Ik heb iets voor meneer Teeven.

In mijn bezit heb ik een kaartje van plastic dat is uitgegeven door de Staat. Er staat op de achterzijde onder meer het volgende:

Dit document is eigendom van de Staat der Nederlanden. De houder is verplicht het document zorgvuldig te bewaren. Het eigenmachtig aanbrengen van wijzigingen en / of aanvullingen maakt het document ongeldig en is strafbaar.

Op de voorzijde staat:

GESLACHT | SEX : M

Het document is de ‘NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART’. Het is een document dat foutieve informatie bevat die niet gecorrigeerd kan worden zonder dat ik me ondergeschikt maak aan een wet die volgens internationale moraal (EU, VN) niet mag bestaan. De M had een V moeten zijn. Want ik ben geen man (meer).

Wat is er aan de hand?

De huidige wet op de geslachtsverandering eist dat ik voor een juridische wijziging een document overleg waarop door een arts is vastgelegd dat ik onvruchtbaar ben. Aangezien daarvoor een medische ingreep nodig is komt het er op neer dat de Nederlandse Staat in strijd met het internationaal geldende mensenrechtenverdrag, dat door diezelfde Staat is ondertekend, handelt. Aan een dergelijke wet wens ik me niet te onderwerpen.

Dat heb ik nu inmiddels vier jaar volgehouden en de straf ervoor is dat alle officiële instanties mij als man aanduiden en aanspreken, dat mijn paspoort en identiteitskaart van een M voorzien zijn en dat ik altijd en overal moet uitleggen wat er aan de hand is. Altijd weer uitleggen dat ik een transvrouw ben. En ik heb er geen zin meer in. En dus ga ik me aan die wet onderwerpen. Omdat ik het niet meer vol hou om op deze manier te strijden tegen een overheid die niet van plan is die wet ongedaan te maken. Ondanks de vele toezeggingen dat die wet veranderd wordt.

Fred Teeven heeft als verantwoordelijk bewindspersoon toegezegd dat voor het zomerreces het door zijn ministerie samengestelde wetsvoorstel bij de kamer zou liggen zodat na het zomerreces die wetswijziging aangenomen kan worden. In 2013 zou ik dan zonder die vermaledijde brief gewoon bij de Burgelijke Stand de aanpassing kunnen laten uitvoeren. Zonder gedoe, zonder rechtbank, zonder hoge kosten.

Maar Fred Teeven past in de traditie van politici die transgenders en transseksuelen in Nederland met een kluitje in het riet gestuurd hebben, ze aan het lijntje houden en besodemieteren. Want het voorstel dat inmiddels onder twee maanden stof ligt op zijn ministerie komt niet op tijd bij de kamer. Het gevolg: het wordt geen 2013 maar later. En gegeven de komende verkiezingen ben ik er van overtuigd dat het veel later zal gaan worden, if ever…

En dus geef ik mijn strijd op. Maar niet eerder dan nadat ik de wet overtreedt door het wijzigen van mijn identiteitskaart en het aanbieden van die gewijzigde kaart aan meneer Teeven. Deze kaart ga ik in ieder geval niet meer gebruiken (en hij was trouwens pas verlopen). Hij mag hem hebben ter herinnering aan zijn laksheid en bedrog. Hierbij dus twee foto’s. Eén van de kaart voor de aanpassing. De tweede van de kaart na de aanpassing. Ik heb hiermee een bezit van de Nederlandse Staat vernield. Iets strafbaars gedaan. En dat zal me – op zijn Haags – de aars oxideren.

Nu nog de afspraak met Teeven regelen om het stukje Staats plasticafval aan hem te geven. Met dank voor de niet geleverde dienst en de niet gehouden belofte. En die overtreding van mij dan? Ach, een staatssecretaris mag ook niet liegen maar doet het wel.

© 2012 Alice Anna Verheij

Uit de Trouw van 14/9/2011.

Vandaag verschenen in Trouw. Tekst: Jet Salomons.

Noot: Inmiddels heb ik de tekst van het door Teeven ter advies voorgelegde wetsvoorstel. Het deugt niet. Er zijn nogal wat belangrijke bezwaren en er wordt zelfs een rampzalig artikeltje toegevoegd. Na de aanbieding van het HRW rapport op donderdag en de bijeenkomst vrijdag zal ik er een uitgebreid opinieartikel aan besteden op deze plek.

Ik ben boos op Floris Jan Bovelander


Bovenstaande foto is de foto van een voormalig topsporter. En van een dom en discriminerend mens.

Soms is verdriet en teleurstelling een goed fundament om boosheid over iets heel anders effectief en scherp te laten werken. Wellicht ook nu. Goed mijn eigen ‘situatie’ nu is niet geweldig (zie vorig blogje) maar daar gaat deze column niet over. Wel over onkunde en discriminatie in de sport als het gaat om deelname van transseksuelen aan topsport. Over arrogantie en domheid vooral. Van in dit geval een voormalig topsporten nota bene.

Om hoor en wederhoor toe te passen plaats ik hier onder de oorspronkelijke column van Floris Jan Bovelander uit ‘de Pers’ van 24 september 2007 integraal. Floris Jan – van de strafcorners geloof ik – laat hiermee zien dat hij een exponent is van een onkundige sportwereld die oordelen heeft over transseksuelen zònder te weten hoe het nu echt zit. Na zijn walgelijke tekst volgt dan mijn reactie.

Transseksuelen mogen tegenwoordig meedoen in competities van hun nieuwe geslacht. Dat klinkt aardig maar het kan er op topniveau bij mij niet in. Ik begrijp best dat je als nieuwe vrouw niet meer mee wilt doen aan de typische kleedkamerhumor van mannen en dat je je ook wat ongemakkelijk voelt tussen de macho’s van de mannensport.

Samen douchen is wellicht ook wat lastiger geworden, maar als je competitief op het hoogste niveau mee wilt strijden in de competitie van je nieuwe geslacht is dat voor de meeste sporten helaas uitgesloten. Wat mij betreft dan, want het mag officieel wel. Je moet volgens de voorschriften wel volledig vrouw geworden zijn, dat wil zeggen een volledige fysieke transformatie. Dat betekent dat waar vroeger voor een belangrijk toernooi nog een geslachtstest in het lab moest worden gedaan om te kijken of de dames het mannelijke Y-chromosoom bezaten, je nu kunt volstaan met je broek te laten zakken om je geslacht letterlijk te showen. Daarnaast moet je aantonen dat je voldoende vrouwelijke hormonen slikt. Moeten de artsen controleren of je je pil wel hebt genomen. Geen pil heet in dit geval aan de doping. Doping door je eigen lichaam gemaakt. Het oorspronkelijke mannelijke lichaam is namelijk voor een vrouw een grote dopingfabriek. Misschien is de geest al een tijdje aan het feit gewend dat je vrouw bent, je lichaam niet. Dat lichaam produceert de hele dag door mannelijkheid. Transseksueel Nathalie van Gogh neemt regelmatig een wielerbeker mee naar huis nu de geboren man tussen de dames fietst. Het moet flink frustrerend zijn voor de achtervolgers. Als er bij hen maar één microgram testosteron gevonden wordt, worden ze jaren geschorst terwijl voor hen iemand rijdt die er vol mee zit. Helaas is topsport niet voor iedereen weggelegd. Behalve doorzettingsvermogen, talent en veel training heb je ook nog een passend lichaam nodig. Ik denk dat ongeveer 90 procent van de wedstrijdsporters de top niet haalt omdat hun lichaam er net niet goed genoeg voor is. Zwakke enkels, knikkende knieën, te lang of te kort. Lange slungels passen niet in de ringen en turners zijn te klein voor volleybal. Ik zie mijzelf ook niet snel die honderd kilo de berg op fietsen. Je wordt geboren in je eigen lichaam en je zal het er in de sport maar mee moeten doen.

Welnu dan Floris Jan, hierbij mijn antwoord. Jouw tekst getuigd van een schandalig niveau van onkunde en een bijzonder aanmatigende houding ten opzichte van transseksuelen. De belangrijkste feitelijke onjuistheden in je tekst zal ik maar meteen noemen.

  • transseksuelen zijn geen vrouwen met een mannenlichaam. Het zijn (als we het alleen over de man naar vrouw transseksuelen hebben) vrouwen die als man geboren zijn en afhankelijk van wanneer en op welke wijze hun transitie heeft plaatsgevonden tot hun grote verdriet (!) uitgerust met een lichaam met naast de vrouwelijke kenmerken zoals borsten, structuur van huid en haar, vetverdeling, gewicht, spiermassa (!) enkele mannelijke kenmerken. Er zijn natuurlijk ook vrouw naar man transseksuelen maar daar schrijf je natuurlijk niet over. Stel je voor…
  • man naar vrouw transseksuelen hebben allen (!) een geslachtsveranderende operatie ondergaan. Die operatie houdt in de verwijdering van onder andere de testes. Zoals jij duidelijk niet weet is dat de fabriek waar testosteron in een mannenlijf wordt aangemaakt. Dus deze transseksuelen maken helemaal niet die hoeveelheden testosteron aan die jou doen veronderstellen dat zij zouden aanmaken. Daarmee vervalt je gehele betoog over hormonen.
  • man naar vrouw transseksuelen maken natuurlijk wel testosteron aan op andere plaatsen in hun lijf maar verschillen daar na de operatie niet in ten opzichte van ‘biologische’ vrouwen zoals wij die noemen. Immers elke vrouw maakt testosteron aan (gemiddeld zo’n 5% van wat een man aanmaakt).
  • man naar vrouw transseksuelen maken geen oestrogenen aan in voldoende mate om hun lichaam volledig te laten vervrouwelijken. Het gaat dan niet om zaken als spierkracht en spiermassa (hier over later meer) maar over uiterlijke geslachtskenmerken als lichaamsbeharing, borstgroei en vetverdeling. Bij afwezigheid van oestrogenen zal het lichaam niet verder vervrouwelijken. 
  • het niet meer aanmaken van testosteron bij man naar vrouw transseksuelen (wat tijdens de gehele jaren lange medische procedure aan de orde is) vindt zijn oorsprong in de hormoonbehandeling die bestaat uit toediening van testosteron blockers. Feitelijk is dat in Nederland Androcur dat bedoeld is voor de behandeling van prostaatkanker en als bijverschijnsel (!) heeft dat in korte tijd de testosteronwaarde tot zo goed als 0 wordt terug gebracht. Daarmee hebben man naar vrouw transseksuelen tijdens de behandeling een testosteronwaarde die substantieel lager is dan die van vrouwen.
  • een effect van het niet meer hebben van een mannelijke hoeveelheid testosteron is afname van spiermassa en verlies van fysieke kracht. Tot wel zo’n procent of 40 soms. Daarmee neemt de spierkracht een transseksueel in behandeling feitelijk af tot het niveau dat vrouwen van zichzelf hebben. Het oorspronkelijk verschil in spierkracht tussen mannen en vrouwen verdampt dus eigenlijk.
  • nà de operatie krijgt een man naar vrouw transseksueel geen testosteron blockers meer. Ze maakt immers net zoveel testosteron aan als een geboren vrouw. Wel krijgt ze oestrogenen. De pil zogezegd of een andere variant die hetzelfde doel dient. Het doel is onderhoud van de feminisering van het lichaam. Daarmee neemt de kans op borstkanker toe tot het niveau dat de gemiddelde geboren vrouw ook kent. Daarnaast zorgt het er voor dat huid, haar, vetverdeling en borstgroei op een hanteerbaar niveau blijven. Geen van alle aspecten die invloed hebben op de sportbeoefening en de sportprestatie.
  • je opmerking over het abjecte verleden van de ‘sextest’ waar het IOC mensen onderwierp aan een chromosomentest is niet bepaald intelligent. Nooit van interseksuelen gehoord blijkbaar? De chromosomentest is door het IOC (en dus ook NOC/NSF) afgeschaft nadat door problemen in de atletiek het na wetenschappelijk onderzoek duidelijk is geworden dat de uitslagen van die tests in een heel aantal gevallen slechts een ambigue resultaat leveren. Interseksuelen (mensen waarvan niet eenvoudig is vast te stellen dat ze man of vrouw zijn door medisch / genetische oorzaken) zijn in het verleden regelmatig geslachtofferd. De bekendste in Nederland is Foekje Dillema geweest die door de atletiekunie verstoten is uit de sport en recent (na haar overlijden) eerherstel en haar vermeldingen en medailles heeft gekregen. Het schaamrood zit nog steeds op de kaken van de atletiekunie, de familie Blankers-Koen, de Telegraaf sport redactie en het NOC/NSF. Niet bij jou dus blijkbaar. Floris Jan je bent ingehaald door de wetenschap, de tijd en de emancipatie in de sport. Maar goed je bent dan ook ex topsporter nietwaar?
  • de regelgeving in de sport met betrekking tot man naar vrouw transseksuelen is dat men twee jaar na de juridische (!) geslachtswijziging mag deelnemen aan (top)sport. Triest genoeg wordt deze regelgeving door NOC/NSF ook gehanteerd en dus ook door veel sportbonden inclusief die hockeybond van jou. Zelfs bij gewone competitiesport. Met als gevolg soms levenslange uitsluiting van sportdeelname in het juiste gender voor transseksuelen en andere transgenders, een flagrante schending van artikel 1 van de Grondwet. De juridische geslachtwijziging bestaat in Nederland overigens uit een aanpassing van het geboorteregister nadat is aangetoond dat de persoon onvruchtbaar is. Een inmiddels uitgebreid besproken en gedocumenteerde schending van de mensenrechten. Immers, de sportorganisaties eisen dat de wet gehanteerd wordt die op zijn beurt eist dat iemand de integriteit van het eigen lichaam opoffert als het om mogelijke voortplanting gaat. Een ernstig verouderde en stupide wet die niet meer in deze tijd past. Daarbij komt dat veel landen dit soort wetten gelukkig veranderen of al verandert hebben. Nederland nog niet en dat mogen minister Plasterk en het ministerie van VWS zichzelf kwalijk nemen. Maar goed, de sportwereld staat boven de wet nietwaar Floris Jan?

Jouw tekst over het ‘slechts je broek laten zakken’ is niet alleen bijzonder onfatsoenlijk (maar ach eens studentenbal altijd studentalbal denk ik dan) maar ook kwetsend. Wat voor mens ben je eigenlijk dat je zo met de gevoelens van anderen om gaat? Je moet je gewoon schamen voor je mening die duidelijk gebaseerd is op onkunde en die je dan ook nog op een bepaald onfatsoenlijke en grievende wijze naar buiten kotst. Walgelijk! Nee Floris Jan, ga jij nou maar in de nadagen van je sportloopbaan balletje tikken maar bemoei je niet in al je onkunde met zaken die buiten jou staan, waar je duidelijk geen bal van af weet en waar jouw stem een verontreiniging van de sport en een belediging voor weldenkende mensen is. Maar misschien is het ook gewoon slechts de geestelijke handicap van een topsporter die teveel hockeyballen tegen het hoofd heeft gekregen met als gevolg dat normaal denken onmogelijk is geworden. Het trieste lot van de hockeyspeler. Dat uitgerekend ‘de Pers’ dit monstrum van een column van je afdrukt is wel verbazend trouwens. Slechts een paar weken voor Coming out dag zoiets als dit plaatsen plaatst de bijdrage aan die coming out dag voor mij in een geheel ander daglicht. Een tijd voor de Coming Out Dag is je column geschreven. Misschien ben je inmiddels wijzer? Had ik het eerder gezien dan had ik in ieder geval afgelopen zaterdag een hartig woordje met de pers en ‘de Pers’ kunnen praten over dit soort trieste ‘journalistiek’.

Wil je meer weten? Surf dan naar http://www.aliceverheij.net en bekijk de video van de lezing over transgenders en sport op de aparte pagina over dit onderwerp.

Alice Verheij © 2008

http://www.aliceverheij.net