GroenLinks: na de sloop begint het bouwen.

Zoals wel vaker is voordat er gebouwd kan worden is er eerst sloop nodig. De grond moet ook bouwrijp gemaakt worden nadat het bouwval wat er stond verwijderd is.

GroenLinks was een bouwval geworden, in minder dan een jaar tijd gereduceerd van een nog redelijk in gebruik zijnd pand tot een krot waar het instortingsgevaar een te groot risico was geworden om zich in op te houden.

Door de sloopkogel van Tofik Dibi waren de barsten dusdanig groot geworden dat er structurele schade aan het gebouw was ontstaan en nadat er bij de verkiezingen bleek dat er ook nog eens een forse brand had huisgehouden bleek het pand dus rijp voor de sloop. De hoofdbewoner, het bestuur heeft uiteindelijk de sloop ingezet met het opzeggen in het vertrouwen van de eigen politiek leider en inmiddels is die sloop in volle gang.

Zowel Dibi als Sap zijn inmiddels neergehaald en vandaag maakte ook de partijvoorzitter Heleen Weening bekend zij en met haar het bestuur gevallen zijn onder de door hen zelf gehanteerde sloophamer. Wat rest is een puinhoop waar het stof nog ronddwarreld, met hier en daar de verkoolde resten van principes en uitgangspunten en fors wat waterschade.

GroenLinks haalt de boel ondersteboven.

De commissie van Es die vanuit het tuinhuisje toegekeken heeft zal over enige tijd ongetwijfeld laten weten wat er nu precies gebeurt is en vooral waarom. Maar ondertussen is het dus een flinke puinhoop. Er is ongetwijfeld een congres nodig om het terrein weer bouwrijp te maken en er zal naarstig gezocht moeten worden door onder meer de oud bewoners naar een nieuwe hoofdbewoner, een goed architect en een betrouwbare aannemer om een nieuw pand op te trekken. Wat dat betreft is het de vraag welke mensen bereid gevonden worden om op dit nu zo lelijke bouwterrein de bulldozer ter hande te nemen en de spades in de grond te steken. En hopelijk wordt er deze keer wel geheid. Want een paar vernieuwde uitgangspunten als heipalen zijn wel zo verstandig als men wil voorkomen dat een volgend pand niet al snel na de bouw of zelfs tijdens de bouw alweer instort.

GroenLinks heeft kundige mensen nodig met een visie over waar de partij voorstaat en hoe het bouwwerk er uit moet gaan zien. Die mensen zijn er wel maar zitten ongetwijfeld op plekken waar ze niet so snel vandaan te halen zijn. Want zo gaat dat met oud hoofdbewoners en goede onderhuurders. Die zijn natuurlijk allang in de luwte gaan zitten toen het gebouw op instorten bleek te staan. De vraag is wel in hoeverre er nog nieuwe menskracht te vinden is om van de te plannen nieuwbouw ook iets werkelijk nieuws te maken. En vooral of al die oud bewoners in staat zijn om die nieuwe bouwers voldoende ruimte te geven. Want die moeten natuurlijk wel zin in een toekomst hebben.

Maar de grootste vraag blijft voor mij of GroenLinks bereid is om te gaan heien op het terrein. Of ze bereid zijn in de partij om te zorgen dat met solide fundamenten mooie nieuwbouw ook duurzame nieuwbouw kan zijn. Want als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat juist GroenLinks de verantwoordelijkheid heeft om duurzaam te bouwen.

Zouden er nog oud PPR en oud PSPers te vinden zijn die weten hoe goede heipalen gemaakt worden?

© 2012 Alice Anna Verheij