the deadline committed.

“It is too early to announce our programs if the government fails to meet the deadline. However, we will not sit idle simply waiting for another fake assurance.”

On a personal note: Durga wass interviewed for the Headwind documentary in December 2012 and we’ve met again last January. Currently an article is written supporting the demands of the women group and listing some of the current human rights issues in the Bhutanese refugeecamps. That article will be distributed to UNHCR, European Parliament and a number of human rights organizations.
When we talked extensively in December and January it became clear to us that the story of the unregistered is complex and that the women in this group are very, very brave and strong. We hope to be able to continue the advocacy of their just cases. These women have been lied to in the coarse of a number of year. The string of broken promises by the authorities is still getting longer. So please, spread this information. For more info please read he articles on this website concerning the hungerstrike last November.

Alice.