De zee is rood.

Dit is een transcriptie van de herinnering aan een improvisatie die ik voordroeg en die voor mij net zo onverwacht was als voor het publiek. Een improvisatie die een schets is.

foto: © 2012 Alice Anna Verheij

weet jij waar de zee is?
hij is daar, daar achter de duinen
en hij golft en breekt
golft en breekt
breekt en beukt
beukt en golft
ik ben daar
ik golf en breek en beuk
de zee is daar, daar acher de duinen
in mij
golvend, beukend
in mij, in mij
in mij is een gat
waarin ik golf en beuk en stroom
rood stroom
ik ben rood
de zee is rood, niet blauw
de zee is rood
golvend, brekend, beukend rood
in mij, de zee in mij
ik bèn de zee, de zee in mij
aan de rand van de stad ben ik
in rode golven
breekt de zee uit mij
beukt in golven
in mij
ik weet waar de zee is
ik ben daar, achter de duinen
ik golf en breek
breek en beuk
beuk en golf
en stroom rood
ik ben rood
niet dood
maar koud
helder
rood
water

© 2012 Alice Anna Verheij