Een familiezaak


Het script van het toneelstuk Een familiezaak uit 2007 kan hier gedownload worden.

  • Script ‘Een familiezaak’ door Alice Verheij en Ellen Boekelaar uit 2007 – download hier

Gebruik van het script voor opvoering op toneel, verfilming of wat voor productie dan ook mag alleen onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteurs. Informatie over het gebruik van het script voor commerciële en niet-commerciële doelen kan verkregen worden door een email te sturen naar alice.schrijft@gmail.com.