De trage implosie van de Nederlandse politiek.

Politiek. Alles wat de samenleving in een burgerlijke staat betreft. Volgens de oude Grieken dan. We hebben veel aan die Grieken te danken maar of de politiek nu iets is waar we blij mee mogen zijn is natuurlijk de vraag. Zeker tegenwoordig. Zeker in Nederland.

Ooit was er in dit land een politiek bedrijf waar intellect en een minimaal fatsoensniveau de basis vormden voor een politiek bestel dat door middel van debat, die ouderwetse gewoonte om op basis van argumenten met elkaar van gedachten te wisselen, gekomen werd tot concensus over wat nu precies het beleid van de overheid zou moeten zijn. Concensus bereikt op basis van eenvoudige democratische principes als de meerderheid versus de minderheid waarbij het de taak van de meerderheid is om een optimum te vinden in wet- en regelgeving dat de rechten van die minderheid niet nodeloos aantast. Niet dat oude politiek al te netjes verliep natuurlijk want rond het Binnenhof was een waar woud aan achterkamertjes en duistere etablissementen waar evenzo duistere deals werden gesloten. De tijd dat Wiegel en van Agt gezamenlijk in de Apendans zaten is nog niet bij iedereen vergeten. Maar het is wel verleden tijd.

De tegenwoordige politiek is goedkoop geworden, gratuit. Argumenten maken geen indruk meer, partijdiscipline des te meer. We hebben te maken met een politiek die zich bij de machthebbers uitdrukt in waar Sovjet gedrag. De belangen van minderheden worden volledig opzij geschoven ten gunste van het doordrijven van de eigen agenda. Waarbij een volgend kabinet met het grootste gemak de besluiten van de voorgangers de nek omdraait. Sterker nog, een partij als de VVD laat dat zelfs voor de verkiezingen weten. De ene dag een dealtje met de oppositie sluiten en de andere dag diezelfde deal uithollen en in de prullenmand knikkeren. We zijn het gewoon gaan vinden en politici doen zelfs geen moeite meer om betrouwbaar te zijn. Onbetrouwbaarheid en gedraai zijn standaard geworden.

Net als de populistische praat van Wilders c.s.. Schofferen van groepen in de samenleving, buitenlandse regeringen en zelfs hele volken is de gewoonste zaak geworden. Net als het cultiveren van nationaal egoïsme. Wat partijen als de PVV betreft mag ten gunste van het individuele belang van de PVV getrouwe burger alles opgeofferd worden. Buitenlandse politiek? Niks van aantrekken, gewoon roepen en beledigen en als daar in het buitenland verontwaardigd op gereageerd wordt zijn dat de idioten. Volgens de PVV. Europa? Weg ermee. Cultuur en kunst? Afvoeren. Uitkeringstrekkers? Aanpakken en afknijpen. Allochtonen? Wegsturen of het leven zuur maken met eisen die aan andere Nederlanders niet gesteld worden.

Het nieuwe ‘verkiezingsprogramma’ van Tsaar Wilders spreekt boekdelen. In slecht Nederlands, dat dan ook nog. Een epistel van aaneen geregen beledigingen en schampere opmerkingen. One liners omwille van het maken van one liners. Kortzichtigheid in extremo. Het is de PVV eigenlijk niet aan te rekenen want ze zijn daar niets anders dan de volgende in de reeks van niveau verlagende politieke brulapen die ook stuk voor stuk binnen een paar jaar na hun op populisme gebaseerde zetelwinst ten onder gaan aan onderlinge ruzies en gebrek aan democratie binnen de eigen gelederen. Het zijn partijtjes die niet bestendig zijn, geen verantwoordelijkheid kunnen dragen omdat ze volstrekt onbetrouwbaar zijn en gebaseerd op een persooncultus. Van boer Koekkoek via Hans Janmaat, Pim Fortuin en Rita Verdonk naar Geert Wilders. Het volk wil een leider en dat is als zo oud als Rome of Athene. Het is een zich steeds duidelijker manifesteredn proces waarbij bij na het over enige tijd wegvallen van Wilders er ongetwijfeld wel weer een andere populist op zal staan die in korte tijd een groot aantal stemmen weet te vinden. En ook die gaat na een paar jaar schreeuwen weer ten onder waarna de oude regenten van CDA, VVD en CDA gewoon weer de touwtjes in handen nemen en met wat steun van partijen als D66 en Groen Links de baantjes in de top van de ministeries, bij de Provinciale Staten en de gemeenten onderling verdelen. Het is allemaal zo voorspelbaar geworden.

Voorspelbaar en – helaas – onveranderbaar. Goed beschouwd mag er dan wereldwijd heel wat gebeuren en zelfs in Europa is er verandering gaande maar in Nederland blijft uiteindelijk alles gewoon bij het oude. De machtsbasis schuift wat heen en weer, hikt wat mee met de dan in de mode zijnde populist, slacht die vervolgens subtiel af en zet zichzelf weer stevig op het pluche.

Nederlandse politiek. Gekenmerkt door een trage implosie van de eigen geloofwaardigheid. Ik denk dat ik de komende verkiezingsloterij, waar mijn steun aan wie dan ook al rap uitverkocht zal worden tezamen met de principes van maakt niet uit wie, maar een keer aan mij voorbij laat gaan. Net als die beker die men in Rome (niet Griekenland) ook maar liever aan zich voorbij liet gaan. 12 September, met wat mazzel ben ik dan niet in het land maar in Griekenland. Voor mij geen gifbeker maar Ouzo.

© 2012 Alice Anna Verheij

Charlie Aptroot: clown of gevaarlijke egoïst?

De man is een tevreden mens. Voldoende geld in de beurs en in het bezit van een prachtige grote auto waarmee hij tot zijn genoegen lekker hard op ’s lands wegen kan scheuren.

Het is een VVD-er, lid van een partij die zichzelf vaardig ontdaan heeft van het laatste restje menselijkheid en waardigheid in de Nederlandse politiek. De man op de foto is trots. Trots op zijn partij, op het programma van die partij, trots op Nederland. Oh nee, het is de VVD. De partij die de laatste decennia politieke tijgers en tijgerinnen als Rita Verdonk, Geert Wilders, Annemarie Jorritsma en lachebekje Mark Rutte heeft gelanceerd in het Hol(lands)e politieke spectrum. De man op de foto heet Charlie Aptroot en hij geniet de geneugten van een goedbetaalde baan als volksvertegenwoordiger. Hij is lid van de tweede kamer fractie en heeft op die manier invloed op de politiek en dus op onze beurzen en op de moraal van dit land.

De man is een clown. Of een gevaarlijke egoïstische gek.

Met zijn kenmerkende brede lach verkondigd hij in de zondagavond uitzending van Brandpunt van 24 juni dat het geld dat bespaard wordt op ontwikkelingshulp prima gebruikt kan worden om de automobilisten tevreden te stellen. Zodat ze lekker hard, harder dan 130 kilometer per uur kunnen rondscheuren. Toen ik het hoorde dacht ik dat hij een grapje maakte en dus dat Charlie een clown was. Maar niets blijkt minder waar te zijn.

De man laat op die manier haarscherp zien waar het egoïsme en kapitalisme het liberalisme mee gegijzeld hebben: uitknijpen van de allerzwaksten op de wereld ten gunste van de benzineslurpende VVD stemmende automobilisten maffia.

De man moet zich diep schamen. Schamen voor een uitspraak waarmee hij de ‘geneugten’ van de autorijders stelt boven steun aan ontwikkelingslanden en de mensen in die landen die maar al te vaak niet eens te vreten hebben. Of geen normale sanitaire voorzieningen, drinkwater, basale gezondheidszorg, voedsel, veiligheid, vrede, electriciteit, vrijheid, scholing of zelfs maar kleding hebben. Wat de man op de foto betreft kunnen die mensen collectief beter sterven. Want hij wil lekker hard kunnen rijden.

De man is een schandaal voor het liberalisme. Een schandaal voor het parlement. Een schandaal voor de politiek. Een schandaal voor ons land. Charlie Aptroot toont zich met zijn uitspraken als de zoveelste vandaal in de politiek afkomstig uit de gelederen van een partij waar Godbeterd een groot deel van de Nederlanders op schijnt te stemmen. Wat een verschrikking.

Ik hoop van harte dat Charlie Aptroot en zijn VVD ongenadig afgestraft worden door de Nederlandse kiezers bij de aankomende verkiezingen. Afgestraft omdat hun ongebreideld egoïsme ten koste van anderen niet beloond mag worden. Afgestraft omdat hij en zijn partij immoreel zijn en een verkiezingsprogramma en politieke agenda hanteren die zwakken in Nederland en daarbuiten uitbuit, opzij gooit, apart zet en indirect vermoord.

Want dat is wat er gebeurt wanneer Nederland de VVD plannen volgt en de ontwikkelinshulp tot een armzalige aalmoes reduceert. Dat voorgestelde beleid zal mensenlevens gaan kosten. Mensenlevens omdat we in dit land volgens de VVD niet voldoende hebben aan 99,3% van ons bruto nationaal product om te kunnen functioneren als maatschappij en dus de rottige 0,7% van wat wij in dit land ten bate van onszelf rondpompen moeten reduceren. Tot minder dan 0,3%.

Ik schaam me ervoor in een land te leven waar dit soort partijen de toon zetten en de dienst uitmaken. Ik schaam me ervoor als ik denk aan de mensen die ik ken in de vluchtelingenkampen in Nepal dat ik Nederlander ben, landgenoot van mensen als Charlie Aptroot. Een man die wat mij betreft niets anders is dan een potentiële moordenaar van onschuldigen in die delen van de wereld waar hij zelf geen gepoetste schoen op de grond zal zetten. Maar misschien zijn de Nederlanders verstandiger dan ik denk. Misschien sturen ze mensen als Charlie Aptroot de laan uit als volksvertegenwoordiger. Misschien. Heel misschien. We zullen zien.

© 2012 Alice Anna Verheij

Badlands Netherlands.

It might be so that in western Europe we have trouble with the economy, but that’s not so special when seen on a global scale. And it might be so that we in western Europe have problems with people from outside our countries who come here to get a better deal than in their own country because there’s it’s worse. And it might very well be so that in my country, the Netherlands, there are thousands of Polish, Rumanian, Bulgarian and other eastern Europeans pushing on employment and by doing so make life more difficult for many Dutch born citizens. And it can also be that in politics people think they should protect their country and society.

But that doesn’t mean that it is anyway halfway humane or decent to set aside groups of people in our society as criminals and outlaws whose only goal is to be a pain in the ass of the ‘better part’ of society. It certainly doesn’t mean that a political party should be allowed to setup a hatred driven website where people can complain anonymously about Polish people and other easter Europeans who live and work in our country. And above all it is a travesty of decency that thesame politcal party does so while hiding behind freedom of speech and opinion. Because when that freedom means limiting the freedom of others it is not about freedom anymore but about discrimination.

In my country there’s a rights wing xenophobic and islamophobic political party led by Geert Wilders, a parlementarian from the south of the country, that does all of the above. The Freedom Party (PVV) set aside foreigners by habit. After continuously attacking Islamists they have now found another group to target: eastern Europeans working and living in the Netherlands. The PVV threw a website online where one can anonymously complain about foreigners from Eastern Europe, the Middle East and North Africa. Specifically targeting these groups as the groups that they feel are bringing all kinds of social problems, criminality and upheavel in our society. It’s an openly hostile act against many people in our society who are part of ethnic groups that have migrated to our country out of economic motives.

No matter how much truth there is in the complaints about for instance Moroccan youth or Polish workers and Bulgarian and Rumanians, it is simply unaccetable that such a hostile website is online.

Of course the judicial system has decided that the front man of that PVV party is free to state what he wants to state about specific groups in society. And of course there are problems with specific groups in society, but setting these groups aside and labelling them as troublemakers and criminals is short sighted and an unbelievable act of political indecency. Actually: it’s barbaric. The fact that this PVV party is allowed to play such an important role in Dutch politics is a shame on the Netherlands. It’s disgraceful to see that in my country people are treated the way they are by this PVV party. It’s shameful that politics and laws have no answer to this party of hatred. It’ disgusting to realize that thesame political parties that seem to oppose too much control on the internet doe not act firmly against that one political party that has lost all sense of decency. It’s degrading for the Dutch society as a whole that this party of xenophobic lunatics are even being listened to. It’s absolutely terrible to realize that because of this idiotic politics the Dutch society has transfomed itself in a selfish and xenophobic hostile society that rather allows crazy people to discriminate others than to defend the ones who are being set aside unjustly.

But that’s how it is today. The Netherlands has lost it’s innocence. It is not anymore a country that puts freedom for all at the top and that defendes the rights of any human being equally. Over the past few years this country has changed into a country where many don’t want to part of anymore. Including myself. I am disgusted of the politics and general mood in this society, I am sick of the selfishness and xenophobia and I am tired of the media who jump on every statements or action from crazy politicians. This country makes me somber and sick and has become for me a country to be ashamed of and not a country to be proud to be a citizin of. The Netherlands has become a sad country with a dark shadow hanging over it. A shadow of selfishnes, fear and xenophobia. A country where somehow many voters seem to want that, a country that has lost it’s status as a guiding nation, a safe haven for the vulnarable and a tolerant country and has turned into a place where decent people shouldn’t want to live. I for one do not. I do not see this country as my homeland, because it isn’t anymore. I have not changed but the country around me has changed into a filthy place poisened by hate. Hate brought by crazy politicians and strengthened by media who are only interested in the number of viewers everyday.

My biggest desire has become to leave this country that has become so mindless and short sightened as soon as possible. And if needed for good. I have lost hope that the Netherlands will ever become the beautiful country it once was. Because the people simply do not see nor understand what has become of their country. I for one am deeply ashamed of my country for it has changed into something that I can and will not relate to anymore. A xenophobic country ruled by populistic disturbed people and a prime minister who doesn’t have the decency to stop the nonsense and just says that he is not going to give any comments. How degrading!

Alice © 2012