On Stage


Toneelbeeld ‘Een familiezaak’, juni 2007

Sinds enige tijd heb ik de liefde opgevat voor het theatervak. Eind 2004 is die passie voor het theater opgevat door lessen Method Acting (acteren volgens ‘de methode’ van Stanislavski) te volgen bij Ida van de Lagemaat.

Enkele jaren later, in de eerste helft van 2007 heb ik in samenwerking met haar en de dramaturg Ellen Boekelaar het toneelstuk Een familiezaak geschreven met als doel om dat opgevoerd te krijgen op het Utrechtse Midzomergracht Festival van juni dat jaar. En zo geschiedde. Een familiezaak is nog steeds een toneelstuk waar ik in geloof en waar ik zeker nog wat mee wil. Het script van Een Familiezaak kunt u downloaden van de publicaties pagina.

Dit jaar (2010) werk ik voor het theaterseizoen 2011 / 2012 aan een nieuw toneelstuk met de werktitel:

Handtassen Maffia

een toneelstuk in vier bedrijven

idee en concept: Alice Verheij en Claudia van Rooij
script: Alice Verheij, regie: Claudia van Rooij


foto: Isabell & Scabeater

Over het stuk

De werktitel is Handtassen Mafia en het is een moderne samensmelting van twee Griekse mythen met een twist. Zowel de Amor en Psyche van de Berber Apuleius als de De Androgyne Mythe uit de bundel ‘De Gouden Ezel’ van de Griekse blijspelschrijver Aristophanes die in Plato’s Symposium wordt naverteld, worden door mij gebruikt en in een modern jasje gestoken. Het verhaal wordt getransponeerd naar de moderne wereld van tegenwoordig. Het wordt een verhaal van een bekend imperium met goddelijke status dat zich bedreigt voelt door een nieuw hot bedrijf van een jong talent. Op de achtergrond speelt de financiële crisis waardoor het voor iedereen moeilijker is geworden om in de markt te blijven. Er is liefde in het spel en gender verwarring. Het resultaat is een lovestory en een (Griekse) tragedie van enorme proporties. De uitdaging is om recht te doen aan de Griekse klassieken en toch de moderne plaatsing te realiseren inclusief een filosofisch gevecht met Plato over gender.

Het stuk zal in het seizoen 2011 – 2012 op de planken moeten komen als een vierakter, onder regie van Claudia van Rooij via de stichting Strass Theater in Amsterdam.

Advertenties

One thought on “On Stage

Reacties zijn gesloten.